intTypePromotion=1
ADSENSE

CHI PHÍ CƠ HỘI

Chia sẻ: Hoàng Duy Ngọc Hoang Duy Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

417
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một người sẽ nói rằng: Chi phí cơ hội của quyết định đầu tư của bạn là 5000USD mà bạn đã bỏ qua khi không gửi tiết kiệm. Điều này là chưa rõ ràng, chúng ta cần hiểu là chúng ta đầu tư thì chúng ta mong được gì? Rõ ràng đó là những lợi ích từ đầu tư, và ở đây lợi ích là 10.000 USD. Như vậy, khi bạn nói điều trên thì người ta có thể hiểu ngầm nó là: chi phí cơ hội của 100.000 USD tiền đầu tư và 10.000 USD tiền lãi từ quyết định đầu tư là 5.000 USD và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHI PHÍ CƠ HỘI

 1. CHI PHÍ CƠ HỘI Nhóm 5 LOGO www.themegallery.com
 2. www.themegallery.com LOGO Chi phí cơ hội? KHÔNG GỬI GỬI TIỀN TIỀN VÀO VÀO NGÂN NGÂN HÀNG HÀNG
 3. www.themegallery.com LOGO Khi đưa ra bất cứ sự Chi phí cơ hội: là phần lựa chọn dự ấn đầu tư thu nhập mất đi do thực nào,chúng ta cũng phải hiện dự án đầu tư cân nhắc so sánh các phương án với nhau,dựa vào chi phí cơ hội của sự lựa chọn
 4. www.themegallery.com LOGO Cần xem xét sự đánh đổi . 1 và chi phí cơ hội Sự đánh đổi” được hiểu một cách đơn giản là bỏ cái này 2 để lấy cái kia hay muốn được cái này thì phải từ bỏ cái khác. sự đánh đổi về nội dung sẽ là nền 3 tảng để chúng ta bàn về chi phí cơ hội
 5. www.themegallery.com LOGO  với cùng số vốn đầu tư ,nhà đầu tư dự kiến lợi nhuận kế toán của 3 phương án A,B,C.lần lượt là 10 tỷ ,8 tỷ , 7 tỷ.nếu phương án Ađược chọn thì chi phí cơ hội ?  Trong trường hợp này, chi phí cơ hội của dự án A là 8tỷ (vì nếu ko đầu tư vào dự án A, nhà đầu tư đương nhiên sẽ đầu tư vào dự án B và sẽ có lợi nhuận là 8tỷ ).
 6. www.themegallery.com LOGO  Bạn có 100.000USD, người bạn thân của bạn khuyên bạn nên gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất 5%/năm, nhưng bạn quyết định cùng góp vốn đầu tư vào một cửa hàng quần áo của một người em ruột, bạn vẫn đi làm công việc trước đây của mình. Cuối năm bạn có khoản thu nhập từ việc đầu tư là 10.000USD. Vậy chi phí cơ hội ở đây được xác định như thế nào?
 7. www.themegallery.com LOGO  Một số người sẽ nói rằng: chi phí cơ hội của quyết định đầu tư của bạn là 5000USD mà bạn đã bỏ qua khi không gửi tiết kiệm. Điều này là chưa rõ ràng, chúng ta cần hiểu là chúng ta đầu tư thì chúng ta mong được gì? Rõ ràng đó là những lợi ích từ đầu tư, và ở đây lợi ích là 10.000 USD. Như vậy, khi bạn nói điều trên thì người ta có thể hiểu ngầm nó là: chi phí cơ hội của 100.000 USD tiền đầu tư và 10.000 USD tiền lãi từ quyết định đầu tư là 5.000 USD và điều này là không đúng. 100.000 USD ở đây là biểu hiện của sự đánh đổi, mặt khác để có được 5.000 USD thì bạn cũng phải bỏ ra 100.000 USD gửi vào ngân hàng và nó cũng là một sự đánh đổi.
 8. www.themegallery.com LOGO  Nếu bạn triệt tiêu hai sự đánh đổi này thì chỉ còn lại sự so sánh giữa hai đối tượng có cùng tính chất: lợi ích từ sự đánh đổi. Đó là sự so sánh giữa 10.000 USD và 5.000 USD. Điều này mới hợp lý. Như vậy, để nói một cách chính xác hơn thì chi phí cơ hội của việc bạn có được 10.000 USD từ quyết định đầu tư là 5.000 USD bạn đã bỏ qua không đầu tư vào ngân hàng.
 9. www.themegallery.com LOGO  Như vậy chi phí cơ hội cần phải tính cho khoản ích lợi thu được từ khoản đầu tư, chứ không phải tính cho cả khoản đầu tư. Và nó chính là phần lợi ích tốt nhất trong tập hợp những lợi ích mà bạn đã bỏ qua.
 10. www.themegallery.com LOGO  Trên thực tế, giá trị thực sự của chi phí cơ hội nhiều khi rất khó xác định vì nó chịu tác động của nhiều yếu tố. Từ ví dụ trên nhưng bây giờ bạn mua đứt cửa hàng và làm chủ, bạn cũng từ bỏ mức lương 20.000 USD một năm. Thu nhập một năm của bạn từ việc làm chủ cửa hàng là 28.000 USD. Vậy đâu là chi phí cơ hội cho những lợi ích của bạn từ việc làm chủ? Đó là 20.000 USD + 10.000 USD = 30.000 USD. (ta cộng 10.000 USD vì đây là phần lợi ích tốt hơn so với lợi ích từ việc cho vay là 5.000 USD). Nhưng liệu như vậy đã đủ ? Khi không làm chủ, bạn có thể có nhiều thời gian rảnh để làm chuyện khác hơn, ít phải suy nghĩ hơn
 11. www.themegallery.com LOGO Bạn đã hiểu rõ về chi phi cơ hội chưa CHI HỘI CƠ PHÍ
 12. www.themegallery.com LOGO Giả sử bạn cho rằng đầu tư vào dự án này cũng rủi ro như đầu tư vào thị trường chứng khoán, và bạn dự đoán rằng tỉ suất sinh lợi của các khoản đầu tư trên thị trường chứng khoán là 12%. Như vậy 12% sẽ trở thành mức thích hợp của chi phí cơ hội của vốn. Đó chính là cái mà bạn hy sinh bằng cách không đầu tư vào các chứng khoán tương đương. Bây giờ bạn tính toán lại NPV: PV = $357.143/1.12 = 400.000 NPV = PV - 350.000 = $7143
 13. www.themegallery.com LOGO  Trên thực tế, giá trị thực sự của chi phí cơ hội nhiều khi rất khó xác định vì nó chịu tác động của nhiều yếu tố. Từ ví dụ trên nhưng bây giờ bạn mua đứt cửa hàng và làm chủ, bạn cũng từ bỏ mức lương 20.000 USD một năm. Thu nhập một năm của bạn từ việc làm chủ cửa hàng là 28.000 USD. Vậy đâu là chi phí cơ hội cho những lợi ích của bạn từ việc làm chủ? Đó là 20.000 USD + 10.000 USD = 30.000 USD. (ta cộng 10.000 USD vì đây là phần lợi ích tốt hơn so với lợi ích từ việc cho vay là 5.000 USD). Nhưng liệu như vậy đã đủ ? Khi không làm chủ, bạn có thể có nhiều thời gian rảnh để làm chuyện khác hơn, ít phải suy nghĩ hơn
 14. www.themegallery.com LOGO VÍ DỤ VỀ THUYẾT CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA HABERLER: Ví dụ1. cho mô hình thương mại giữa nhật bản và việt nam(đơn vị:laođộng/sản phẩm) 120 lao động 120 lao động Nhật bản Việt nam Thép 2 12 V ải 5 6
 15. www.themegallery.com LOGO  để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm thép: Nhật Bản:1T=V (1T=0,4V) =>5T=2V Việt nam:1T=2V (1T=2V)  -để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm vải: Nhật Bản:1V=T (1V=2,5T) Việt Nam:1V=T (1V=0,5T) =>2V=1T  =>ta thấy chi phí cơ hội mà Nhật Bản sử dụng để sản xuất sản phẩm thép thấp hơn Việt Nam nên Nhật Bản chuyên môn hoá sản xuất thép. Chi phí cơ hội mà Việt Nam sử dụng để sản xuất sản phẩm vải thấp hơn Nhật Bản nên Việt Nam chuyên môn hoá sản xuất vải.
 16. www.themegallery.com LOGO  Nhật bản: chuyên môn hoá sản xuất thép =>khả năng sản xuất là:60T + Trao đổi quốc tế,khả năng tiêu dùng:50T=10V + Tự sản xuất,khả năng tiêu dùng :50T =>4V 100 lao động =>thừa 20 lđ =>nếu tự sản xuất thì nhật bản thiệt 6V,nếu đem trao đổi thì nhật bản tăng 6V + Tự sản xuất,khả năng tiêu dùng :10V =>35T 50lao động =>thừa70lđ =>nếu tự sản xuất thì nhật bản thiệt 15T,nếu đem trao đổi thì nhật bản tăng 15T
 17. www.themegallery.com LOGO  Việt Nam :chuyên môn hoá sản xuất vải=>khả năng sản xuất là:20V +Trao đổi quốc tế,khả năng tiêu dùng là:10V=10T +tự sản xuất,khả năng tiêu dùng :10V =>5T 60 lao động =>thừa 60 lđ =>nếu tự sản xuất thì việt nam thiệt 5T,nếu đem trao đổi thì viẹt nam tăng 5T +tự sản xuất,khả năng tiêu dùng :10T =>0V 120 lao động =>không thừa lđ nào =>nếu tự sản xuất thì việt nam thiệt 10V,nếu đem trao đổi thì việt nam tăng 10V
 18. www.themegallery.com LOGO Nếu những nhà đầu tư khác đồng ý với dự đoán của bạn về khoản hoàn trả $400.000 và đánh giá chi phí cơ hội của vốn là 12%, thì bất động sản của bạn phải có giá trị là $357,134 một khi việc xây dựng đã được tiến hành. Nếu bạn cố gắng bán nó với giá cao hơn mức đó, thì sẽ không có ai chấp thuận, do bất động sản này lúc ấy sẽ có tỉ suất sinh lợi thấp hơn mức 12% hiện có trên thị trường chứng khoán. Tòa nhà văn phòng vẫn tạo ra một mức đóng góp ròng vào giá trị, nhưng nhỏ hơn nhiều so với những kết quả tính toán ban đầu của chúng ta.
 19. www.themegallery.com Dự án Khách sạn Novotel LOGO Hanoi on the Park  Theo phân tích của chủ đầu tư, “thiệt hại” trong việc không được xây khách sạn trong Công viên Thống Nhất lên tới gần 80 triệu USD. Cụ thể, các thiệt hại bao gồm: vốn góp bằng tiền mặt: 8,4 triệu USD; vốn vay: 4,536 triệu USD; khoản vay bổ sung: 220 ngàn USD; phải trả cho nhà thầu và công ty tư vấn: 1,57 triệu USD; chi phí phát sinh từ ngày 1/5/2009: 1,198 triệu USD. Và, quan trọng nhất, chi phí cơ hội: 63,756 triệu USD
 20. www.themegallery.com LOGO  chi phí cơ hội chỉ được tính bằng tổng chi phí đầu tư x tỉ suất lợi nhuận bình quân. Có nghĩa là chi phí cơ hội của nhà đầu tư chỉ khoảng 2,88tr = 16 triệu USD (tổng chi phí đã đầu tư) x 18% (tỉ suất lợi nhuận bình quân).
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2