Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa rào - Nhóm lớp: 25 – 36 tháng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
235
lượt xem
21
download

Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa rào - Nhóm lớp: 25 – 36 tháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhận biết được mưa và nói đúng từ “mưa rào” - Đọc theo cô bài thơ “Mưa rào”. - Đọc đúng các từ trong bài thơ - Rèn luyện vận động tinh của đôi tay. - Bài giảng trình chiếu trên PP - Hình các giọt nước bằng giấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa rào - Nhóm lớp: 25 – 36 tháng

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Các hi n tư ng t nhiên tài: Mưa rào Nhóm l p: 25 – 36 tháng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh n bi t ư c mưa và nói úng t “mưa rào” - c theo cô bài thơ “Mưa rào”. - c úng các t trong bài thơ - Rèn luy n v n ng tinh c a ôi tay. II. Chu n b : - Bài gi ng trình chi u trên PP - Hình các gi t nư c b ng gi y. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Quan sát mưa Tr và cô cùng quan sát v tr i mưa, trò chuy n v tr i mưa. Tr l ng nghe âm thanh ti ng mưa G i ý tr nói v âm thanh mưa: l p b p, ù ù, m m, rào rào G i ý tr miêu t v mưa mà tr nhìn th y: tr ng xóa. 2. Ho t ng 2: Mưa rào Cho tr quan sát tranh và trò chuy n v b c tranh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Gi i thi u bài thơ. D y tr c bài thơ: Mưa rào Tr l ng nghe cô c c l i t ng câu trong bài thơ và cho tr c theo. c 2 câu li n cho tr c theo Trò chuy n v n i dung bài thơ. Tr c theo cô, cho m t s tr c theo cô, chia nhóm c theo cô bài thơ, chú ý s a sai và d y tr phát âm úng m t s t khó trong bài thơ. 3. Ho t ng 3: B c tranh mưa M i tr tìm l y hình m t gi t nư c, g băng keo phía sau và dán lên b c tranh t o thành thành m t b c tranh tr i mưa. Cho tr quan sát và h i tr v b c tranh, g i ý tr nói lên c m nh n c a tr . S a câu nói cho tr khi tr dùng t sai. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản