intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG- Mẫu CBCP - Phụ lục số 01A"

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
651
lượt xem
69
download

BIỂU MẪU " THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG- Mẫu CBCP - Phụ lục số 01A"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Mẫu CBCP- Phụ lục số 01A (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính )

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG- Mẫu CBCP - Phụ lục số 01A"

  1. Phụ lục số 01A Mẫu CBCP (Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số.... /GCNCB do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... /.../...) 1- Tên tổ chức phát hành: 2- Địa chỉ trụ sở chính: 3- Số điện thoại: 4- Số Fax: 5­ Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành (nếu có) 6- Cổ phiếu chào bán: - Tên cổ phiếu: - Loại cổ phiếu: - Mệnh giá: - Số lượng đăng ký chào bán: 7- Khối lượng vốn cần huy động: 8- Mục đích huy động vốn: 9­ Giá bán ra công chúng (trường hợp giá xác định qua đấu thầu thì nêu phương thức đấu thầu) 10- Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 11- Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày.../.../... đến ngày.../.../... 12­ Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch: (Tên, số điện thoại liên hệ, địa điểm của các đại lý phát hành). 13­ Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu: (tên, địa chỉ, số điện thoại) ..., ngày ... tháng ... năm 200... TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2