intTypePromotion=1

Bài Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm - Giáo án Tiếng việt 2 - GV.Ng.T.Tú

Chia sẻ: Nguyễn Quang Phi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
364
lượt xem
18
download

Bài Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm - Giáo án Tiếng việt 2 - GV.Ng.T.Tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM..I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nào, sưng to, khá nặng, lo lắng, hôm sau, sung sướng, rối rít, nô đùa, lành hẳn,… (MB); thường nhảy nhót, mải chạy, khúc gỗ, ngã đau, giường, dẫn, sung sướng, hiểu…(MT, MN). Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu...-..2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: thân thiết, tung tăng, mắt cá chân, bó bột, bất động, sung sướng, hài lòng. Hiểu nội dung bài: Câu chuyện cho ta thấy tình yêu thương, gắn bó giữa em bé và chú chó nhỏ. Qua đó khuyên các em biết yêu thương vật nuôi trong nhà...3. Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị GV:Tranh . Bảng phụ ghi các từ ngữ, câu văn hướng dẫn cách đọc. HS: SGK...III. Các hoạt động: Hoạt động của Thầy 1.Khởi động (1’) 2. Kiểm tra bài cũ (3’) Bán chó. - Gọi 3 HS lên bảng đọc truyện vui - HS đọc và TLCH. Bạn nhận Bán chó sau đó lần lượt trả lời các xét. câu hỏi 1, 2, 3 trong bài này. 3. Dạy - học bài mới Giới thiệu bài: (1’) - Yêu cầu HS mở SGK trang 127 và đọc tên chủ điểm. Hoạt động của Trò - Hát...- Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết bạn trong nhà là những gì? - Chó, mèo là những vật nuôi trong nhà rất gần gũi với các em. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tình cảm giữa một em bé và một chú cún con. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại. ị ĐDDH: Bảng phụ: từ, câu. a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần 1 sau đó yêu cầu HS đọc lại. Chú ý, giọng đọc tình cảm, chậm rãi. b) Luyện phát âm - Yêu cầu HS đọc các từ cần luyện phát âm đã ghi trên bảng phụ. - Yêu cầu HS đọc từng câu. c) Luyện ngắt giọng - Yêu cầu HS đọc các câu cần luyện ngắt giọng...- Chủ điểm: Bạn trong nhà. - Bạn trong nhà là những vật nuôi trong nhà như chó, mèo,…..- 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm...- 5 đến 7 HS đọc cá nhân. Cả lớp đọc đồng thanh. - Đọc nối tiếp nhau từ đầu đến hết bài. Mỗi HS chỉ đọc 1 câu. - Tìm cách đọc và luyện đọc các câu sau: Bé rất thích chó/ nhưng nhà bé không nuôi con nào.// Một hôm,/ mải chạy theo Cún,/ Bé vấp phải một khúc gỗ/ và ngã đau,/ không đứng dậy được.//...Con muốn mẹ giúp gì nào? (cao giọng ở cuối câu). Con nhớ Cún,/ mẹ ạ!// (Giọng tha thiết). Nhưng con vật thông minh hiểu rằng/ chưa đến lúc chạy đi chơi được.//.. Hoạt động 2: Thi đua đọc  Phương pháp: Thực hành. ị ĐDDH: SGK. d) Đọc từng đoạn - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc theo đoạn. - Chia nhóm và yêu cầu luyện đọc trong nhóm...- 5 HS nối tiếp đọc các đoạn 1, 2, 3, 4, 5. - Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm, các bạn trong nhóm theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau. - Thi đua: 2 đội thi đua đọc trước lớp...e) Thi đọc giữa các nhóm - GV nhận xét. Tuyên dương đội thắng cuộc. g) Đọc đồng thanh - GV chọn 1 đoạn cho HS đọc đồng thanh. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết chung về giờ học. - Dặn dò HS về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài sau: Tiết 2....MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM (TT)..I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nào, sưng to, khá nặng, lo lắng, hôm sau, sung sướng, rối rít, nô đùa, lành hẳn,… (MB); thường nhảy nhót, mải chạy, khúc gỗ, ngã đau, giường, dẫn, sung sướng, hiểu…(MT, MN). Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu...-..2Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: thân thiết, tung tăng, mắt cá chân, bó bột, bất động, sung sướng, hài lòng. Hiểu nội dung bài: Câu chuyện cho ta thấy tình yêu thương, gắn bó giữa em bé và chú chó nhỏ. Qua đó khuyên các em biết yêu thương vật nuôi trong nhà...3Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị GV:Tranh. Bảng phụ. HS: SGK...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Con chó nhà hàng xóm. - Yêu cầu HS đọc bài. - GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Con chó nhà hàng xóm( Tiết 2) Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài - HS đọc bài. Bạn nhận xét. - Hát Hoạt động của Trò... Phương pháp: Trực quan, vấn đáp. ị ĐDDH: Tranh Yêu cầu đọc đoạn 1. Hỏi: Bạn của Bé ở nhà là ai? - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - Bạn ở nhà của Bé là Cún Bông. Cún Bô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm - Giáo án Tiếng việt 2 - GV.Ng.T.Tú

  1. Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. - Đọc đúng các từ ngữ: nào, sưng to, khá nặng, lo lắng, hôm sau, sung sướng, rối rít, nô đùa, lành hẳn,… (MB); thường nhảy nhót, mải chạy, khúc gỗ, ngã đau, giường, dẫn, sung sướng, hiểu…(MT, MN). - Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. 2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: thân thiết, tung tăng, mắt cá chân, bó bột, bất động, sung sướng, hài lòng. - Hiểu nội dung bài: Câu chuyện cho ta thấy tình yêu thương, gắn bó giữa em bé và chú chó nhỏ. Qua đó khuyên các em biết yêu thương vật nuôi trong nhà. 3. Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV:Tranh . Bảng phụ ghi các từ ngữ, câu văn hướng dẫn cách đọc. - HS: SGK. III. Các hoạt động: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Khởi động (1’) - Hát 2. Kiểm tra bài cũ (3’) Bán chó. - Gọi 3 HS lên bảng đọc truyện vui - HS đọc và TLCH. Bạn nhận Bán chó sau đó lần lượt trả lời các xét. câu hỏi 1, 2, 3 trong bài này. 3. Dạy - học bài mới Giới thiệu bài: (1’) - Yêu cầu HS mở SGK trang 127 và đọc tên chủ điểm.
  2. - Yêu cầu HS quan sát tranh và cho - Chủ điểm: Bạn trong nhà. biết bạn trong nhà là những gì? - Chó, mèo là những vật nuôi trong - Bạn trong nhà là những vật nhà rất gần gũi với các em. Bài học nuôi trong nhà như chó, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tình mèo,… cảm giữa một em bé và một chú cún con. Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Luyện đọc  Phương pháp: Trực quan, đàm thoại. ị ĐDDH: Bảng phụ: từ, câu. a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu lần 1 sau đó yêu cầu HS đọc lại. Chú ý, giọng đọc tình cảm, chậm rãi. b) Luyện phát âm - 1 HS đọc thành tiếng. Cả - Yêu cầu HS đọc các từ cần luyện lớp đọc thầm. phát âm đã ghi trên bảng phụ. - Yêu cầu HS đọc từng câu. - 5 đến 7 HS đọc cá nhân. Cả c) Luyện ngắt giọng lớp đọc đồng thanh. - Yêu cầu HS đọc các câu cần luyện - Đọc nối tiếp nhau từ đầu ngắt giọng. đến hết bài. Mỗi HS chỉ đọc 1 câu. - Tìm cách đọc và luyện đọc các câu sau: Bé rất thích chó/ nhưng nhà bé không nuôi con nào.// Một hôm,/ mải chạy theo Cún,/ Bé vấp phải một khúc gỗ/ và ngã đau,/ không đứng dậy được.//
  3. Con muốn mẹ giúp gì nào? (cao giọng ở cuối câu). Con nhớ Cún,/ mẹ ạ!// (Giọng tha thiết). Nhưng con vật thông minh hiểu  Hoạt động 2: Thi đua đọc rằng/ chưa đến lúc chạy đi chơi được.//  Phương pháp: Thực hành. ị ĐDDH: SGK. d) Đọc từng đoạn - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc theo đoạn. - 5 HS nối tiếp đọc các đoạn 1, 2, 3, 4, 5. - Chia nhóm và yêu cầu luyện đọc trong nhóm. - Lần lượt từng HS đọc bài trong nhóm, các bạn trong nhóm theo dõi và chỉnh sửa lỗi cho nhau. e) Thi đọc giữa các nhóm - Thi đua: 2 đội thi đua đọc - GV nhận xét. Tuyên dương đội thắng trước lớp. cuộc. g) Đọc đồng thanh - GV chọn 1 đoạn cho HS đọc đồng thanh. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Tổng kết chung về giờ học. - Dặn dò HS về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị bài sau: Tiết 2.
  4. MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM (TT) I. Mục tiêu 1Kiến thức: Đọc trơn được cả bài. - Đọc đúng các từ ngữ: nào, sưng to, khá nặng, lo lắng, hôm sau, sung sướng, rối rít, nô đùa, lành hẳn,… (MB); thường nhảy nhót, mải chạy, khúc gỗ, ngã đau, giường, dẫn, sung sướng, hiểu…(MT, MN). - Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. 2Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: thân thiết, tung tăng, mắt cá chân, bó bột, bất động, sung sướng, hài lòng. - Hiểu nội dung bài: Câu chuyện cho ta thấy tình yêu thương, gắn bó giữa em bé và chú chó nhỏ. Qua đó khuyên các em biết yêu thương vật nuôi trong nhà. 3Thái độ: Ham thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV:Tranh. Bảng phụ. - HS: SGK. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1. Khởi động (1’) - Hát 2. Bài cũ (3’) Con chó nhà hàng xóm. - Yêu cầu HS đọc bài. - HS đọc bài. Bạn nhận xét. - GV nhận xét. 3. Bài mới Giới thiệu: (1’) - Con chó nhà hàng xóm( Tiết 2) Phát triển các hoạt động (27’)  Hoạt động 1: Tìm hiểu bài
  5.  Phương pháp: Trực quan, vấn đáp. ị ĐDDH: Tranh - Yêu cầu đọc đoạn 1. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - Hỏi: Bạn của Bé ở nhà là ai? - Bạn ở nhà của Bé là Cún Bông. Cún Bông là con chó của bác hàng xóm. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả - Yêu cầu đọc đoạn 2. lớp đọc thầm. - Bé vấp phải một khúc gỗ, ngã đau và không đứng dậy - Hỏi: Chuyện gì xảy ra khi bé mải được. chạy theo Cún? - Cún đã chạy đi tìm người - Lúc đó Cún Bông đã giúp Bé thế giúp Bé. nào? - 1 HS đọc thành tiếng. Cả - Yêu cầu đọc đoạn 3. lớp đọc thầm. - Bạn bè thay nhau đến thăm - Hỏi: Những ai đến thăm Bé? Vì sao Bé nhưng Bé vẫn buồn vì Bé vẫn buồn? Bé nhớ Cún mà chưa được gặp Cún. - Yêu cầu đọc đoạn 4. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - Cún mang cho Bé khi thì tờ - Hỏi: Cún đã làm cho Bé vui như thế báo hay cái bút chì, khi thì nào? con búp bê… Cún luôn ở bên chơi với Bé. - Đó là hình ảnh Bé cười Cún - Từ ngữ hình ảnh nào cho thấy Bé sung sướng vẫy đuôi rối rít. vui, Cún cũng vui. - Cả lớp đọc thầm. - Yêu cầu đọc đoạn 5. - Bác sĩ nghĩ Bé mau lành là - Hỏi: Bác sĩ nghĩ Bé mau lành là nhờ nhờ luôn có Cún Bông ở ai? bên an ủi và chơi với Bé. - Câu chuyện cho thấy tình
  6. cảm gắn bó thân thiết giữa Bé và Cún Bông. - Câu chuyện này cho em thấy điều gì?  Hoạt động 2: Luyện đọc lại truyện - Các nhóm thi đọc, mỗi  Phương pháp: Thi đua. nhóm 5 HS.  ĐDDH: SGK. - Cá nhân thi đọc cả bài. - Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp giữa các nhóm và đọc cá nhân. 4. Củng cố – Dặn dò (3’) - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị: Thời gian biểu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2