intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng về Quản trị học: Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

98
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng về Quản trị học: Chương 2 Môi trường quản trị, tham khảo tìm hiểu kiến thức quản trị học về môi trường quản trị, môi trường tổ chức, khái niệm, mục đích của nghiên cứu và dự báo môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về Quản trị học: Chương 2

 1. CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ
 2. NỘI DUNG 1 Môi trường của tổ chức Một số MH nghiên cứu và dự báo 2 bên ngoài của TC Một số MH nghiên cứu và dự báo 3 MT bên trong của TC
 3. 1. Môi trường của tổ chức 1.1. Khái niệm
 4. 1. Môi trường của tổ chức 1.2. Phân loại
 5. 1. Môi trường của tổ chức 1.3. Khái niệm và mục đích của nghiên cứu và dự báo MT  Khái niệm: là quá trình thu thập và phân tích thông tin nhằm xác định điểm mạnh & điểm yếu của TC đồng thời xác định cơ hội & thách thức của MT =>> cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định quản trị.  Mục đích: cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định quản trị, thông tin bao gồm: - Điểm mạnh (S) - Cơ hội (O) - Điểm yếu (W) - Thách thức (T) =>> Đưa ra ý tưởng về phương án quyết định
 6. 1. Môi trường của tổ chức 1.4. Quy trình nghiên cứu và dự báo
 7. 2. Một số MH nghiên cứu và dự báo MT bên ngoài của TC 2.1. Môi trường vĩ mô  MH PEST: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ - Chế độ chính trị - Sự ổn định chính trị P - Các xung đột chính trị - Tần suất xung đột chính trị (CHÍNH - Khuynh hướng chính trị - Mức độ thị trường hóa TRỊ- LUẬT - Hệ thống VB pháp luật - Ổn định của hệ thống luật PHÁP) - Ý thức chấp hành luật pháp của các - Sự thống nhất giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp VB pháp luật - Tính đầy đủ của hệ thống VB pháp luật
 8.  MH PEST: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ - Tăng trưởng KT: GDP, GNP - Ổn định KT: CPI E - Công bằng KT: GINI (KINH - Trình độ phát triển KT TẾ) Tình hình kinh tế của quốc gia - Chế độ KT - Sự ổn định và hoàn thiện của chính sách KT vĩ mô
 9.  MH PEST: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ - Cơ cấu dân cư - Cơ cấu dân cư thành thị - nông thôn S (VĂN - Các tầng lớp xã hội - Trình độ dân cư HÓA - - Mức sống - Thu nhập XÃ - Sự di chuyển dân cư - Tần suất di chuyển cơ HỘI) học -Tôn giáo - Tín ngưỡng - Nghệ thuật
 10.  MH PEST NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ T -Trình độ KHKT của xã hội - Lực lượng KHKT (CÔNG - Thể chế KHKT NGHỆ) =>> Kết luận: ngoài các yếu tố P, E, S, T chúng ta cần quan tâm đến các yếu tố về môi trường quốc tế.
 11. 2. Một số MH nghiên cứu và dự báo MT bên ngoài của TC 2.2. Môi trường vi mô  MH M.PORTER
 12.  MH M.PORTER * Khách hàng:
 13.  MH M.PORTER * Đối thủ cạnh tranh: - Trong ngành - Ngoài ngành - Tiềm năng (trong tương lai sắp ra nhập ngành) =>> Phải xác định đối thủ cạnh tranh là những ai? số lượng? có lợi thế gì về sản phẩm, dịch vụ? …
 14.  MH M.PORTER * Nhà cung cấp, nhà phân phối: - Nghiên cứu số lượng nhà cung cấp, phân phối - Phân tích tiềm lực của nhà cung cấp, phân phối VD: có gây sức ép về giá? có nên mua lại để trở thành đơn vị của mình?
 15. 3. Một số MH nghiên cứu và dự báo MT bên trong của TC 3.1. Một số MH phân tích MT bên trong
 16. 3. Một số MH nghiên cứu và dự báo MT bên trong của TC 3.1. Một số MH phân tích MT bên trong  MH phân tích các chức năng hoạt động: STT CHỨC NĂNG NỘI DUNG 1 Tài chính Cơ cấu thu chi, hiệu suất HĐ, khả năng thanh toán, phân tích hiệu quả đầu tư…. 2 Marketing Nghiên cứu marketing (sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến, con người, quan hệ công chúng…) 3 Nguồn Tuyển mộ, tuyển dụng, bố trí sử dụng, đào tạo, đãi nhân lực ngộ, sai thải, nghỉ hưu… 4 Sản xuất Công nghệ SX, chất lượng sản phẩm, quy trình SX, bố trí SX… 5 Nghiên cứu Thiết kế sảm phẩm, công nghệ sản phẩm, phát triển và phát triển sản phẩm mới… 6 Cơ cấu Kết hợp chuyên môn hóa - tổng hợp hóa, sự hình thành tổ chức các bộ phận và phân hệ, tầm quản trị và cấp quản trị…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2