Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Ai quan trọng nhất? - Lớp : Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
417
lượt xem
56
download

Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Ai quan trọng nhất? - Lớp : Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: Trẻ nhận biết các bộ phận trong cơ thể và mối quan hệ giữa chúng. Ôn tập trẻ số lượng 2, các dạng hình hình học. Rèn luyện kỹ năng xếp tương ứng 1:1 Phát triển ngôn ngữ mạch lạc Trẻ biết lắng nghe cô, biết lễ phép với cô, hòa đồng với bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ điểm: Bản thân - Đề tài: Ai quan trọng nhất? - Lớp : Mầm

  1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Ch i m: B n thân tài: Ai quan tr ng nh t? L p:M m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I. M c ích yêu c u: Tr nh n bi t các b ph n trong cơ th và m i quan h gi a chúng. Ôn t p tr s lư ng 2, các d ng hình hình h c. Rèn luy n k năng x p tương ng 1:1 Phát tri n ngôn ng m ch l c Tr bi t l ng nghe cô, bi t l phép v i cô, hòa ng v i b n. II. Phương pháp – bi n pháp: - K chuy n: M i ngư i m t vi c - Bài t p, trò chơi. III. Chu n b : Truy n: M i ngư i m t vi c, tranh nhân v t r i. Các mi ng mút b c v i có ính khuy và nút: hình tròn, tam giác, ch nh t, vuông… kích thư c khác nhau. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com V. Ti n trình: Hoat ng c a cô Hoat ng c a tr 1. Ho t ng 1: K chuy n: m i ngư i m t tr l ng nghe và c thơ vi c. cùng cô àm tho i: Trong câu chuy n có nh ng nhân v t nào? tham gia các ho t ng và tr l i câu h i M i ngư i có làm vi c gi ng nhau không? Tai ã làm vi c gì? Công vi c c a m t là gì? Mũi ã ph i làm gì c ngày? Tay làm nh ng công vi c gì? Công vi c c a chân là gì M n có làm gì không? Nghe các b n nói v y, m n ã làm gì? t i sao m n không ăn u ng gì n a? 2. Hoat ng 2: k chuy n: m i ngư i m t vi c (b ng r i ho c tranh nhân v t r i) Tr l i câu h i c a cô àm tho i: T i sao m n bu n? Chuy n gì x y ra khi m n không ăn u ng n a? Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
  4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chân, tay, m t, mũi c m th y th nào? T i sao mi ng ph i ăn? Mi ng không ăn có ư c không? cơ th kh e m nh thì chúng ta ph i làm gì? 3. Ho t ng 3: Bé làm con r i Trò chơi: bé t p m: Cùng chơi v i cô Cùng bé m m t: 2 m t, m t hình gì? m mũi, mi ng:có d ng hình gì? m tay: 2 tay, m chân: 2 chân. Tay chân có d ng hình gì? Cô phát cho tr nh ng chi c g i mút nh hình vuông, tròn, tam giác, bên mép có khâu các khuy và nút. Tr s d ng mi ng mút ó ráp tr th c hi n theo s thành m t con r i. hư ng d n c a cô Tr g n tương ng m t cái nút v i m t cái khuy (s d ng các mi ng mút có d ng hình hình h c t o thành con r i) K t thúc: nh n xét gi h c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản