Câu hỏi và trả lời môn xây dựng đảng

Chia sẻ: Nguyễn Bảo Tuân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

4
1.877
lượt xem
640
download

Câu hỏi và trả lời môn xây dựng đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lê Nin viết “ chúng tôi luôn bảo vệ dân chủ trong nội bộ Đảng. Nhưng chúng tôi không bao gời phản đối chế độ tập trung dân chủ của Đảng. Chúng tôi chủ trương chế độ tập trung dân chủ” Trà lời: Tập trung dân chủ là thuộc tính cơ bản của Đảng CM của giai cấp CN. Tức là lãnh đạo từ 1 trung tâm mà cơ quan tối cao là ĐH ĐB toàn quốc của Đảng củng là trung tâm lãnh đạo, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, lợi ích bộ phận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi và trả lời môn xây dựng đảng

  1. MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG + Cấp uỷ các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về Câu 1: Lê Nin viết “ chúng tôi luôn bảo vệ dân chủ hoạt động của mình trước ĐH cùng cấp trước cấp trong nội bộ Đảng. Nhưng chúng tôi không bao gời uỷ cấp trên và cấp dưới; định kỳ thông báo tình phản đối chế độ tập trung dân chủ của Đảng. hình hoạt động của mình đến các tổ chức Đ ảng Chúng tôi chủ trương chế độ tập trung dân chủ” trực thuộc thực hiện tự phê bình và phê bình. Trà lời: Tập trung dân chủ là thuộc tính cơ bản của + Tổ chức đảng và Đảng viên phải chấp hành ngh ị Đảng CM của giai cấp CN. Tức là lãnh đạo từ 1 quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số cấp trung tâm mà cơ quan tối cao là ĐH ĐB toàn quốc dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ của Đảng củng là trung tâm lãnh đạo, thiểu số chức, các tổ chức trong toàn đảng phục tùng ĐH phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, lợi ĐB toàn quốc và BCHTW. ích bộ phận phục tùng lợi ích chung. + Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng Tập trung dân chủ là sự bình đẳng, chủ động sáng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn 1 nữa số thành tạo của Đảng viên. Tất cả các cơ quan lãnh đạo viên trong cơ quan đó tán thành. của Đảng đều do bầu cử hình thành. + Tổ chức Đảng quyết định các vấn đề thuộc Tập trung dân chủ hoàn toàn đối lập với chuyên phạm vi quyền hạn của mình không được trái với quyền độc đoán, vô chính phủ. Nguyên tắc Tập nguyên tắc đường lối, chính sách của Đảng, pháp trung dân chủ trong Đảng được thực hiện vận luật của nhà nước và nghị quyết của cấp trên. dụng phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của * Quán triệt thực hiện công tác tập trung dân chủ: cuộc đấu tranh giai cấp với điều kiện hoạt động - Cần phát huy dân chủ rộng rãi trong n ội bộ Đảng và vị trí của Đảng trong đời sống xã hội. và trong nhân dân nhằm khai thác những tiềm năng * Bản chất sự thống nhất biện chứng giữa tập sáng tạo của cán bộ đảng viên và trong quần chúng trung và dân chủ được bắt nguồn từ hoạt động sản tạo mọi điều kiện cuốn hút hết Đảng viên và trong xuất và đời sống xã hội của con người. Tập trung Đảng trong nhân dân tham gia xây dựng chủ dân chủ là 1 thể thống nhất. Đảng CS là 1 tổ chức trương nghị quyết của Đảng bộ thường xuyên chế của những người hoàn toàn tự nguyện có cùng độ thông tin trong nội bộ đảng tiếp tục duy trì thực mục đích lý tưởng chiến đấu, tổ chức hành động hiện nghiêm túc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ và là tổ chức chặt chẽ có kỹ luật nghiêm minh. sở. Dân chủ phải đi đôi với sự tập trung lõng lẽo sẽ - Cùng với phát huy dân chủ cùng chặt chẽ nghiêm làm rối loạn tổ chức. Dân chủ quá trớn thiếu tập minh. Mọi Đảng viên phải chấp hành nghiêm túc trung thì tổ chức đó hoạt động sẽ không hiệu quả. đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà Trong quá trình sinh hoạt của đảng không được nước. tuyệt đối hoá 1 mặt nào. Nếu tuyệt đối hoá mặt - Phải tăng cường công tác kiểm tra đố với tổ chức tậo trung mà lơi dân chủ thì thành độc đón chuyên đảng, cán bộ đảng viên trong việc chấp hành điều quyền. Nếu tuyệt đối hoá mặt dân chủ ,là lơi tập lệ đảng, chấp hành đường lối chính sách và thực trung thì trở thành dân chủ vô tổ chức, vô kỷ luật. hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Nội dung: - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập thể, cá + Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử nhân phụ trách không ngừng nâng cao năng lực lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ Đảng là giải pháp quan trọng để vừa phát huy dân chủ vừa trách. + Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là ĐH ĐB tăng cường kỷ luật. toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là ĐH ĐB - Giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp uỷ đảng hoặc ĐH Đảng viên giữa 2 kỳ ĐH. Cơ quan lãnh chính quyền và các tổ chức khác, tổ chức chính đạo cuả Đảng là BCHTW ở mỗi cấp là BCH đảng trị./. bộ , chi bộ. MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG Bài làm: Câu 2: Lê Nin chỉ rõ: " Khi đã có chính quyền Tư tưởng của Lênin " đã kế thừa sự phát nếu đã xảy ra chia rẻ thì không chỉ là nguy hiểm triển những tư tưởng của Mác-Ăng ghen trong mà còn là cực kỳ nguy hiểm nhất là đối với hoàn cảnh lịch sử mới nhiệm vụ giành chính Đảng nắm chính quyền ở 1 nước mà GCCN quyền của GCCN cấp bách vì có 1 bộ phận dân chiếm 1 tỷ lệ nhỏ bé trong dân cư" 1
  2. tộc thuộc mất chính quyền ông nói " Vô sản toàn Đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đại hội thế giới dân tộc bị áp bức đoàn kết lại " IX. Tình hình đoàn kết nội bộ nhất là đoàn k ết Lênin cho rằng " sự đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ tuy có nhiều chuyển biến tích cực trong Đảng là bắt nguồn từ bản chât tốt đẹp c ủa trong hiện bằng mặt không bằng lòng tồn tại ở GCCN ( đoàn kết trong lao động, lao động có tổ nhiều tổ chức đảng và những yếu tố tìm ẩn gây chức ) mất đoàn kết mà nguồn gốc của nó là CN cá CM là sự nghiệp của nhân dân, Đảng là tổ nhân cục bộ. chức tự nguyện, đấu tranh vì sự nghiệp giải Vai trò của đoàn kết thống nhất trong Đảng phóng ND khỏi áp bức bóc lột cần có Đảng với thể hiện ở các điểm chủ yếu sau: tư cách là người lãnh đạo họ trong cuộc đấu - Đoàn kết thống nhất là nguồn sức mạnh tranh ấy. Nếu không có sự đồng tình và ủng hộ vô địch của Đảng. của ND thì mọi chủ trương đường lối của Đảng - Đoàn kết thống nhất trong Đảng là điều không trở thành hiện thực. là hạt nhân của khối đại đoàn kết GCCN và ND Học thuyết MacLênin về ĐCS vẫn có giá trị lao của khối đại đoàn kết dân tộc to lớn cả lý luận và thực tiển. - Đoàn kết thống nhất trong Đảng là vấn Căn cứ vào từng điều kiện cụ thể của từng đề sống còn trong Đảng thời kỳ CM và vận dụng sáng toạ học thuyết - Sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức cơ sở Đảng phải trên cơ sở CN Maclênin, tư tưởng này. Đảng ta và những ĐCS quan niệm rằng mọi HCM, đường lối chính sách đúng đắng và nhiệm thành công hay thất bại của CM đều bắt nguồn vụ chính trị ở tổ chức cơ sở đảng. từ sự lãnh đạo của Đảng Đây cũng là một bài học hàng đầu ở tổ chức Trãi qua những thử thách của cuộc đấu tranh cơ sở Đảng. Muốn XD thống nhất ý chí và hành CM Đảng ta trưởng thành với lợi ích của GCCN động trước hết phải: và dân tộc VN của phong trào CS Qtế, luôn xứng - Thảo luận đề ra được nhiệm vụ chính trị đáng là đội tuyên phong CM, người lãnh đạo với tính cách là cụ thể hoá đường lối chính sách chính trị duy nhất của GCCN và ND lao động của Đảng - Đấu tranh với nhận thức quan điểm lệch VN. - Một số kinh nghiệm về xây dựng Đảng ở lạc xuyên tạc nhiệm vụ chính trị với thái độ thờ ơ và hành động cản trở của tổ chức cơ sở Đảng VN. - Không ngừng nâng cao tính chất của GCCN - Phải căn cứ vào đường lối chủ trương của Đảng trong mỗi thời kỳ của CMVN chính sách của Đảng không sa vào cục bộ địa - Luôn lấy CN Mac Lênin và tư tưởng HCM phương để làm tổn hại sức chiến đấu của Đảng làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành + Xây dựng sự đoàn kết thống nhất phải trên động. cơ sở thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh - Lấy dân làm gốc. hoạt đảng, trước là nguyên tắc tập trung dân - Lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách ở tổ chức làm sinh hoạt của Đảng chức cơ sở Đảng. Hằng ngày lãnh đạo tổ chức Tập trung của Đảng ta vào các vấn đề sau thực hiện đa dạng mới nẩy sinh và thực tiển. Vì vậy phải thực hiện tốt nguyên tắc này để qui tụ đây: - Tiếp thu có chọn lọc nền VH văn minh của được trí tuệ của lãnh đạo đảng viên, quần chúng nhân loại để mà XD đoàn kết thống nhất trong để tạo được sự thống nhất ý chí hành động trong Đảng điều kiện hiện nay phải XD và thực hiện nghiêm - Phát huy truyền thống đoàn kết 4000 năm túc các qui định, qui chế công tác vì đây là vấn lịch sử để lại mà XD sự đoàn kết thống nhất là đề cụ thể hoá nguyên tắc tập trung dân chu. nguồn sức mạnh vô địch của Đảng + Xây dựng sự đoàn kết thống nhất của tổ - Đoàn kết thống nhất trong Đảng là điều chức cơ sở Đảng trên cơ sở thực hiện nghiêm kiện là hạt nhân của khối đại đoàn kết của chỉnh các chế độ thực hiện và phê bình. GCCN và ND lao động của khối đại đoàn kết Ơ cơ sở cán bộ chủ chốt phải gương mẫu và dân tộc, là vấn đề sống còn của CM kiên trì đúng với các chế độ qui định về tự phê bình và phê bình qua mỗi đợt công tác, qua kiểm • Thực trang sự đoàn kết của Đảng: tra đánh giá CBĐV hàng năm, di chuyển công tác 2
  3. về địa phương mới tự phê bình vào cuối năm phần quan trọng XD nên khối đại đoàn kết theo kế hoạch chuẩn bị đại hội bầu cử. thống nhất cơ sở đảng Từng Đảng viên phải tự giác tự phê bình và Phải XD đội ngũ bí thư, ban thường vụ và phê bình chủ động và thực hiện quyền chất vấn tập thể cấp uỷ cơ sở phải thực sự là trung tâm trong phạm vi tổ chức cơ sở Đảng sự đoàn kết của tổ chức cơ sở dảng Để XD đoàn kết thống nhất phải thường Vì vậy mà nghị quyết ĐH VIII đã chỉ rõ " xuyên giáo dục bồi dưỡng tình thương yêu đồng Đoàn kết thống nhất trong đảng trước hết là ở chí giữa CBĐV cơ quan lãnh đạo có ý nghĩa sự thành công CM" Dân tộc ta có truyền thống nhân ái nên ở cơ thực tiển cho thấy, nơi nào bí thư, BTV và tập sở biết vận dụng yếu tố này để góp phần quan thể cấp uỷ đoànm kết thống nhất thì nơi đó trọng vào việc xây dựng sự đoàn kết trong Đảng không có chỗ sự hoài nghi không có khe hở cho Đối với tổ chức cơ sở đảng sự hiểu biết cặn các ý đồ muốn gây chia rẽ trong tổ cơ sở Đảng./. kẻ về công tác về điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh của các đảng viên là những yếu tố góp MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG + ĐCS là sản phẩm của sự kết hợp giữa CNCS Câu 3: Trình bày những nguyên tắc cơ bản xây khoa học với phong trào công nhân có lý luận giác dựng Đảng kiểu mới trong học thuyết Mac - Lênin ngộ g/c công nhân đứng lên làm chủ. về ĐCS ? ý nghĩa thực tiển và vận dụng của Đảng + ĐCS phải tự coi mình là chính Đảng của g/c ta trong sự nghiệp lãnh đạo của CMVN CN là người lãnh đạo chính trị là đội tiên phong CM của g/c CN. Bài làm: Học thuyết Mac - Lênin về ĐCS là toàn bộ + ĐCS là bộ phận kiên quyết nhất trong các tổ những luận điểm tư tưởng về Đảng chính trị CM chức của g/c CN nó cổ vũ các bộ phận khác. của g/c CN được trình bày 1 cách có hệ thống mang + ĐCS là tổ chức chiến đấu nhằm lật đổ sự tính nguyên tắc về XD Đảng. thống trị của g/c TB thiết lập chuyên chính vô sản Học thuyết này là 1 bộ phận cấu thành CNXH XD XH mới. khoa học nó chỉ là ra quy luật phát triển khách quan + ĐCS lấy tập trung dân chủ làm nguyên t ắc t ổ của quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của chức và sinh hoạt cơ bản nhất, lấy CN quốc tế vô sản là nguyên tắc XD Đảng quan trọng nhất. ĐCS. Học thuyết này gắn liền với tên tuổi của Mac - Những tư tưởng trên đã có tác dụng rất lớn trong phong trào CS và công nhân Qtế. Ăng ghen-Lenin. Mac Ăng ghen là những người đầu tiên nêu lên - Nó tạo nên sự hoạt động mạnh mẽ của phong những tư tưởng về ĐSC bao gồm những nội dung trào CS và CN qtế. chủ yếu sau đây: - nó thúc đẩy việc thành lập Qtế I ( 1864 - 1872 ) + ĐCS ra đời là tất yếu khách quan để quan để và Qtế II ( 1889 - 1914 ) Qtế I do Mac sáng lập, Qt ế giải phóng dân tộc, giải phóng g/c. II do Ăng ghen sáng lập. 3
  4. - Nó tạo ra tiền đề cho việc ra đời hàng lo ạt 1 đội ngũ có nhận thức cao nhất CM nhất và giác ĐCS trên thế giới. ngộ nhất. A/ Tư tưởng của Lênin về Đảng CS _ ĐCS là Bộ tham mưu chiến đấu tức là mang Lênin đã đấu tranh nhằm bóc trần tư tưởng cơ tính lãnh đạo hướng dẫn uốn nắn đối với phong trào hội trong Qtế II làm phong phú luận điểm của Mac CM sao cho linh hoạt và hiệu quả. về Đảng CS và đi đến phát triển hoàn chỉnh học 3/ ĐCS là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị thuyết về Đảng kiểu mới của g/c CN. của CNXH và là 1 bộ phận của hệ thống đó. - Lênin tiếp tục khẳng định ĐCS là chính Đảng - Khi có chính quyền ĐCS là 1 bộ phận của hệ của g/c CN. thống chính trị XHCN nhưng đóng vai trò hạt nhân - Lênin đã làm rõ hơn về quy luật ra đời về tính lãnh đạo hệ thống chính trị. chất và mục đích chiến đấu của ĐCS. + Vai trò hạt nhân của ĐCS trong hệ thống chính + ĐCS ra đời theo 1 quy luật nhất định CNXH trị ở chổ nó là trung tâm để chỉ huy chỉ đạo điều khoa học + với phong trào công nhân bằng ĐCS ở hành phối hợp các hoạt động của hệ thống chính trị VN CN Mac Lenin + Ptrào CN + Dtộc yêu n ước 1 cách tập trung thống nhất nhịp nhàng và đồng b ộ bằng ĐCS. để tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn của hệ thống + Tính chất của ĐCS là tính chất của g/c CN tính chính trị. đứng vững trên quan điểm lập trường của g/c CN. + Vai trò lãnh đạo của ĐCS thể hiện ở chổ ra + về đại biểu lợi ích ĐCS là đại biểu trung thành QĐ tổ chức thực hiện QĐ và kiểm tra việc thực của g/c CN và của dân tộc. hiện các QĐ đó. + Về công tác XD Đảng, XD NN Lênin đã giải - Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết quyết nhiều vấn đề thiết thực phù hợp với tình hình bảo đảm những công cuộc XD CNXH thành công. mới. 4/ Đảng lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ - Dựa trên quan điểm những quan điểm nguyên bản trong XD tổ chức sinh hoạt và hoạt động. tắc của Lênin về Đảng kiểu mới 1905 Đảng bộ Sê - Tập trung dân chủ là nguyên tắc chỉ đạo toàn Vích Nga là Đảng kiểu mới đầu tiên trên thế giới đã bộ công tác XD tổ chức SH và hoạt động của Đảng ra đời. Đến năm 1919 Lênin đã thành lập quốc tế III nó là nguyên tắc cơ bản nhất. tức Qtế CS tồn tại 25 năm ( 1919 - 1943 ) - Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nội dung B/ Những nguyên tắc cơ bản của Đảng kiểu quan trọng của nguyên tắc tập trung dân chủ là mới của Lê Nin. nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng. 1/ ĐCS lấy CN Mac Lê Nin làm hệ tư tưởng là 5/ ĐCS là khối thống nhất ý chí và hành động. đỉnh cao trí tuệ của XH loài người. - Đoàn kết thống nhất về CT tư tưởng và tổ + Nó là khoa học củanhững quy định khách quan chức là đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động là TN - XH về CM XHCN và CSVN. nguồn sức mạnh to lớn của Đảng. + Nó là thế giới quan và phương pháp luận khoa - Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải trên cơ học và CM nhất cân đối và hoàn chỉnh nhất triệt để sở lập trường của gc CN nhất. + Trên cơ sở cương lĩnh đường lối của Đảng + Nó là kho tàng kinh nghiệm trong việc thực + Trên cơ sở nguyên tắc tổ chức và SH Đảng hiện những chân lý phổ biến của thời đại. - Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và - CN Mác chính là nền tảng tư tưởng là kim chỉ phát triển của Đảng là biện pháp quan trọng để nâng nam cho mọi hoạt động của Đảng VS CM. cao trí tuệ phát hiệnvà giải quyết những mâu thuẩn - Không được coi lý luận của Mác như là 1 cái gì trong Đảng. đã xong xuôi hẳn, đòi hỏi những người CS cần phải 6/ Đảng có mối liên hệ chặt chẻ với ND phát triển hơn nữa về mọi mặt. - Liên hệ chặt chẻ gắn bó với quần chúng ND là 2/ ĐCS là đội tiên phong chính trị tham mưu thuộc về bản chất của Đảng CS nó là sự tồn tại về chiến đấu có tổ chức và là tổ chức cao nhất của g/c XD Đảng, là cơ sở và phát triển tạo nên nguồn lực và sức mạnh của Đảng CN - ĐCS là đội tiên phong cả về mặt lý luận cả về - Mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng ND là mặt tổ chức và hành động. nhằm nâng cao trình độ quần chúng lên trình độ + Về lý luận là phải hiểu về mình và nắm bắt Đảng để tổ chức cho ND thực hiện quyền làm chủ được quy luật khách quan. của mình để giải quyết các vấn đề KT XH do thực + Về tổ chức và hành động là phải được tổ chức hiện đặt ra, kiên quyết đấu tranh để ngăn ngừa bệnh chặt chẽ có kỷ luật nghiêm minh và hành động quan liêu xa rời ND. gương mẫu. 7/ phải biết kết nạp Đảng viên mới và loại bỏ - ĐCS là tổ chức cao nhất của g/c CN tức là có những phần tử cơ hội. tổ chức và kỷ luật cao nhất, chặt chẻ nhất bao gồm 4
  5. - Đảng phải tích cực kết nạp những đại biểu ưu - Đảng ta và những ĐCS quan niệm rằng m ọi tú của gc CN và ND Lđộng vào Đảng để cải thiện thành công hay thất bại của CM đều bắt nguồn từ và nâng cao chất lượng của Đảng. sự lãnh đạo của Đảng. - Đồng thời Đảng phải thường xuyên và kịp thời Trãi qua những thử thách của cuộc đấu tranh đưa những người không đủ tiêu chuẩn và những CM. Đảng ta trở thành 1 Đảng Mac Lê Nin kiên phần tử cơ hội ra khỏi hàng ngũ Đảng nhằm nâng cường trưởng thành về chính trị vững vàng về tư cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. tưởng trung thành với lợi ích của gc CN và dân tộc 8/ ĐCS phải có tính Qtế của gc CN. VN - CN Qtế của gc CN là bản chất của ĐCS, bản - một số kinh nghiệm về XD Đảng ở VN chất đó bắt nguồn từ vai trò sứ mệnh lịch sử toàn - Không ngừng nâng cao tính chất của gc CN của thế giới gc CN. Đảng trong mỗi thời kỳ của CM VN - CN yêu nước chân chính phải nối liền với CN - Luôn lấy CN Mac Lê Nin và tư tưởng HCM Qtế trong sáng của gc CN làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành * Ý nghĩa thực tiển của học thuyết Mac Lê Nin. động. - Học thuyết Mac Lê Nin về ĐCS vẫn có giá trịto - Lấy dân làm gốc. lớn cả về lý luậ và thực tiển. - Lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng bước thời làm SH của Đảng./. kỳ CM và vận dụng sáng tạo học thuyết này. thần của nhân dân động viên nhân dân làm tròn nhiệm vụ đối với nhà nước. MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG + Chấp hành đường lối chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước mà căn cứ vào Câu 4: Đảng ta khẳng định “ những thành tựu đã đạt tình hình thực tế ở cơ sở mà đề ra chủ trương được những tiềm năng được khai thác những kinh nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đồng thời tổ nghiệp có giá trị đều bắt nguồn từ sự nổ lực chức lãnh chỉ đạo đem lại hiệu quả cao nhất. phấn đấu của quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là + Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về tổ chức Đảng. chính trị và tư tưởng tổ chức thực hiện đúng Nhưng mặt khác sự yếu kém của nhiều tổ nguyên tắc tập trung dân chủ nâng cao chất lượng chức ccơ sở Đảng đã hạn chế những thành tựu sinh hoật Đảng thực hiện tự phê bình và phê bình, của cuộc cách mạng”. giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, thường xuyên giáo dục và rèn Bài làm Trong công cuộc đổi mới hiện nay tổ chức cơ luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cũng như sở Đảng có vị trí vài trò rất to lớn. Tại đại hội tăng cường công tác phát triển Đảng. đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng. Đảng ta + Lãnh đạo xây dựng chính quyền các tổ chức khẳng định “ những thành tựu đã đạt được những KT-XH AN-QP và các tổ chức đoàn thể trong tiềm năng được khai thác, những khinh nghiệm có sạch vững mạnh. giá trị đều bắt nguồn từ sự nổ lực phấn đấu của + Liên hệ mật thiết với nhân dân chăm lo đời quần chúng ở cơ sở mà hạt nhân là tổ chức Đảng sống vật chất tinh thần và bảo vệ những lợi ích nhưng mặt khác, sự yếu kém của nhiều tổ chức chính đáng của nhân dân, lãnh đạo nhân dân tham cơ sở Đảng đã hạn chế những thành tựu của cách gia xây dựng và thực hiện đường lối chính sách mạng”. của Đảng, pháp luật của nhà nước. - Về mặt mạnh: + Kiểm tra việc thực hiện bảo đảm các nghị Tổ chức cơ sở Đảng của ta rất đa dạng gồm quyết chỉ thị, của Đảng pháp luật của nhà nước nhiều loại. Tổ chức cơ sở Đảng ngoài những đặc được chấp hành nghiêm chỉnh và Đảng viên chấp điểm chung còn có những đặc điểm riêng do đặc hành điều lệ Đảng. điểm nhiệm vụ của cơ sở. Tuy nhiên tổ chức cơ -Về mặt yếu: sở Đảng đều có chức năng chung đó là hạt nhân Chấp hành đườnng lối chủ trương chính sách lãnh đạo thực hiện đường lối chính sách của của Đảng, pháp luật của nhà nước mà căn cứ vào Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như chủ tình hình ở cơ sở mà đề ra chủ trương nhiệm vụ, trương nghị quyết của cấp trên ở tại đơn vị mình. chính trị của Đảng bộ còn hạn chế chưa đạt yêu Đồng thời lãnh đạo xây dựng đơn vị cơ sở trong cầu đã đề ra của nghị quyết. sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất tinh 5
  6. Chưa thể hiện hết chức năng tập trung dân chủ động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân để chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đồng thời tất tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội được cả các hoạt động chịu trách nhiệm của lãnh đạo đồng bộ để thu hút tập hợp các tổ chức trong Đảng cấp trên. Cần trập trung vào những điểm chủ yếu sau: nhân dân. -Giải pháp -Nâng cao nhận thức đối với cán bộ chính Xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị chi phối quyền và đoàn thể nhân dân về vị trí vai trò của toàn bộ cho quá trình nâng cao năng lực lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng rất quan trọng, bản thân của và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nhằm chính quyền và các tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đó cũng công tác xây dựng Đảng là quyền lợi. Bởi vỉ là phương hướng và các giải pháp nhất để phát Đảng mạnh, chính quyền đoàn thể mới nhạnh và triển mọi mặt ở cơ sở và là định hướng hoạt mới hoàn thành được nhiệm vụ. động của các tổ chức ở cơ sở. -Cấp uỷ cần lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghĩa là trong cấp uỷ phải nắm vững đường qui chế dân chủ ở cơ sở tất cả đều dân phải biết, lối chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước dân bàn, dân kiểm tra. cũng như những đặc điểm thực tế ở cơ sở và -Đề cao trách nhiệm và tăng cường chỉ đạo lắng nghe ý kiến của quần chúng để làm c ơ sở hướng dẫn kiểm tra của cấp trên trực tiếp tổ cho việc hoạch định nghị quyết và kế hoạch của chức cơ sở Đảng. Việc nâng cao năng lực lảnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng mình. -Nâng cao chất lượng Đảng uỷ cơ sở được tạo không những là nhiệm vụ của Đảng bộ mà còn là nên bởi nhiều yếu tố trong đó có 3 yếu tố là: trách nhiệm của cấp uỷ cấp trên nhất là cấp uỷ + Chất lượng của từng cấp uỷ viên. cấp trên trực tiếp. . + Số lượng của từng cấp uỷ viên. Đối với TW cần bổ sung và sửa đổi những chính - + Cơ cấu của cấp uỷ. sách chủ trương đối với cán bộ ở cơ sở để tạo Việc nâng cao chất lượng của cấp uỷ viên ở cơ mọi điều kiện thuận lợi mà yên tâm công tác. sở phải dựa trên cơ sở 3 yếu tố đó để tác động - Đối với cấp huyện phải yên tâm phải thường xem điều quan trọng yếu tố thứ nhất là chất xuyên sâu sát đối với các Đảng bộ cơ sở. Để lượng của cấp uỷ viên . hướng dẫn giúp đỡ cũng như sắp xếp kiện toàn Trên cơ sở chỉ đạo của cấp uỹ cấp trên về tổ chức quy định rõ hơn chức năng nhiệm vụ cơ hướng dẫn tiêu chuẩn của cấp uỷ viên mà cụ thể sở hoặc đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán ở cơ hoá tiêu chuẩn của cấp uỷ cơ sở cũng như qui sở./. định rõ các chức danh ở cơ sở. -Cần thực hiện tốt công tác quản lí cán bộ đương chức và cán vộ dự bị kế cậ. Tuỳ theo điều kiện và khả năng của cơ sở quan tâm đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cán bộ đặc biệt là chú trọng đến chín sách cán bộ. -Kiện toàn nâng cao chất lượng các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là một vấn đề hết sức quan trọng bởi vì các chi bộ có mạnh thì Đảng bộ mới mạnh và Đảng bộ mới nâng cao lãnh đạo sức chiến đấu của mình cho nên cần tập trung những điểm chủ yếu sau đây. -Sắp xếp các chi bộ cho phù hợp với điều kiện cụ thể hoạt động cũng như sinh hoạt để họ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nhất là phân theo địa bàn dân cư ấp, khóm. Đó là kiện toàn và nâng cao chất lượng chi uỷ nói chung và bí thư chi bộ nói riêng của sinh hoạt. -Phát huy vai trò của chính quyền Ban lãnh đạo cơ quan các tổ chức đoàn thể tham gia vào hoạt 6
  7. điểm về công tác GD, rèn luyện đội ngũ CB Đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi được sự suy thoái về tư tưởng CT và đạo đức lối sống. Một số tổ chức Đảng các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ bị vi phạm kỷ luật , kỷ cương lõng lẽo, nội bộ không đoàn kết, chất lượng SH Đảng giảm sút. Công tác tư tưởng, công tác lý luận còn yếu kém bất cập, công tác tổ chức CB còn 1 số biểu hiện trì truệ. Việc đổi mới của Đảng còn lúng túng, chưa đi sâu làm rõ dặc điểm và yêu cầu về sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, chưa phát huy đầy đủ hiệu lực quản lý của các cơ quan NN, tính tích cực của các đoàn thể mà quyền làm chủ ND việc thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các NQ của Đảng, pháp luật của NN còn yếu. - Để khắc phục tình trạng mất đoàn kết giải quyết những vấn đề chủ yếu sau đây. + Bố trí đúng người đứng đầu tổ chức Đảng, cơ quan chính quyền cơ sở. Vì đây là linh hồn trụ cột để lãnh đạo và điều hành ở địa phương, đơn vị, bố trí đúng CB trong 2 chức danh nầy để thống nhất lãnh đạo thực hiện theo NQ và tổ chức quản lý điều hành thực tiển hay diễn ra mâu thuẩn giữa thường trực Đảng uỷ và UBND. + Thực hiện đúng ngyuên tắc tập trung dân chủ Trong điều kiện thời bình trong cuộc đổi mới càng mở rộng thì những vấn đề mới càng nảy sinh. Vì vậy nên thực hiện nghiêm khắc qui chế công tác để đảm bảo cho tổ chức và cá nhân hoạt động đúng định hướng. Đồng thời cần đấu tranh mạnh mẽ loại trừ những biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ không có sự lãnh đạo, lợi dụng DC để gây chia rẽ cũng như chống những biểu hiện quan liêu, gia trưởng độc đoán. + có qui chế ctác rõ ràng chặc chẽ nhất là về ctác CB Đ. Bởi vì CBĐV củng là con người trong toàn diện MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG mối quan hệ nghĩa là có ưu khuyết điểm, có mặt được Câu 5: Tình trạng mất đoàn kết ở một số tổ chức có mặt hạn chế. Vì vậy phải XD qui chế thống nhất Đảng còn nặng nề " không ít nội bộ mất đoàn k ết về công tác CBĐV để góp phần đảm bảo sự đoàn kết nghiêm trong" một số tổ chức Đảng ở các cấp chưa thống nhất của tổ chức. được chỉnh đốn… nội bộ không đoàn kết. + Thường xuyên tự phê bình và phê bình đấu tranh Bài làm: chống kèn cựa, địa vị , cục bộ, bản vị, bè phái, cơ hội. Những thành tựu và yếu kém trong công cuộc đổi Bởi vì tổ chức Đảng, cá nhân CBĐV cũng là thực mới XD và bảo vệ TQ gắn liền với trách nhiệm lãnh thể XH chịu sự tác động của tồn tại XH thì sẽ có bộ đạo của Đảng và những ưu khuyết điểm trong công phận tích cực và bộ phận tiêu cực hoặc những hiện tác XD Đảng, từ ĐH 8 đến nay Đảng đã có nhiều cố tượng bên ngoài sẽ làm nảy sinh nhiều ý kiến khác gắng tiến hành nhiệm vụ then chốt và XD chỉnh đốn nhau. Đảng và nhiệm vụ trung tâm là phát trtiển KT. Hội Tự phê bình và phê bình là biện pháp căn bản để nghị TW 6 lần 2 khóa 8 đã ra nghị quyết về một số củng cố , phát triển sự đoàn kết thống nhất trong vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác XD Đảng Đảng, chỉ xứng đáng với vai trò đó khi nó được thực mở cuộc vận động XD chỉnh đốn Đảng, tiến hành phê hiện thường xuyên đúng đắn, nghiêm túc. bình và tự phê bình trong cấp uỷ , tổ chức Đảng và CB + Giải quyết đúng đắn những ý kiến khác nhau khi chủ chốt từ TW đến cơ sở. thảo luận, tranh luận trong tổ chức cơ sở Đảng. - Trong công tác XD Đảng, bên cạnh những ưu Cần tăng cường dân chủ trong nội bộ Đảng thảo điểm, đang nổi lên một số mặt yếu kém và khuyết luận bàn bạc tất cả các những ý kiến khác nhau thậm 7
  8. chí trái ngược nhau đây là đều bình thường dẫn t ới + Phát hiện sớm hiện tượng mất đoàn kết, tập mất đoàn kết cũng là điểm để rút ra kinh nghiệm trung giải quyết và xử lý dứt điểm. những vấn đề chưa thống nhất cao báo cáo lên trên. Phải chủ động đề phòng sớm phát hiện khi có dấu + Ra sức chống CN cá nhân vô kỷ luật xử lý nghiêm hiệu gây mất đoàn kết, để có biện pháp kịp thời giải minh và công bằng những cab1 bộ Đảng viên vi phạm quyết dứt điểm không dây dưa kéo dài là vì trong quá kỷ luật Đảng pháp luật NN. trình hoạt động thường hay xảy ra mâu thuẩn. Để XD sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng Nghị quyết ĐH 9 chỉ ra cấp uỷ cấp trên cần t ập cơ sở Đảng cần ra sức chống CN cá nhân và những trung chỉ đạo củng cố các Đảng bộ về tăng cường CB biểu hiện cơ hội nhất là cơ hội về chính trị. Đồng ở những nơi có nhiều khó khăn, ở những nơi n ội bộ thời phải thi hành kỷ luật nghiêm minh những CB gây mất đoàn kết trong tổ chức cơ sở Đảng./. mất đoàn kết nội bộ xử lý công bằng, đúng người đúng lổi đối với CBĐV vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật NN. MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG đường lối nhiệm vụ chính trị với CB có mối quan hệ Câu 6: Quan điểm của Đảng về XD đội ngũ CB trong biện chứng với nhau, đường lối và nhiệm vụ chính trị thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. đúng thì sản sinh ra nhiều CB tốt và khi có nhiều cán b ộ tốt thì sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối. Bài làm: Đảng ta từ khi ra đời luôn luôn lấy nguyên tắc tập trung - Đảng ta là đội tiên phong của GCCN là đại biểu trung DC coi đó là nguyên tắc cơ bản nhất của Đảng trong việc thành lợi ích của GCCN, NDLĐ và của cả toàn dân t ộc. thực hiện nguyên tắc ấy vai trò cá nhân rất đặc biệt quan Để xứng đáng với điều đó Đảng phải XD đội ngũ CB trọng từng lúc từng việc mang tính chất QĐ cho việc theo quan điểm của GCCN có nghĩa là thường xuyên giáo dục, ý thức quan điểm lập trường của GCCN. Để mỗi CB thành bài. Bác Hồ dạy “ CB là cái gốc của mọi công việc thành trung thành với sự nghiệp CM, phát huy tốt đẹp truyền công hay thất bại đều do CB tốt hay kém” Hội nghị lần thống yêu nước đoàn kết của sự nghiệp CM. thứ 3 BCHTW khóa 8 khẳng định “ CB là nhân tố QĐ sự - XD đội ngũ CB và tổ chức đổi mới cơ chế, chính thành bại của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong sách, phương thức lề lối làm việc có mối quan hệ chặt công tác XD Đảng” chẻ tác động lẫn nhau. * Cơ sở là cấp chủ yếu đưa đường lối chủ trương của CB là nhân tố hàng đầu, chủ yếu, đồng thời là nhân tố Đảng, chính sách pháp luật của NN đến tận ND thực động nhất. Chính CB là người lập ra tổ chức, đề ra cơ hiện. Đồng thời củng là nơi kiểm nghiệm sự đúng đắn chế chính sách và điều hành bộ máy tổ chức, đề ra cơ chế của chủ trương đường lối chính sách pháp luật NN. Mặt chính sách và điều hành bộ máy tổ chức thực hiện cơ chế khác là nơi tiến hành các hoạt động XD đội ngũ của Đảng chính sách, song đến lượt mình lại chịu sự chi phối ràng những công việc đó đều là do mỗi CB mà nhất là CB chủ buộc của tổ chức và cơ chế chính sách tổ chức, Q9D chốt ở cơ sở tiến hành. phương hướng và hành động CB, buộc CB phải hành - Sự nghiệp đổi nới đã giành được những thành tựu rất động theo nguyên tắc khuôn khổ có như vậy sức m ạnh quan trọng trong sự nghiệp ấy là công sức của toàn Đảng, nhân lên gấp bội. toàn dân trong đó là vai trò CB cơ sở hàng ngày, hàng giờ - CB với phong trào CM quần chúng có m ối quan h ệ luôn luôn gắn bó mật thiết với ND mà đề ra nhiệm vụ biện chứng chặt chẽ với nhau. Bởi vì khi có phong trào phù hợp với yêu cầu sự mong muốn của ND. quần chúng tốt thì sẽ sản sinh ra nhiều CB tốt khi có - Ở đơn vị xã, phường, thị trấn là 1 đơn vị hành chính nhiều CB tốt thì sẽ có phong trào CM của quần chúng tốt. được thu nhỏ của XH cho nên những việc hoạt động của - Đảng phải trực tiếp chăm lo XD đội ngũ CB cho cả XH diễn ra hằng ngày đều ở tại cơ sở, ở đây CB là người hệ thống chính trị, cấp uỷ phải tăng cường vai trò lãnh trực tiếp lãnh đạo có điều hành và còn là hạt nhân lãnh đạo của mình coi đó là nhân tố thành công của công tác đạo ở cơ sở. CB. - Công tác CB của tổ chức cơ sở Đảng là những công - Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và Qlý của cấp trên là 1 việc mà cấp uỷ và tổ chức cơ sở Đảng tiến hành nhằm nhân tố QĐ sự thành công của công tác CB. XD đội ngũ CB cơ sở có chất lượng tốt. Phân công, phân cấp quản lý Cb cho các cấp uỷ Đảng, - Công tác CB gồm nhiều công việc bao gồm: lúc huấn và tổ chức Đảng, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc luyện CB, sử dụng CB, lựa chọn CB, có chính sách đối thực hiện công tác CB của các ngành các cấp coi đây là 1 với CB, quy hoạch CB, nhận xét đánh giá CB, luân trong những việc quan trọng bậc nhất của lãnh đạo. chuyển CB. - XD đội ngũ CB trước hết là CB lãnh đạo quản lý ở * Quan điểm của Đảng: các cấp, vũng vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, - XD đội ngũ CB là phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức năng lực hoạt của thời kỳ CNH-HĐH động thực tiển, gắng bó với ND. 8
  9. - Có cơ chếvà chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào - Đánh giá và sử dụng đúng CB trên cơ sở tiêu chuẩn, tạo, bồi dưỡng CB và quản lý đội ngũ CB trọng dụng lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của ND làm người có đức có tài. thước đo chủ yếu có phương pháp khoa học để tuyển - Thực hiện đúng đắn nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh chọn CB. đạo công tác CB quản lý đội ngũ CB đi đôi với pháthuy - Đổi mới trẻ hoá đội ngũ CB lãnh đạo và quản lý. trách nhiệm của tổ chức và người đúng đầu các t ổ chức - Thực hiện chủ trương luân chuyển CB lãnh đạo và trong hệ thống chính trị về công tác CB. quản lý theo quy hoạch. - Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn CB chú ý - XD chỉnh đốn hệ thống các học viên, trường chính trị CB nữ và CB dân tộc thiểu số chuyên gia trên lĩnh vực. tỉnh, thành phố, trường chính trị CB ngành và trung tâm bồi dưởng chính trị…/. MÔN XÂY DỰNG ĐẢNG -Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục lý luận chính trị hàng năm cho các đối tượng giáo dục Câu 7: Đặc điểm công tác chính trị tư tưởng sự phát huy truyền thống và nâng cao đạo đức CM. cần thiết phải làm công tác chính trị tư tưởng. Nội Xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh mag đậm dung công tác chính trị tư tưởng hiện nay. đà bản sắc dân tộc trong các cộng đồng dân cư Bài làm: ở cơ sở. Trong mọi thời kỳ CM công tác chính trị tư tưởng của -Thường xuyên giáo dục nâng cao tinh thần cảnh tổ chức cơ sở là một bộ phận quan trọng của công tác giác CM cho các tần lớp nhân dân. Kịp thời n ắm chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kì bắt và giải đáp nhữg nhận thức tư tưởng mới mới ngoài những đặc điểm chung còn có đặc điểm riêng nảy sinh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc cụ thể sau: chủ động và kiên quyết đấu tranh chống lại các Một là : Nội dung công tác chính trị tư tưởng của t ổ luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, giữ vững ổn chức cơ sở Đảng rất rộng, đa dạng, vừa mang tính toàn định chính trị an ninh tư tưởng tại cơ sở. diện, tổng hợp và rất cụ thể. -Công tác chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng Trong hệ thống hành chính các cấp của n ước ta hiện phải hướng vào củng cố, chỉnh đốn Đảng XD nay, cơ sở là nơi tiếp nhận và trực tiếp truyền đạt chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ND thực hướng dẫn triễn khai tổ chức thực hiện đến từng người sự phát huy quyền LC của ND. dân tất cả các nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật + Các hình thức biện pháp: của nhà nướcchỉ thị của các cơ quan, ban ngành đoàn thể Trước hết cấp uỷ cơ sở phải tập trung lãnh đạo đẩy cấp trên. mạnh sản xuất, ổn định và từng bước cải thiện đờ Hai là : Trình độ dân trí giác ngộ chính trị của qu ần sống, vật chất tinh thần của ND. chúng ở cơ sở rất khác nhau, nhu cầu rất đa dạng. Thông qua sinh hoạt của tổ chức chính quyền, m ặt Mọi công dân không phân biệt trình độ lứa tuổi giới trận, các đoàn thể các hội quần chúng và các cuộc h ọp tính điều sinh sống hoặc làm việc ở một đơn vị cơ sở nhân dân để giáo dục chính trị tư tưởng. nhất định. Nhất là cơ sở xã phường là nơi hội tụ mọi Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị ccá lớp học bồi tầng lớp dân cư với các dân tộc tôn giáo các ngành nghề dưỡng ngắn ngày các hoạt động văn hoá văn nghệ quần khác nhau. chúng để giáo dục chính trị tư tưởng. Ba là : Công tác chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Sử dụng các phương tiện như báo chí, bản tin, truyền Đảng diễn ra thường xuyên liên tục rất nhạy cảm và có thanh lúc rất quyết liệt. Tổ chức tiếp dân và thông qua các hình thức tiếp xúc Tổ chức cơ sở Đảng là nơi hàng ngày trực tiếp dối trực tiếp của cán bộ, Đảng viên với ND mặt với mọi diễn biến phức tạp của cuộc sống. + Các nguyên tắc cơ bản tiến hành công tác chính trị Bốn là : Sự biến động về chủ thể tiến hành công tác cơ sở. chính trị tư tưởng và sự khó khăn về kinh phí phương -Tính Đảng tiện hoạt động. + Phải xuất phát từ quan điểm lập trường từ GCCN -Những nội dung chủ yếu. + Hướng mọi hoạt động tuyên truyền giáo dục và đấu -Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi tranh bảo vệ lý luận Mác - Lê Nin, tư tưởng HCM người hiểu đúng, thông suốt và nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách của NN. chấp hành các chủ trương nghị quyết của Đảng, + Củng cố sự đoàn kết thống nhất của Đảng về tư chính sách pháp luật của nhà nước. Xây dựng xã tưởng chính trị sự đồng thuận trong ND. hội công dân sống làm việc theo pháp luật. - Tính khoa học -Tập trung làm tốt việc quán triệt nhiệm vụ chính trị + Cấp uỷ cơ sở phải xây dựng chương trình kế hoạch của cơ sở, cổ vũ động viên mọi người nêu cao công tác chính trị tư tưởng cụ thể của từng nhiệm kỳ. trách nhiệm hăng hái thực hiện thắng lợi các + Chương trình công tác phải phù hợp chặt chẻ thống nhiệm vụ chính trị đó, thông qua phong trào CM nhất hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính sôi nổi ở cơ sở. trị. 9
  10. + Coi trọng thuyết phục giáo dục. + Không khiên tưởng truy chụp + Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiển giữa lời nói và việc làm. - Tính đồng bộ Nhất quán liên tục linh hoạt và tính dễ hiểu./. 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản