Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Trường mầm non của bé - Nhóm lớp: Lá

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
175
lượt xem
25
download

Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Trường mầm non của bé - Nhóm lớp: Lá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ nghe, nhớ giai điệu và lời bài hát. - Có thể thể hiện lại bà hát và biết phối hợp cùng các bạn trong việc thể hiện lại bài hát. - Biết lắng nghe và cảm nhận giai điệu bài hát thông qua các hoạt động vận động. - Lắng nghe và phân biệt âm thanh của các nhạc cụ hoặc cảm nhận âm thanh để có vận động tương ứng. - Giáo dục trẻ văn hóa trong biểu diễn và xem biểu diễn: Biết giới thiệu, biết vỗ tay.v.v.. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Ngôi trường của bé - Đề tài: Trường mầm non của bé - Nhóm lớp: Lá

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch : Ngôi trư ng c a bé tài: Trư ng m m non c a bé Nhóm l p: Lá Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: - Tr nghe, nh giai i u và l i bài hát. - Có th th hi n l i bà hát và bi t ph i h p cùng các b n trong vi c th hi n l i bài hát. - Bi t l ng nghe và c m nh n giai i u bài hát thông qua các ho t ng v n ng. - L ng nghe và phân bi t âm thanh c a các nh c c ho c c m nh n âm thanh có v n ng tương ng. - Giáo d c tr văn hóa trong bi u di n và xem bi u di n: Bi t gi i thi u, bi t v tay.v.v.. II. Chu n b : - Băng casset, ĩa cd ho c àn các bài hát chu n b d y tr hát và cho tr nghe. Âm thanh m t s nh c c . - M t s d ng c âm nh c Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - B ng n có tranh các d ng c âm nh c (s lư ng tranh tùy thu c vào s lư ng nhóm giáo viên d nh chia) - Các th hình d ng c âm nh c, tương ng v i tranh có trên b ng. -M ts dùng h tr bi u di n âm nh c: d i l a, hoa.v.v.. III. Ti n Hành: 1. Ho t ng 1: Hát: Hoa trư ng em Cô hát 1 l n di n c m bài hoa trư ng em. Cô hát t ng câu ho c t ng o n cho tr hát theo. (1 n 2 l n) Cho c l p hát theo cô. Chia t ng nhóm nh th hi n l i bài hát (yêu c u úng nh c và úng l i) Cho m t s b n thu c và hát úng lên bi u di n bài hát, các b n dư i làm giám kh o. 2. Ho t ng 2: Xem ai oán gi i Trò chơi: gió th i: Th i các bé v 3-4 nhóm. Cô có 1 b ng n , trên ó có dán các b c tranh v nh c c b che b i các t gi y A4 có ánh s th t c a t ng nhóm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com xung quanh l p có các r ng th hình các lo i nh c c . M i tr s b c thăm xem nhóm c a mình là s m y? Cô cho tr nghe âm thanh tương ng v i s c a m i nhóm. Sau khi tr nghe xong, th o lu n xem ó là nh c c gì và ch y v góc l p l y nh c c ó v nhóm mình. Sau khi các nhóm ã nghe và ch n nh c c xong, Cô cho tr nghe l i l n lư t âm thanh c a t ng lo i nh c c và m gi y tre nh c c trên b ng tr i chi u v i k t qu l a ch n c a nhóm mình. 3. Ho t ng 3: Cùng múa vui ngày h i trư ng M i nhóm ch n cho mình m t lo i nh c c c a nhóm ho c trang ph c ho c các dùng h tr bi u di n c trưng cho nhóm mình. Các nhóm l ng nghe và v n ng cùng cô theo giai i u bài hát: “gày u tiên i h c”. Cho t ng nhóm v i nh c c và dùng ã ch n lên bi u di n di n c m theo giai i u bài hát, các nhóm khác s làm khác gi . G i ý cho tr bi t gi i thi u v nhóm c a mình cũng như gi i thi u v ti t m c mình s bi u di n: múa, hát, ho c v n ng v.v.v.. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 4. K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản