Bài giảng về Quản trị học: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ: Hồ Thị An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
51
lượt xem
8
download

Bài giảng về Quản trị học: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Tổ chức thuộc bài giảng quản trị học, trong chương này có kết cấu nội dung gồm 2 phần chính: Phần 1 tổ chức và cơ cấu tổ chức, phần 2 các thuộc tính cơ bản của tổ chức. Để nắm rõ hơn nội dung cụ thể trong chương học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Quản trị học: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ QUẢN TRỊ HỌC
 2. CHƯƠNG V TỔ CHỨC
 3. CHỨC NĂNG TỔ CHỨC là một khái niệm hết sức gần gũi !
 4. Cấu trúc của chƣơng I. TỔ CHỨC & CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Tổ chức 2. Cơ cấu tổ chức II. CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Chuyên môn hóa công việc 2. Hình thành các bộ phận 3. Cấp quản lý & tầm quản lý 4. Quyền hạn & trách nhiệm trong tổ chức 5. Tập trung & phi tập trung trong quản lý 5
 5. I. TỔ CHỨC & CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Tổ chức  DANH TỪ: Tổ chức là một hệ thống gồm nhiều người cùng làm việc vì mục đích chung.  ĐỘNG TỪ: Với tư cách là một chức năng của quá trình quản lý, tổ chức là quá trình sắp xếp nguồn lực con người và gắn liền với con người là các nguồn lực khác nhằm thực hiện thành công kế hoạch. 6
 6. ĐN: Tổ chức là phân chia công việc, sắp xếp các nguồn lực và phối hợp các hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu chung. Tổ chức Sáng tạo các loại hình cơ cấu  Phân chia công việc  Sắp xếp nguồn lực  Phối hợp hoạt động Lập kế hoạch Lãnh đạo Thiết lập định hướng Khơi dậy nỗ lực Kiểm tra Đảm bảo kết quả 7
 7. 8
 8. I. TỔ CHỨC & CƠ CẤU TỔ CHỨC 2. Cơ cấu tổ chức Quá trình tổ chức làm hình thành cơ cấu tổ chức – khuôn khổ trong đó các hoạt động của tổ chức được phân chia, các nguồn lực được sắp xếp, con người và các bộ phận được phối hợp nhằm thực hiện các mục tiêu kế hoạch. 2.1. Cơ cấu tổ chức chính thức & phi chính thức 2.2. Cơ cấu tổ chức bền vững & tạm thời 9
 9. 2.1. Cơ cấu TC chính thức & phi chính thức Cơ cấu chính thức của một tổ chức là tập hợp các bộ phận và cá nhân có mối quan hệ tương tác, phối hợp với nhau, được chuyên môn hoá, có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhất định, được bố trí theo những cấp khác nhau, thực hiện các hoạt động của tổ chức nhằm tiến tới các mục tiêu kế hoạch. Cơ cấu phi chính thức được tạo nên bởi các mối quan hệ phi chính thức giữa các thành viên của tổ chức. 10
 10. 2.2. Cơ cấu TC bền vững & tạm thời Cơ cấu tổ chức bền vững là cơ cấu tổ chức tồn tại trong một thời gian dài, gắn liền với giai đoạn chiến lược của tổ chức. Cơ cấu tổ chức tạm thời được hình thành nhằm triển khai các kế hoạch tác nghiệp của tổ chức. 11
 11. II. CÁC THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA CƠ CẤU TỔ CHỨC 1. Chuyên môn hóa công việc 2. Hình thành các bộ phận 3. Cấp quản lý và tầm quản lý 4. Quyền hạn và trách nhiệm trong tổ chức 5. Tập trung và phi tập trung trong quản lý 12
 12. 1. Chuyên môn hóa công việc  thể hiện mức độ phân chia nhiệm vụ thành các công việc mang tính độc lập tương đối để trao cho các cá nhân, chuyên môn hóa công việc (còn được gọi là phân chia lao động) có lợi thế cơ bản là làm tăng năng suất lao động của cả nhóm. 13
 13. 14
 14. 15
 15. TẠI SAO CHUYÊN MÔN HÓA CÓ THỂ LÀM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG ??? - Chuyên môn hóa công việc sẽ tạo nên những nhiệm vụ đơn giản, dễ đào tạo để thực hiện. - Chuyên môn hóa tạo ra vô vàn công việc khác nhau, mỗi người có thể lựa chọn cho mình những công việc và vị trí phù hợp với tài năng và lợi ích của họ. - Khả năng sáng tạo giảm sút, công việc dễ nhàm chán. - Tình trạng xa lạ, đối địch giữa những người lao động có thể sẽ gia tăng. 16
 16. 2. Hình thành các bộ phận  sự phân chia tổ chức thành các bộ phận mang tính độc lập tương đối để thực hiện những hoạt động nhất định. 2.1. MHTC THEO CHỨC NĂNG 2.2. MHTC THEO SP/KH.HÀNG/ĐỊA DƢ 2.3. MHTC MA TRẬN 2.4. MHTC THEO NHÓM 2.5. MHTC MẠNG LƢỚI 17
 17. KHÁCH HÀNG CHỨC NĂNG MHTC theo KHÁCH HÀNG MHTC theo CHỨC NĂNG 18
 18. 2.1. MHTC THEO CHỨC NĂNG (Functional Structures) Tổ chức theo chức năng là hình thức tạo nên bộ phận trong đó các cá nhân hoạt động trong cùng một chức năng được hợp nhóm trong cùng một đơn vị cơ cấu. A functional structure groups together people with similar skills who perform similar tasks. 19
 19. 20
 20. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PGS.TS Bùi Duy Cam PGS.TS Phùng Xuân Nhạ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN GS.TS Nguyễn Văn Khánh TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ GS.TS Nguyễn Hòa TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PGS.TS Lê Kim Long 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản