Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Hoa nở như thế nào? - Nhóm lớp: Chồi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
85
lượt xem
20
download

Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Hoa nở như thế nào? - Nhóm lớp: Chồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết quá trình nở từ nụ thành hoa. - giáo dục tính tích cực, chủ động trong các hoạt động. - Video clip về hoa nở. - Đàn organ, 5 khay nước. - Hoa giấy các kiểu, các màu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Bé và hoa - Đề tài: Hoa nở như thế nào? - Nhóm lớp: Chồi

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Bé và hoa tài: Hoa n như th nào? Nhóm l p: Ch i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t quá trình n t n thành hoa. - giáo d c tính tích c c, ch ng trong các ho t ng. II. Chu n b : - Video clip v hoa n . - àn organ, 5 khay nư c. - Hoa gi y các ki u, các màu III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Ra chơi vư n hoa C l p cùng cô hát múa “ra chơi vư n hoa” Quan sát các ch u hoa và nêu nh n xét có gì khác l so v i hôm qua. Trò chuy n cùng tr : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Các con quan sát xem có gì khác so v i hôm qua không? Có n hoa nào m i n không? Cho tr xem m t o n video clip và trò chuy n cùng tr v tên hoa? Hoa n như th nào? S khác bi t v cách n c a các lo i hoa v a xem, c m xúc c a tr khi xem hoa n ? 2. Ho t ng 2: Trò chơi: “Hoa n ” T ch c cho tr chơi “hoa n ”. - L n m t: m i tr t ch n 1 lo i hoa và mô ph ng ng tác n hoa n thành hoa theo cách riêng. - L n 2: K t nhóm b n trai, b n gái mô ph ng ng tác hoa n theo nh c không l i. - L n 3: C l p ng vòng tròn làm n hoa n k t h p bài hát “n hoa” 3. Ho t ng 3: Chơi cùng hoa gi y Tr k t nhóm 4 b n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com V nhóm l y hoa gi y các lo i ra x p thành n hoa và th vào trong nư c xem hi n tư ng gì x y ra. Nêu ý ki n c a tr v các hi n tư ng tr quan sát ư c. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản