Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Hoa hồng xinh xắn - Nhóm lớp: Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
109
lượt xem
13
download

Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Hoa hồng xinh xắn - Nhóm lớp: Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bé nhận biết và gọi đúng tên, màu sắc của một số hoa hồng: hồng đỏ, hồng bạch (hồng trắng), hồng vàng, hồng cam.v.v.. - Trẻ biết lợi ích của hoa hồng trong cuộc sống: tặng cho người thương yêu, trang trí.v… - Ôn nhận biết chữ số từ 1 đến 3. - Rèn kỹ năng tô màu. - Trẻ biết phối hợp nhiều màu sắc và vẽ thêm các chi tiết cho bức tranh sinh động hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Hoa hồng xinh xắn - Nhóm lớp: Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé và hoa tài: Hoa h ng xinh x n Nhóm l p: M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Bé nh n bi t và g i úng tên, màu s c c a m t s hoa h ng: h ng , h ng b ch (h ng tr ng), h ng vàng, h ng cam.v.v.. - Tr bi t l i ích c a hoa h ng trong cu c s ng: t ng cho ngư i thương yêu, trang trí.v… - Ôn nh n bi t ch s t 1 n 3. - Rèn k năng tô màu. - Tr bi t ph i h p nhi u màu s c và v thêm các chi ti t cho b c tranh sinh ng hơn. II. Chu n b : - Bài gi ng trình chi u trên ph n m m PP - Màu sáp, gi y th công, v t li u trang trí. - Hoa h ng v i có dán s 1, 2, 3. Các bình c m hoa có ánh s th t 1, 2, 3. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Nh ng cánh h ng xinh x n Cô cho tr l n lư t khám phá 3 ĩa ng nư c có cánh hoa h ng r i lên trên. M i m t vài tr ng i và oán xem ó là gì? M ĩa cho tr xem. Trò chuy n v i tr v nh ng gì tr quan sát ư c: Con nhìn th y gì? Cho tr nói theo suy nghĩ c a tr . Theo con ây là hoa gì? G i ý tr nêu nh n xét c a tr v hoa: tên hoa, màu s c, hình d ng cánh, hương thơm, gai.v.v... 2. Ho t ng 2: Hoa h ng màu gì? Cô và tr cùng i xem phim Cho tr xem m t s lo i hoa h ng có màu s c khác nhau: Cho tr so sánh v hình dáng: cùng cánh tròn, màu s c khác nhau, có gai.v.v. Trò chuy n v i tr : hoa h ng làm gì? Con th y hoa h ng âu? Hoa h ng s ng âu? Làm gì chăm sóc hoa h ng? 3. Ho t ng 3: Nh ng bông h ng xinh x n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Phát cho m i tr m t b c tranh, tr có th s d ng gi y màu, màu sáp và các nguyên v t li u trang trí trang trí b c tranh hoa h ng theo màu s c tr thích. K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản