intTypePromotion=1

Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Giọt sương - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
424
lượt xem
49
download

Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Giọt sương - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhớ và hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện. - Nghe và hiểu ngôn ngữ truyện, biết trả lời, đặt tên câu chuyện và bộc lộ cảm xúc của mình về các tình tiết, hình ảnh trong câu chuyện. - Biết thể hiện cảm xúc của trẻ qua việc kể lại câu chuyện - Biết giúp đỡ mọi người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Giọt sương - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nư c và các hi n tư ng t nhiên tài: Gi t sương L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh và hi u n i dung, ý nghĩa c a câu chuy n. - Nghe và hi u ngôn ng truy n, bi t tr l i, t tên câu chuy n và b c l c m xúc c a mình v các tình ti t, hình nh trong câu chuy n. - Bi t th hi n c m xúc c a tr qua vi c k l i câu chuy n - Bi t giúp m i ngư i. II. Chu n b : - R i, tranh nhân v t r i. - Gi y, bút tô màu gi t sương. - Tranh thiên nhiên bu i sáng III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Gi t sương. Trò chơi: gi t sương bu i sáng . Cô và tr cùng ưa tay thành hình vòng tròn trên u và làm gi t sương. Tr v n ng theo cô: Gi t sương u trên lá, h t sương nh y lên n hoa.v.v... Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cho tr xem tranh v bu i sáng s m, trò chuy n v i tr v b c tranh bu i sáng s m? Bu i sáng sáng b u tr i như th nào? Trên các lá cây có gì? Trông như th nào? T i sao bu i sáng l i có gi t sương trên lá cây? Ho t ng 2: K chuy n: “Gi t sương” Cô k cho tr nghe b ng tranh nhân v t r i. Trò chuy n v i tr v n i dung câu chuy n. Cô k l i câu chuy n b ng r i, v a k , v a t câu h i v các tình hu ng trong câu chuy n. Ho t ng 3: gi t sương long lanh. Bé tô màu các gi t sương b ng nhi u màu s c khác nhau, sau ó c t r i các gi t sương và n i vào m t s i dây. Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2