intTypePromotion=1

Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
432
lượt xem
46
download

Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ biết nói lên những hiểu biết và cảm nhận của trẻ về mưa. - Vận động sáng tạo theo giai điệu và tiết tấu bài hát “trời nắng trời mưa” - Rèn luyện kỹ năng vẽ và sáng tạo trong hoạt động tạo hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mưa - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nư c và các hi n tư ng t nhiên tài: Mưa L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr bi t nói lên nh ng hi u bi t và c m nh n c a tr v mưa. -V n ng sáng t o theo giai i u và ti t t u bài hát “tr i n ng tr i mưa” - Rèn luy n k năng v và sáng t o trong ho t ng t o hình. II. Chu n b : - Gi y v , bút màu, nguyên v t li u trang trí. - Tranh v mưa III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Tr i n ng tr i mưa Bé cùng cô hát và v n ng theo nh c bài hát: Tr i n ng tr i mưa. Trò chuy n v i tr v tr i mưa? Khuy n khích m i tr nói lên c m nh n c a tr v tr i mưa: - Con th y khi s p mưa tr i như th nào? - Tr i mưa thì i u gì x y ra? - Khi tr i mưa có ông m t tr i chi u n ng không? - Khi i ngoài mưa chúng ta ph i làm gì? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ho t ng 2: Mưa có ích l i gì? Cho tr quan sát m t s b c tranh h n hán và tr i mưa Trò chuy n v i tr v ích l i và tác h i c a mưa i v i sinh ho t và cu c s ng c a con ngư i và thiên nhiên. Ho t ng 3: V tranh mưa. Cô phát cho tr m t s b c tranh có v s n, tr tô màu và v thêm mưa vào b c tranh cho sinh ng. Tri n lãm tranh c a tr . Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2