Chủ đề: Đồ dùng gia đình - Đề tài: Sắp xếp đồ dùng - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
309
lượt xem
29
download

Chủ đề: Đồ dùng gia đình - Đề tài: Sắp xếp đồ dùng - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục đích yêu cầu: - Ôn lại nhận biết số lượng 6, chữ số 6 - Hình thành kỹ năng chia nhóm trong phạm vi 6 - Nhận biết một số đồ dùng trong gia đình. - Tích cực tham gia vào các hoạt động. II. Chuẩn bị: - Bài giảng tương tác trên phần mềm PP. - Các thẻ được chia làm hai phần, phần bên trái dán số chấm tròn có số lượng nhỏ hơn 6, phần bên phải để trống để trẻ dán thêm số chấm tròn để cả 2 bên có số lượng 6 - Các loại thẻ hình đồ vật và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Đồ dùng gia đình - Đề tài: Sắp xếp đồ dùng - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : dùng gia ình tài: S p x p dùng Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Ôn l i nh n bi t s lư ng 6, ch s 6 - Hình thành k năng chia nhóm trong ph m vi 6 - Nh n bi t m t s dùng trong gia ình. - Tích c c tham gia vào các ho t ng. II. Chu n b : - Bài gi ng tương tác trên ph n m m PP. - Các th ư c chia làm hai ph n, ph n bên trái dán s ch m tròn có s lư ng nh hơn 6, ph n bên ph i tr ng tr dán thêm s ch m tròn c 2 bên có s lư ng 6 - Các lo i th hình v t và gi y c t s n làm ti n. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Nào mình cùng m Hát và v n ng theo nh c bài hát: “bé t p m” Cùng quan sát màn hình và m, ôn s lư ng trong ph m vi 6 Trò chuy n v m t s dùng trong gia ình và s lư ng c a dùng Quan sát và th c hi n bài t p thêm s lư ng cho b ng 6 2. Ho t ng 2: Thêm bao nhiêu n a Tr quan sát trên máy tính và thêm vào t gi y c a mình s ch m tròn có ư c s lư ng 6 Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trò chuy n v i tr v các cách thêm, b t, tách g p trong ph m vi 6 3. Ho t ng 3: T o ngôi nhà ch s Chia tr thành các nhóm v các góc. các góc tr có s n m t s th dùng, vi c c a tr là xem dùng trong nhà mình là m y? Sau khi xem, tr tính xem còn thi u m y v t là s 6. Tr l y s t gi y tương ng v i v t còn thi u i v i cô. 1 t gi y (ti n) i ư c 1 th v t. K t thúc. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản