Bài giảng về Quản trị học: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Chia sẻ: Hồ Thị An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
63
lượt xem
15
download

Bài giảng về Quản trị học: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Quyết định quản trị thuộc bài giảng quản trị học, trong chương học này trình bày kết cấu nội dung được phân làm 3 phần chính: Phần 1 tổng quan, phần 2 quá trình ra quyết định, phần 3 phương pháp và kiểm tra ra quyết định. Để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Quản trị học: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

 1. QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
 2. CẤU TRÚC 1 TỔNG QUAN 2 QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH 3 PP và KT ra QĐQT
 3. I. TỔNG QUAN Khái niệm chung Quyết định quản trị Ra quyết định quản trị Là phương án hợp lý nhất Là hành vi sáng tạo của nhà quản lý trong các phương án có thể để có thẩm quyền, là quá trình xác giải quyết một vấn đề đã chín định mục tiêu và các phương thức muồi nhằm đạt được những thực hiện mục tiêu nhằm giải quyết mục tiêu đặt ra trong điều một hoặc một chuỗi vấn đề đã chín kiện môi trường luôn biến muồi cho tổ chức trên cơ sở hiểu động của hệ thống. biết các quy luật khách quan và phân tích thông tin về môi trường.
 4. ĐẶC ĐIỂM Quyết định quản lý là sản phẩm của Chủ thể ra quyết hoạt động quản lý. định quản lý là các Quá trình quản lý cá nhân, tập thể thực chất là quá được trao thẩm trình đề ra và tổ quyền hoặc uỷ chức thực hiện các quyền quyết định quản lý Phạm vi tác động Quyết định quản lý của quyết định có liên quan chặt quản lý không chỉ chẽ tới hoạt động là một người mà thu thập và xử lý có thể rất nhiều thông tin người
 5. PHÂN LOẠI Phạm vi Chức Thời gian Mức độ Cấp độ điều chỉnh năng Dài hạn Chiến lược Toàn cục Cấp cao Tài chính Cấp Trung hạn Chiến thuật Bộ phận Marketing trung Cấp Ngắn hạn Tác nghiệp Cá nhân … cơ sở
 6. PHÂN LOẠI THỜI GIAN - QLNN: >7 năm ; 3-7 năm ; 5 năm ; 1-5 năm ;
 7. YÊU CẦU Hợp Khoa Hệ Linh Cô đọng Tối ƣu pháp học thống hoạt Dễ hiểu Đáp Thống Tính ứng tốt nhất theo Tính thời thời Xu nhất các 1mục đại, Môi gian, hướng mục tiêu trường đối Phạm vi vận động chung, luôn tượng thẩm tiêu, quyền, khách Các qđ biến đổi, Ngắn gọn thực Phù quan, tại các Cần Dễ hiểu hiện, Theo hợp Vận thời điểm luôn Đơn nghĩa chủ thể luật ràng điều chịu dụng PP buộc, khác định chỉnh khoa học Được nhau ko trách hiện đại ủng hộ được cho phù nhiệm mâu hợp tổ chức thuẫn thực thi
 8. CĂN CỨ Mục đích, mục tiêu của tổ chức Các yếu tố khác Môi trƣờng QĐ Luật pháp & thông lệ XH Nguồn lực để thực hiện QĐ Hiệu quả của QĐ
 9. II. QUÁ TRÌNH ra QĐ Bƣớc 1: Phân tích vấn đề và xác định mục tiêu của quyết định Bƣớc 2: Xây dựng các phƣơng án Quá trình quyết định ra quyết định Bƣớc 3: Đánh giá, lựa chọn p/a tối ƣu Bƣớc 4: Tổ chức thực hiện quyết định
 10. 4 bƣớc: Phát hiện vấn đề; Chẩn đoán nguyên nhân; Quyết định B1 giải quyết vấn đề; Xác định mục tiêu quyết định; Lựa chọn tiêu chí đánh giá. Tìm các phương pháp; B2 Mô hình hóa. Dự báo các ảnh hưởng của các phương án; B3 Đánh giá các ảnh hưởng; Lựa chọn phương án tốt nhất. Xây dựng kế hoạch thực hiện quyết định; Thực hiện quyết định; B4 Kiểm tra và đánh giá; Tổng kết.
 11. III. PP và KT ra QĐQT 1. Điều tra, nghiên cứu 2. Dự báo khoa học a. Dự báo nhân-quả b. Dự báo tương tự c. Dự báo trực quan 3. Chuyên gia (3 bước) * B1: Thành lập các nhóm chuyên gia * B2: Tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia * B3: Đánh giá các ý kiến và lựa chọn phương án quyết định 4. Phân tích toán học 5. Thử nghiệm 6. Dựa vào trực giác …
 12. 1. ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU Điều tra nghiên cứu là đi sâu vào thực tế, thu thập đầy đủ dữ liệu, dưới sự chỉ đạo của lý luận khoa học mà khái quát bản chất của sự vật và hiện tượng từ những dữ liệu mang tính cụ thể, từ đó mà có những nhận thức đúng đắn về tính quy luật của sự vật. Điều tra: điều tra chọn mẫu, điều tra toàn diện, điều tra trưng cầu dân ý, …
 13. 2. DỰ BÁO KHOA HỌC Dự báo khoa học là quá trình tính toán và dự đoán sự phát triển tương lai của sự vật dựa trên thông tin đã có. Quá trình dự báo là quá trình phân tích khoa học trên cơ sở điều tra nghiên cứu thực tiễn và suy diễn logic. Đối với dự báo KT-XH, về nguyên tắc có thể chia ra 3 nhóm phương pháp: (1) Dự báo nhân-quả (2) Dự báo tương tự (3) Dự báo trực quan
 14. 3. CHUYÊN GIA Phương pháp chuyên gia sử dụng trong quá trình quyết định là phương pháp dựa trên các ý kiến chuyên gia để thực hiện các bước của quá trình quyết định Phương pháp chuyên gia được sử dụng trong quá trình quyết định được thống nhất theo các bước cơ bản sau: (1) Thành lập các nhóm chuyên gia (2) Tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia (3) Đánh giá các ý kiến và lựa chọn phương án qđ
 15. Về việc tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia PHƢƠNG PHÁP PHỎNG VẤN TS. Võ Chí Thành 1997: Tiến sỹ kinh tế học tại Đại học Quốc Gia Australia (ANU) 1989: Chuyên gia nghiên cứu chính sách kinh tế vĩ mô, Phòng tổng hợp của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương 1997: Phó Giám đốc Trung tâm Kinh tế Ứng dụng, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương Trưởng Ban phân tích và dự báo kinh tế, Trưởng Ban hội nhập KTQT 5/2009: Phó Viện trưởng VNCQLKTTW
 16. - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được thành lập năm 1978, là Viện cấp Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. - Chức năng: nghiên cứu và đề xuất về thể chế, chính sách, kế hoạch hoá, cơ chế quản lý kinh tế, môi trường kinh doanh, cải cách kinh tế; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và tổ chức hoạt động tư vấn theo qui định của pháp luật. - Tên giao dịch tiếng Anh: Central Institute for Economic Management (CIEM). - Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam.
 17. Ban Kinh tế Trung ương Viện Chiến lược và Chính sách tài chính trực thuộc Bộ tài chính National Institute for Finance (NIF) Viện NCTM trực thuộc Bộ công thương Vietnam Institute for Trade (VIT) Ban Nội chính Trung ương
 18. Về việc tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia The World Economic Forum • Swiss non-profit foundation (Cologny, Geneva) • Independent international organization • Best known for its annual meeting in Davos: The World Economic Forum Annual Meeting (Hội nghị hàng năm diễn đàn kinh tế Thế giới) PHƢƠNG PHÁP HỘI THẢO 1971: The European Management Forum Klaus Martin Schwab (Diễn đàn quản lý Châu Âu) (March 30, 1938) - German economist 1/1971: 1st European Management Symposium - Founder & Executive Chairman Davos, Switzerland (Hội nghị chuyên đề quản lý Châu Âu) 1987 The European Management Forum The World Economic Forum The European Management Symposium The Annual Meeting
 19. Về việc tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia
 20. Về việc tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản