Bài giảng về Quản trị học: Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
59
lượt xem
8
download

Bài giảng về Quản trị học: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng về Quản trị học: Chương 1 Quản trị và nhà quản trị các nội dung trong bài giảng gồm các kiến thức về tổ chức và các hoạt động cơ bản của tổ chức, tổng quan quản trị tổ chức, nhà quản trị. Xem và dowload bài giảng quản trị học chất lượng tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Quản trị học: Chương 1

 1. CHƯƠNG 1 QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ
 2. NỘI DUNG 1 Tổ chức và các hoạt động cơ bản của tổ chức 2 Tổng quan quản trị tổ chức 3 Nhà quản trị 4
 3. 1. Tổ chức và các hoạt động của tổ chức 1.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của tổ chức
 4. * Khái niệm: Tổ chức là tập hợp 2 hay nhiều người cùng tồn tại trong những hình thái cơ cấu nhất định, thực hiện những hoạt động nhất định để đạt mục đích chung.
 5. * Đặc trưng cơ bản của tổ chức:  Có nhiều người  Có mục đích chung  Tồn tại trong những hình thái cơ cấu nhất định  Luôn tồn tại trong 1 môi trường nhất định  Luôn cần có các vai trò của nhà quản lý =>> Lưu ý: các đặc trưng trên sử dụng để phân biệt các tổ chức khác nhau.
 6. 1. Tổ chức và các hoạt động của tổ chức 1.2. Các loại hình tổ chức
 7. 1. Tổ chức và các hoạt động của tổ chức 1.3. Các hoạt động cơ bản của tổ chức  Mô hình chuỗi giá trị của M.Porter:
 8. 1. Tổ chức và các hoạt động của tổ chức 1.3. Các hoạt động cơ bản của tổ chức  Nhóm các HĐ phân theo chức năng HĐ của tổ chức: - HĐ marketing - HĐ tài chính kế toán - HĐ nguồn nhân lực - HĐ sản xuất - HĐ nghiên cứu và phát triển
 9. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức * Khái niệm: Quản trị tổ chức là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các nguồn lực và hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích của tổ chức với hiệu lực, hiệu quả cao và bền vững trong điều kiện biến động của môi trường.
 10. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức * Một số câu hỏi cần làm rõ: (1) Quản trị tổ chức là làm gì? (2) Quản trị tổ chức nhằm đạt mục tiêu gì? (3) Chủ thể và đối tượng của quản trị tổ chức là ai?
 11. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức (1) Quản trị tổ chức là làm gì?  Lập kế hoạch: cho sản phẩm là 1 bản KH - Mục tiêu? Đạt được gì? - Phương thức thực hiện mục tiêu?  Tổ chức: là quá trình đảm bảo về mặt con người, các nguồn lực trong những hình thái cơ cấu để thực hiện kế hoạch
 12. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức (1) Quản trị tổ chức là làm gì?  Lãnh đạo gồm: - Truyền thông - Tư vấn, hướng dẫn - Tạo động lực - Lãnh đạo nhóm - Giải quyết xung đột - Làm chính trị nội bộ - Phối hợp các HĐ - Đàm phán, giao tiếp  Kiểm tra: - Giám sát - Đo lường - Đánh giá - Điều chỉnh >> đưa ra phương án, sáng kiến để đổi mới TC
 13. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức (2) Quản trị tổ chức nhằm đạt mục tiêu gì? – nhằm đạt mục tiêu KH với:
 14. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức (3) Chủ thể và đối tượng của quản trị TC là ai?  Chủ thể: các nhà quản trị  Đối tượng: là các đối tượng chịu sự tác động của chủ thể quản trị (các nguồn lực, các HĐ)
 15. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.2. Các chức năng quản trị * Theo quá trình quản trị:
 16. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.2. Các chức năng quản trị * Theo hoạt động của tổ chức:  QT marketing  QT nghiên cứu và phát triển (R & D)  QT sản xuất  QT tài chính  QT nguồn nhân lực  QT chất lượng  QT các dịch vụ hỗ trợ tổ chức
 17. 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.2. Các chức năng quản trị * Tính thống nhất của các HĐQT - ma trận các chức năng QT: QT QT QT QT QT marketing R& D sản xuất tài chính nhân lực Lập kế hoạch + + + + + Tổ chức + + + + + Lãnh đạo + + + + + Kiểm tra + + + + +
 18. => KẾT LUẬN:  Các HĐQT của 1 tổ chức có MQH thống nhất, tạo nên 1 hệ thống kế hoạch, cơ cấu, hệ thống các phương pháp chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát HĐ của tổ chức.  Bất kì 1 HĐ theo lĩnh vực nào cũng thực hiện theo quy trình quản trị thống nhất bao gồm: Lập kế hoạch -> Tổ chức -> Lãnh đạo -> Kiểm tra
 19. 3. Nhà quản trị 3.1. Khái niệm và phân loại các nhà quản trị * Khái niệm: Nhà quản trị là người thực hiện lao động quản trị trong các tổ chức và có thẩm quyền ra quyết định.
 20. 3. Nhà quản trị 3.1. Khái niệm và phân loại các nhà QT * Phân loại: - Cấp cao  Theo cấp bậc quản trị: - Cấp trung - Cấp cơ sở  Theo phạm vi quản trị: - Quản trị chức năng - Quản trị tổng hợp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản