intTypePromotion=3

Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Những chú gà đáng yêu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
331
lượt xem
68
download

Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Những chú gà đáng yêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ so sánh , phân biệt những điểm khác nhau – giống nhau giữa gà trống và gà mái . - Rèn khả năng quan sát có chủ định , đếm số lượng và luyện viết chữ số tương ứng - Tăng cường tình cảm thương yêu những con vật nuôi trong gia đình của trẻ - Giáo dục trẻ tránh được tính kiêu căng , tự cao , tự đại của bản thân - Thông qua câu chuyện kể giáo dục trẻ thường xuyên vận động , tập thể dục , ăn uống đầy đủ chất để tăng cường sức khoẻ và tránh để...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Những chú gà đáng yêu

  1. ( Tr M u giáo 4 tu i )
  2. 1 / M c ích yêu c u : - Tr so sánh , phân bi t nh ng i m khác nhau – gi ng nhau gi a gà tr ng và gà mái . - Rèn kh năng quan sát có ch nh , m s lư ng và luy n vi t ch s tương ng - Tăng cư ng tình c m thương yêu nh ng con v t nuôi trong gia ình c a tr - Giáo d c tr tránh ư c tính kiêu căng , t cao , t ic ab n thân - Thông qua câu chuy n k giáo d c tr thư ng xuyên v n ng , t p th d c , ăn u ng y ch t tăng cư ng s c kho và tránh b béo phì - Rèn tr phát tri n ngôn ng tr thơ , phát âm to rõ , trôi ch y khi quan sát - nh n xét phim nh và thông qua h th ng câu h i àm tho i
  3. 2 / Chu n b : - Giáo án i n t + Máy vi tính + máy chi u + loa . - Ngôi sao làm i m thư ng trong trò chơi ho t ng 1 - Mũ gà tr ng – gà mái – gà con - Vi t chì màu + bài t p trên gi y cho m i tr chơi ho t ng 3 3 / N i dung hư ng d n : n nh : C l p cùng hát theo nh c bài “ àn gà trong sân ” Ho t ng 1 : Ai tinh m t hơn ( Slide 3 – 7 ) - Chia tr làm 2 i tham gia trò chơi “ Ai tinh m t hơn ” - Cho tr xem 01 o n video clip ( gà tr ng gáy – gà mái c c tác ) . Câu h i àm tho i :
  4. - Các con th y gì trong phim ? ( Tr tr l i t do theo s phát hi n c a tr ) ¯ Gà tr ng làm gì ? ¯ Gà mái làm gì ? ¯ Gà tr ng có gì c bi t khác gà mái ? ¯ Gà mái có c i m gì mà Gà tr ng không có ư c ? ¯ Tuy có nh ng i m khác nhau , nhưng chúng v n có nh ng i m gi ng nhau , v y ó là gì ? (M i i luân phiên phát bi u , phát bi u úng ư c thư ng m t ngôi sao ) ¯ các con làm th nào mà có ư c nh ng chú Gà con ? ¯ Cho tr xem 01 o n video clip ( gà m p tr ng và d t gà con tìm th c ăn ) .
  5. ¯ T i sao chúng ta ph i nuôi gà ? ( Giáo d c dinh dư ng cho tr ) ¯ Hãy k tên các món ăn có dùng th t gà hay tr ng gà ! ¯ Khi nuôi gà thì ngư i ta ph i chú ý i u gì ? ( Cho tr m s ngôi sao ư c thư ng m i i) ¯ V y con thích con gà nào ? N u con thích con gà nào thì ch n mũ gà ó i lên u! ¯ Th y có trò chơi m i : Các con hãy nhìn hình và làm úng ti ng kêu con v t nhé ! ¯ (Th y l n lư t m hình gà con – gà m - gà tr ng , nhóm tr nào i mũ gi ng hình trên máy vi tính c a Th y thì làm ti ng kêu con gà y ) Ho t ng 2 : Anh chàng gà tr ng ( Slide 8 – 18 ) ¯ Nghe ti ng gà gáy, Th y nh n m t câu truy n . Th các con có mu n nghe không ?
  6. ¯ Cho tr xem 01 o n video clip minh ho cho l i k c a Th y v truy n “ Anh chàng gà tr ng ” . Trong lúc k Th y nên d ng l i nh ng o n chuy n ti p cho tr d oán tình hu ng x y ra ti p theo . ¯ Ví d : “ Các con oán xem gà tr ng và v t xám ai s bay cao hơn ? ” Câu h i àm tho i : ¯ Có nh ng con v t nào ã ư c nh c n trong câu truy n ? ¯ Ngày xưa , Gà tr ng là con v t như th nào ? ¯ Sau khi ư c t ng chi c vương mi n v tài bay cao , bay xa c a mình , Gà tr ng ã làm gì ? ¯ Chim Hoàng y n nói gì v i Gà tr ng ? ¯ Chim Sâu k cho Gà tr ng nghe chuy n gì ? ¯ Sau khi nghe 2 b n nh c nh , gà tr ng nói gì ?
  7. ¯ T i sao Gà tr ng không bay cao ư c b ng V t xám , mà rơi b ch xu ng t? ¯ Các con có mu n mình gi ng anh gà tr ng này không ? ( Cô giáo d c o c và giáo d c th ch t cho tr d a vào ý nghĩa c a câu truy n ) ¯ Theo con , ai ư c nh c n nhi u nh t trong câu chuy n này ? ¯ V y Gà tr ng có ph i là nhân v t chính không nh ? ¯ Theo các con thì chúng ta nên t tên câu truy n này là gì ? ¯ (Th y vi t l i các tên truy n mà tr t t và Cô c cho tr c theo . Sau ó ch n m t tên phù h p nh t cho câu truy n ho c ch n úng tên th t c a câu truy n ) Ho t ng 3 : Giúp Gà tìm ư ng v ( Slide 19 – 23 )
  8. - Các chú gà mãi mê i tìm th c ăn nên quên c ư ng v nhà . Các con hãy giúp chúng tìm ư ng v nhà nhé . Hãy ghi s lư ng cây xanh ho c hoa có trên ư ng i v nhà c a gà vào trong vòng tròn nhé !
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản