intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ 8 đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Chia sẻ: Zhu Zhengting | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

14
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo “Bộ 8 đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2020-2021 (Có đáp án)” để giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời ôn tập và củng cố kiến thức căn bản trong chương trình học. Tham gia giải đề thi để ôn tập và chuẩn bị kiến thức và kỹ năng thật tốt cho kì thi giữa học kì sắp diễn ra nhé!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 8 đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2020-2021 (Có đáp án)

Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Lịch Sử Lớp 6 Năm 2020-2021 (Có đáp án)

1. Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 - Trường TH&THCS Bãi Thơm

I.TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Em hãy chọn đáp án đúng nhất.

Câu 1: Trong thời kì Bắc thuộc, ai là người nữ anh hùng đầu tiên đứng lên khởi nghĩa giành thắng lợi?

A. Trưng Trắc.                                                             B. Ngô Quyền.

C. Dương Đình Nghệ.                                                 D. Lí Bí.

Câu 2: Lí Bí Khởi nghĩa chống quân xâm lược:

A. Nhà Ngô.                                                                 B. Nhà Lương.

C. Nhà Hán.                                                                 D. Nhà Đường.

Câu 3. Khởi nghĩa Lí Bí thắng lợi, thành lập nên nhà nước nào?

A. Nhà nước Âu Lạc                                                     B. Nhà nước Văn Lang.

C. Nhà nước Cham-Pa                                                 D. Nhà nước Vạn Xuân.

Câu 4. Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của phong kiến Phương Bắc đối với nước ta là:

A. Thu thuế.                                                                 C. Chia nhỏ nước ta.

B. Đồng hóa dân tộc ta.                                               D. Lao dịch.

Câu 5: Vì sao từ năm 179 TCN đến thế kỉ X , trong lịch sử nước ta gọi là thời bắc thuộc ?

A. Bị các triều đại phong kiến Trung Quốc đô hộ

B. Liên tiếp đánh thắng các triều đại phong kiến phương bắc.

C. Bị Quân Triệu Đà cai trị.

D. Trung Quốc đặt quan hệ với ta.

Câu 6. Bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa từ bao giờ? Ở đâu ?

A. Năm 248, Núi Tùng                                                               B. Năm 248, Phú Điền

C. Năm 248, Mê Linh                                                                 D. Năn 248, Long Biên

Câu 7. Vì sao Triệu Quang Phục chọn dạ trạch làm căn cứ kháng chiến ?

A. Có nhiều sĩ phu yêu nước.                                                            B. Nhân dân đông đúc.

C. Đồng bằng bằng phẳng.                                                                 D. Có địa hình hiểm trở.

Câu 8. Nước Vạn xuân độc lập ra đời vào thời gian nào ?

A. Năm 544                 B. Năm 545                 C. Năm 546                 D. Năm 548.

Câu 9: Hãy điền những cụm từ: “A. quân Ngô, B.cá kình, C. sóng dữ, D. gió mạnh ”vào chỗ (...) trong câu nói nổi tiếng của Bà Triệu sao cho chính xác. ( mỗi cụm từ điền đúng 0,25 điểm)

« Tôi muốn cưỡi cơn ……………………, đạp luồng ……………………., chém ……………………………. ở biển khơi, đánh đuổi ……………………… giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ! »

B.TỰ LUẬN : (7điểm)

Câu 1.(3điểm) Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Câu 2.(2điểm) Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?

Câu 3. (2điểm) Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân của Lý Nam Đế?


2. Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 - Trường THCS Huỳnh Thị Lựu

I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)

Câu 1. Mục đích toàn diện nhất mà chính quyền đô hộ mở trường học dạy chữ Hán ở nước ta là:

A. tạo ra lớp người phục vụ cho sự thống trị của người Hán.

B. tuyên truyền tôn giáo, luật lệ, phong tục, tập quán của người Hán.

C. bắt dân ta học, nói chữ Hán quên đi tiếng mẹ đẻ của mình.

D. đồng hóa dân tộc ta.

Câu 2. Sau khi Trưng Vương thất bại, để tăng cường bộ máy thống trị của chúng ở nước ta nhà Hán đã:

A. biến Âu Lạc thành quận, huyện của Trung Quốc.

B. đưa người Hán sang sống với dân ta.

C. đưa người Hản sang thay người Việt làm Huyện lệnh.

D. bắt dân ta cống nộp cả những thợ thủ công giỏi.

Câu 3. Về mặt hành chính, chính quyền đô hộ nhà Lương đã chia nước ta thành:

A. hai quận (Giao Chỉ và Cửu Chân).

B. ba quận (Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam).

C. sáu châu( Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu).

D. sáu châu (Giao Chỉ, Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Minh Châu, Hoàng Châu).

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu chống lại ách đô hộ của:

A. nhà Hán.                 B. nhà Nam Hán.                 C. nhà Ngô.                 D. nhà Tùy.

Câu 5. Nguyên nhân chính nào dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lý Bí?

A. Nhân dân hoang mang, lo sợ trước chính sách cai trị của phương Bắc.

B. Nhân dân oán giận chế độ bóc lột hà khắc của nhà Lương

C. Phong kiến phương Bắc đã hoàn thiện chính sách đồng hóa về văn hóa

D. Nhân dân giành được nhiều thắng lợi vang dội trong cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc

Câu 6. Nền độc lập tự chủ của dân tộc ta được duy trì khoảng từ năm 776 đến năm 791 là kết quả của cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Lý Bí.                                                       B. Khởi nghĩa Phùng Hưng.

C. Khởi nghĩa Bà Triệu.                                                 D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan.

Câu 7. Tại sao Mai Thúc Loan lại kêu gọi mọi người đứng lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Đường?

A. Nhà Đường bắt nhân dân phải gánh vải trong điều kiện khó khăn.

B. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà Đường ngày càng gay gắt.

C. Mai Thúc Loan được nhân dân khắp nơi biết đến.

D. Nhà Đường ngày càng suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Câu 8. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế đặt tên nước ta là

A. Đại Việt.                 B. Âu Lạc.                 C. Văn Lang.                 D.Vạn Xuân.

Câu 9. Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành:

A. Giao Chỉ.                 B. An Nam đô hộ phủ.                 C. Châu Giao.                 D.Nhật Nam.

Câu 10. Nhà Đường đặt trụ sở của phủ đô hộ ở đâu?

A. Cổ Loa                 B. Tống Bình                 C. Luy Lâu                 D. Long Biên

Câu 11. Hai thứ thuế mà dân ta bị nhà Hán đánh nặng nhất là:

A. sắt và muối.                                                                     B. rượu và muối.

C. ruộng và muối.                                                                 D. muối và thuốc phiện.

Câu 12. Khởi nghĩa Phùng Hưng đã:

A. làm địch kinh hồn mất vía.

B. làm chủ Đường Lâm, bao vây Tống Bình.

C. giết chết tên quan lại đô hộ.

D. khiến địch phải đầu hàng.

Câu 13. Nguồn sống chủ yếu của cư dân Cham-pa là:

A. chăn nuôi đàn gia súc lớn.                                                 B. khai thác lâm thổ sản.

C. đánh cá.                                                                             D. nông nghiệp trồng lúa nước.

Câu 14. Quá trình thành lập và mở rộng nước Chăm-pa diễn ra trên cơ sở:

A. hợp tác kinh tế giữa các bộ lạc.                                                 B. hợp tác để cùng chống ngoại xâm.

C. các hoạt động quân sự.                                                             D. giao lưu văn hóa giữa các bộ lạc.

Câu 15. Di sản của người Chăm pa còn tồn tại trên đất nước ta đến ngày nay là:

A. chùa Một Cột.                                                                        B. chùa Tây Phương.

C. thánh địa Mỹ Sơn.                                                                 D. cầu Trường Tiền.

II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 1. (3.0 đ) Nước Cham-pa đã đạt được những thành tựu gì về văn hóa? Nền văn hóa Cham-pa chịu ảnh hưởng nhiều của nền văn hóa nước nào?

Câu 2. (2.0 đ) Vẽ sơ đồ so sánh sự phân hóa xã hội nước ta thời Văn Lang - Âu Lạc với thời kì bị đô hộ?


3. Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 - Trường THCS Kinh Bắc

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành các quận

A. Giao Chỉ, Cửu Chân.                                                 B. Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.

C. Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân.                                 D. Giao Chỉ, Nhật Nam.

Câu 2. Nhà Hán chiếm Âu Lạc vào thời gian nào?

A. Năm 110 TCN.                 B. Năm 111 TCN.                 C. Năm 112 TCN.                 D. Năm 113 TCN.

Câu 3. Dưới thời kì nhà Hán cai trị nước ta, người đứng đầu quận Giao Chỉ gọi là gì?

A. Thượng thư.                 B. Thứ sử.                 C. Thị lang.                 D. Thái thú.

Câu 4. Nhà Hán đưa người Hán sang nước ta ở lẫn với người Việt nhằm mục đích

A. đồng hoá dân tộc ta.

B. xây dựng tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

C. bắt dân ta hầu hạ, phục dịch cho người Hán.

D. chiếm đất, cai trị nhân dân ta.

Câu 5. Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, bà Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua, đóng đô ở

A. Cổ Loa.                 B. Luy Lâu.                 C. Mê Linh.                 D. Chu Diên.

Câu 6: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng đã diễn ra vào năm nào?

A. Năm 40.                 B. Năm 41.                 C. Năm 42.                 D. Năm 43.

Câu 7. Từ thế kỉ I đến thế kỉ VI, có những tôn giáo nào du nhập vào nước ta?

A. Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo.                                 B. Nho giáo, Đạo giáo.

C. Phật giáo, Thiên Chúa giáo.                                      D. Nho giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo.

Câu 8. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra vào thời gian nào?

A. Năm 243.                 B. Năm 244.                 C. Năm 248.                 D. Năm 249.

Câu 9. Căn cứ của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ở

A. Phú Điền (Hậu Lộc - Thanh Hóa).                                         B. Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nội).

C. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội).                                                 D. Mê Linh (Hà Nội).

Câu 10. Các triều đại phong kiến phương Bắc bắt nhân dân ta phải chịu nhiều thứ thuế, nhất là

A. thuế gạo, thuế muối.                                                   B. thuế vải lụa, thuế sắt.

C. thuế gạo, thuế vải lụa.                                                 D. thuế muối, thuế sắt.

Câu 11. Nội dung nào phản ánh không đúng chính sách cai trị của chính quyền đô hộ phương Bắc ở nước thời Bắc thuộc?

A. Chia nước ta thành các quận, huyện.

B. Bắt nhân dân ta tuân theo luật pháp, phong tục của người Hán.

C. Đặt ra nhiều loại thuế, bắt nhân dân ta lao dịch và cống nạp nặng nề.

D. Khuyến khích phát triển kinh tế, bảo tồn và phát triển văn hóa của người Việt.

Câu 12. Thế kỉ III, dưới ách đô hộ của nhà Ngô, lãnh thổ của Âu Lạc có tên gọi là gì?

A. Giao Chỉ.                 B. Giao Châu.                 C. Châu Giao.                 D. Cửu Chân.

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm).

Trong thời kì Bắc thuộc, chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành những chính sách cai trị gì về văn hóa ở nước ta? Tại sao nhân dân ta vẫn giữ được những phong tục, tập quán, tiếng nói của tổ tiên?

Câu 2. (4,0 điểm).

Cuộc khởi nghĩa chống ách cai trị của nhà Hán do Hai Bà Trưng lãnh đạo giành thắng lợi có ý nghĩa gì? Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập?


Trên đây là phần trích dẫn nội dung của "Bộ 8 đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2020-2021 (Có đáp án)" để tham khảo đầy đủ và chi tiết, mời các bạn cùng đăng nhập và tải tài liệu về máy!

>>>>> Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bộ Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 6 năm 2020-2021 (Có đáp án) được chia sẻ tại website TaiLieu.VN <<<<<

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2