Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 19

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
59
lượt xem
26
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 19 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 19

  1. Bài : 14949 Cho một miếng nhôm vào hỗn hợp dung dịch chứa KOH và ta thu được những chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. và Đáp án là : (D) Bài : 14948 Để phân biệt các dung dịch hoá chất riêng biệt ta có thể dùng kim loại nào trong các kim loại sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Kali B. Bari C. Rubidi D. Magie Đáp án là : (B) Bài : 14947 Cho V lít khí CO qua ống sứ đựng 5,8g oxit sắt nóng đỏ một thời gian thì thu đuợc hồn hợp khí X và chất rắn Y. Cho Y tác dụng với axit loãng được dung dịch Z và 0,784 lít khí NO. Oxit sắt có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. FeO C. D. Không xác định được Đáp án là : (A) Bài : 14946
  2. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Các chất A, B, E, F, G, H lần lượt là những chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14945 Các nhận định sau, nhận định nào sai: 1. Axit axetic có thể tác dụng với tất cả các muối axit. 2. Axit axetic tác dụng với các kim loại. 3. Axit hữu cơ là axit axetic. 4. Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%. 5. Khi cho 1 mol axit hữu cơ tác dụng với Na dư, số mol sinh ra bằng số mol axit thì axit đó có 1 nhóm –COOH. 6. Khi cho 1mol axit hữu cơ tác dụng với Na dư, số mol sinh ra bằng số mol axit thì axit đó có 2 nhóm –COOH. 7. Nhận biết axit hữu cơ bằng cách cho tác dụng với dung dịch NaOH.
  3. Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 2, 3, 5, 6 B. 2, 3, 4, 5, 7 C. 1, 2, 3, 6, 7 D. 2, 3, 4, 6, 7 Đáp án là : (C) Bài : 14944 Một anđehit có công thức đơn giản nhất là Anđehit đó có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác Đáp án là : (A) Bài : 14943 Đốt cháy hết b mol một axit hữu cơ hai lần axit cần 0,5b mol oxi. Axit này là: Chọn một đáp án dưới đây A. Axit no B. Axit chưa no một nối đôi C. Axit oxalic D. Không xác định được Đáp án là : (C) Bài : 14941 Người ta có thể phân biệt được lụa sản xuất từ tơ nhân tạo (tơ visco, tơ xenlulozơ axetat) và tơ tự nhiên (tơ tằm, len) bằng cách nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ngâm trong đặc B. Đốt C. Ngâm trong đặc D. Không xác định được Đáp án là : (B)
  4. Bài : 14940 Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10g trong 250g dung dịch Khi lấy vật ra thì lượng trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng của vật sau phản ứng là giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 10,67g B. 10,76g C. 11,56g D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài : 14939 Ba ancol X, Y, Z không phải là đồng phân của nhau. Đốt cháy mỗi ancol đều sinh ra và theo tỉ lệ mol Công thức phân tử của 3 ancol là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai Đáp án là : (A) Bài : 14938 Đốt cháy hoàn toàn một lượng amin đơn chức thu được 13,44 lít 2,24 lít khí và 16,2g Biết thể tích các khí đo ở đktc. Công thức phân tử của amin là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai Đáp án là : (B)
  5. Bài : 14937 Cho phản ứng: Nồng độ ban đầu Sau một thời gian, nồng độ của A, B còn lại 0,04 mol/l. Tốc độ phản ứng ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần sao với thời điểm ban đầu (trong các số dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 4,25 lần B. 5,25 lần C. 6,25 lần D. 7,25 lần Đáp án là : (C) Bài : 14936 Để hoà tan 4 gam oxit cần 52,14ml dung dịch HCl 10% (D = 1,05g/ml). Công thức phân tử của oxit sắt là: Chọn một đáp án dưới đây A. FeO B. C. D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 14935 Cho các hợp chất sau: Trong các phân tử trên thì phân tử có liên kết ion là: Chọn một đáp án dưới đây A. (1), (2), (3), (4), (7) B. (1), (2), (3), (5), (6) C. (1), (3), (4), (5), (7) D. Tất cả đều sai
  6. Đáp án là : (A) Bài : 14934 Một nguyên tố với cấu hình electron thì nguyên tố đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Nguyên tố kiềm thổ B. Nguyên tố chuyển tiếp C. Nguyên tố khí trơ D. Nguyên tố đất hiếm Đáp án là : (B) Bài : 14933 Nguyên tố A (Z = 13); B (Z = 16) Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Tính kim loại của A > B B. Bán kính nguyên tử của A > B C. Độ âm điện của A < B D. Tất cả đều đúng Đáp án là : (A) Bài : 14932 Nguyên tử khối trugn bình của Sb là 121,76. Sb có 2 đồng vị, biết chiếm 62%. Tìm số khối của đồng vị thứ hai. Chọn một đáp án dưới đây A. 123 B. 122,5 C. 124 D. 121 Đáp án là : (A) Bài : 14931 Hãy chọn những điều khẳng định đúng nào sau đây:
  7. 1. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử. 2. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron. 3. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử. 4. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 proton. 5. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi mới có 8 nơtron. 6. Chỉ có hạt nhân nguyên tử oxi, tỉ lệ giữa proton và nơtron mới là 1 : 1. Chọn một đáp án dưới đây A. 1, 4, 5 B. 2, 3, 4, 6 C. 4, 5, 6 D. 1, 3, 4 Đáp án là : (D) Bài : 14929 Phát biểu nào sau đây đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song dọc theo một trục chung, xoắn lại với nhau, tạo thành sợi dài, mảnh và mềm mại. B. Tơ nhân tạo được sản xuất từ những polime tổng hợp như tơ poliamit, tơ polieste. C. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều là tơ thiên nhiên. D. Cao su và keo dán tổng hợp có cấu trúc phân tử giống nhau. Đáp án là : (A) Bài : 14928 Cho 3,5g hợp chất đơn chức X (chỉ chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với dung dịch trong thu được 10,8g Ag. X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản