intTypePromotion=1

Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mây đen xấu xí - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
466
lượt xem
35
download

Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mây đen xấu xí - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nhớ và hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện. - Nghe và hiểu ngôn ngữ truyện, biết trả lời, đặt tên câu chuyện và bộc lộ cảm xúc của mình về các tình tiết, hình ảnh trong câu chuyện. - Hiểu được tính cách của nhân vật: mây trắng, mây đen. - Biết giúp đỡ mọi người

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ Đề: Nước và các hiện tượng tự nhiên - Đề tài: Mây đen xấu xí - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Nư c và các hi n tư ng t nhiên tài: Mây en x u xí L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nh và hi u n i dung, ý nghĩa c a câu chuy n. - Nghe và hi u ngôn ng truy n, bi t tr l i, t tên câu chuy n và b c l c m xúc c a mình v các tình ti t, hình nh trong câu chuy n. - Hi u ư c tính cách c a nhân v t: mây tr ng, mây en. - Bi t giúp m i ngư i. II. Chu n b : - Tranh phông: cánh ng khô héo, b u tr i, cây. - M t n cô mây - Mũ nhân v t r i: ám mây tr ng và ám mây en cho m i tr . III. Ho t ng: 1. Ho t ng 1: Mây và gió. Tr hát và v n ng theo bài: “mây và gió” Trò chuy n v i tr v n i dung bài hát: - Bé v a hát v i u gì? - Mây có âu? - Khi b u tr i có nhi u ám mây en kéo n thì b u tr i s như th nào? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khi b u tr i sáng, có n ng thì các ám mây có màu gì? - Gi i th u câu truy n: “mây en x u xí”. Ho t ng 2: Câu Truy n: “Mây en x u xí” Cô k chuy n theo tranh và trò chuy n cùng tr : - Mây tr ng ã nói gì v i mây en? - Khi mây en khóc thì chuy n gì x y ra? - Theo con cô mây nào làm vi c t t? K l i câu chuy n theo tranh nhân v t r i và trò chuy n v i tr v ý nghĩa câu chuy n. Ho t ng 3: Bé cùng k chuy n Cô và tr mang m t n , mũ nhân v t và cùng di n l i câu chuy n: “mây en x u xí” Ho t ng 4: Ho t ng ngoài tr i Ho t ng 5: Ho t ng vui chơi t i các góc K t thúc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2