CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
97
lượt xem
6
download

CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS nắm được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ; nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác ,tam giác ngoại tiếp đường tròn ,hiểu được đường tròn bàng tiếp -Biết vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ,Biết vận dụng các tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào làm bài tập về tính toán và chứng minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

  1. CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU I-MỤC TIÊU : -HS nắm đ ược các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ; nắm đ ược thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác ,tam giác ngoại tiếp đường tròn ,hiểu được đư ờng tròn bàng tiếp -Biết vẽ đ ường tròn nội tiếp tam giác ,Biết vận dụng các tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào làm bài tập về tính toán và chứng minh -Biết cách tìm tâm của một vật hình tròn b ằng thước phân giác . II- CHUẨN BỊ : -Bảng phụ Ghi câu hỏi và bài tập ,định lý ,thước thẳng ,com pa, ê ke ,phấn màu -HS :On tập định nghĩa ,tính chất ,dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đư ờng tròn ,th ước ,com pa ,ê ke III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1- On đ ịnh :kiểm tra sĩ số học sinh 2- Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh * Phát biểu định lý ,d ấu hiệu nhận * -HS phát biểu đlý tr110/sgk biết tiếp tuyến của đư ờng tròn : - HS vẽ hình : D
  2. Ap dụng :Cho tam giác ABC vuông c/m :  ABC và  DBC có : B tại A,vẽ đtr(B,BA)và đư ờng tròn AB=DB=R ( đtr(B)) (C,CA). Ch ứng minh CD là tiếp tuyến của (B) AC=DC=R (đtr(C )) A C * GV nhận xét cho điểm BC chung ? CA có là tiếp tuyến của đtr (B) =>  ABC=  DBC (ccc)=> BÂC=BDC=900 => không ? CD vuông góc BD vậy CD là tiếp tuyến của (B) GV:trên hình vẽ có CA và CD là 2 tiếp tuyến cắt nhau của đtr(B) .Chúng có những t/c g ì ?ta đi vào nội dung bài học hôm nay . Hoạt động 2: Định lý hai Hoạt động của HS Ghi bảng tiếp tuyến cắt nhau GV yêu cầu HS làm ?1 -Một hs đọc to ?1 sgk 1 ) Định lý hai tiếp tuyến cắt nhau: B -GV gợi ý : Có AB;AC là HS nh ận xét OB=OC=R các tiếp tuyến của đường O AB=AC; BÂO=CÂO; tròn (O) thì AB,AC có t/c? A -HS:AB  OB; AC  OC GV điền kí hiệu vuông góc C ĐL : sgk/114 -HS chứng minh lên hình AB;AC là 2 tiếp tuyến -Hãy chứng minh các nhận HS:Ta đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai của (O) GT xét trên
  3. -Gv giới thiệu các góc tạo cạnh của thước.  AB=AC bởi 2 tt ,góc tạo bởi 2 bán -Kẻ theo “tia phân giác  BÂO=CÂO kính .Từ kết quả trên hãy của thước ,ta vẽ được nêu t/c của hai tiếp tuyến  BÔA=CÔA một đường kính của hình cắt nhau tròn “. C/m: -GV yêu cầu hs đọc định lý -Xoay miếng gỗ rồi làm Ta có :  ABO=  ACO (cạnh tiếp tục nh ư trên, ta vẽ huyền -GV cho hs làm ?2 AO chung ; được đường kính thứ hai OB=OC=bk’)=>AB=AC -Giao điểm của hai (2 cạnh tương ứng),BÂO=CÂO đường kính là tâm của BÔA=CÔA(2 góctương ứng ) m iếng gỗ hình tròn Hoạt động 3:Đường tròn Hoạt động của HS Ghi bảng nội tiếp tam giác -Yêu cầu HS làm ?3 - HS đ ọc to ?3 2) Đường tròn nội tiếp tam giác -c/m 3 điểm D,E,F nằm HS vẽ h ình theo đ ề b ài ?3 trên đtr tâm I SGK/114 A -HS:vì I thuộc tia phân giác -GV giới thiệu đtr nội tiếp giác góc A nên IE=IF ?Th ế n ào là đtr nội tiếp tam -Vì I thuộc phân giác góc B F E giác nên IF=ID => IE=IF=ID B D C -Tâm đtr này quan h ệ ntn =>D,E,F nằm trên 1 đtr IE= IF=ID với 3 cạnh của tam giác ?
  4. -đtr nội tiếp tam giác là đtr tiếp xúc với 3 cạnh tam giác ;tâm Hoạt động 4: Đường tròn Hoạt động của HS Ghi bảng bàng tiếp tam giác -HS đọc ?4 và quan sát hình 3) Đường tròn bàng tiếp Gv cho HS làm ?4 sgk/115 vẽ tam giác A Chứng minh 3 điểm D,E,F cùng nằm trên một đtr tâm -Vì K thuộc tia pg xBC n ên KF=KD tương tự K KD=KE;=> KF=KD=KE -GV giới thiệu đtr b àng tiếp => D,E,F nằm trên 1 đtr ?thế nào là đtr bàng tiếp (K;KD) Tâm của đtr ntn/ -HS nêu đnghĩa đtr bàng tiếp ? Tam giác có mấy đtr bàng tiếp ? -tam giác có 3 đtr bàng tiếp Hoạt động 5: Cũng cố –dặn dò -Phát biểu định lý về 2 tiếp tuyến cắt nhau của đtr ? - Hệ thống lại định nghĩa tâm của đường tròn ngoại tiếp ,nội tiếp ,bàng tiếp tam giác * VN: -Nắm vững các tính chất của tiếp tuyến ,dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến Phân biệt đnghĩa ,cách xác định tâm của đtr ngoại tiếp ,nội tiếp ,b àng tiếp tam giác
  5. BVN: 26;27;28;29 SGK
Đồng bộ tài khoản