CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CẦU CUNG VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Chia sẻ: Phạm Thị Lánh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

0
427
lượt xem
111
download

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CẦU CUNG VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cầu là những số lượng khác nhau của một mặt hàng mà người mua muốn và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Cung là những số lượng khác nhau của một mặt hàng mà người bán sẵn sàng và có khả năng cung cấp ra thị trường tại các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT CẦU CUNG VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

 1. CHƯƠNG 2 CẦU CUNG VÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
 2. I. CẦU CUNG VÀ SỰ HÌNH THÀNH GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG 1.Cầu về hàng hóa a. Định nghĩa: “Cầu là những số lượng khác nhau của một mặt hàng mà người mua muốn và có khả năng mua tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định”
 3. b. Các yếu tố ảnh hưởng - Giá bản thân mặt hàng - Thu nhập của người tiêu dùng - Giá cả các hàng hóa có liên quan - Sở thích hay thị hiếu của người tiêu dùng - Dự kiến về giá cả hàng hóa trong tương lai - Quy mô của thị trường
 4. c. Các dạng biểu diễn • Bảng biểu Giá ($/kg) Lượng cầu 3,5 2 3,0 4 2,5 6 2,0 8 1,5 10 1,0 12
 5. Giá Đồ thị ● 3 2 1 ● DD 2 4 6 8 10 12 Lượng cầu
 6. Hàm số QX = f(PX) D Thí duï : Q  =  ­ 10P + 80 QX – lượng cầu hàng X PX – giá hàng X Điều kiện: các yếu tố khác không đổi
 7. 2. Cung ứng a. Định nghĩa: “Cung là những số lượng khác nhau của một mặt hàng mà người bán sẵn sàng và có khả năng cung cấp ra thị trường tại các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định”
 8. b. Các yếu tố ảnh hưởng • Giá của bản thân mặt hàng • Chi phí sản xuất • Giá hàng hóa có liên quan • Dự kiến về giá cả hàng hóa trong tương lai • Các yếu tố khách quan
 9. c. Các dạng biểu diễn • Bảng biểu Giá ($/kg) Lượng cung 3,5 9 3,0 7,5 2,5 6 2,0 4,5 1,5 3 1,0 1,5
 10. Đồ thị Giá ● SS 3 2 1 ● 2 4 6 8 10 12 Số lượng
 11. Hàm số QX = g(PX) QX – lượng cung hàng X PX – giá hàng X Điều kiện: các yếu tố khác không đổi
 12. 3. GIÁ CÂN BẰNG  P QD QS Dư thừa (+), ($/kg) (tấn) (tấn) thiếu hụt (-) 3,5 2 9 +7 3,0 4 7,5 +3,5 2,5 6 6 0 2,0 8 4,5 -3,5 1,5 10 3 -7 1,0 12 1,5 -10,5
 13. Giá cân bằng được xác định ở giao điểm của đường cầu và đường cung Giá SS P1 3 Điểm cân bằng PE ●E thị trường 2 P2 1 DD 2 4 6 8 10 12 Lượng cung Q1 QE Q2
 14. II. NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CẦU CUNG VÀ GIÁ THỊ TRƯỜNG 1. SỰ THAY ĐỔI CỦA CẦU a. Thu nhập của người tiêu dùng Giá Hàng bình thường d1 d2 Lượng cầu
 15. Hàng cấp thấp Giá d2 d1 Lượng cầu
 16. b. Giá cả hàng hóa có liên quan Hàng thay thế Giá Giá Pepsi Coca P2 P1 d1 d2 Q2 Q1 Lượng cầu
 17. b. Giá cả hàng hóa có liên quan Hàng bổ sung Giá Giá Phần mềm Máy tính P2 P1 d2 d1 Q2 Q1 Lượng cầu
 18. 2. Sự thay đổi của cung P a. Chi phí sản xuất S2 a1. Giá đầu vào S1 Q
 19. a2. Trình độ công nghệ P S1 S2 Q
 20. 3. THAY ÑOÅI GIAÙ CAÂN  BAÈNG  a. Dịch chuyển đường cầu  Gia S ù EÙ2 P2 ° P1 ° EÙ1 D2 D1 Q SL Q1 2 Q3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản