Bài giảng Quản trị học: Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
90
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học: Chương 2 Phân tích môi trường quản lý tìm hiểu các nội dung khái niệm về môi trường quản lý, phân loại môi trường của tổ chức...giúp bạn có tài liệu chất lượng học tốt môn quản trị học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 2

  1. 5/1/2013 1 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ Nội dung của chƣơng 2 2.1. MÔI TRƯỜNG 2.1.1. Khái niệm môi trường quản lý 2.1.2. Phân loại môi trường 2.3. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI 2.3.1. Môi trường vĩ mô 2.3.2. Môi trường vi mô 2.4. MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 1
  2. 5/1/2013 2.1. Môi trƣờng 3 2.1.1 Khái niệm môi trường quản lý Môi trường quản lý của tổ chức là toàn bộ những yếu tố tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến các quyết định hay hoạt động của tổ chức 2.1. Môi trƣờng 4 2.1. Phân loại môi MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ trường của tổ chức  Môi trường bên ngoài  Môi trường vĩ mô  Môi trường vi mô MT (ngành, tác nghiệp) NỘI BỘ  Môi trường bên trong MÔI TRƯỜNG (nội bộ) VI MÔ 2
  3. 5/1/2013 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 5 2.2.1. Môi trường vĩ mô  Khái niệm Là những yếu tố, lực lượng, thể chế…nằm bên ngoài tổ chức mà nhà quản lý khó có thể kiểm soát được, nhưng có ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động và kết quả của tổ chức  Đặc điểm  Tác động gián tiếp  Các yếu tố có quan hệ tương tác  Ảnh hưởng đến đa ngành, đa lĩnh vực 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 6 2.2.1. Môi trường vĩ mô  Các yếu tố cơ bản Văn hóa - xã hội Công Kinh tế nghệ Vĩ Mô Quốc tế Tự nhiên Chính trị - pháp luật 3
  4. 5/1/2013 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 7 2.2.1. Môi trường vĩ mô  Yếu tố kinh tế  GDP  Tỷ lệ lạm phát  Tỷ lệ thất nghiệp  Tỷ giá hối đoái và lãi suất  Tiền lương và thu nhập  Chu kỳ kinh tế … 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 8 2.2.1. Môi trường vĩ mô  Yếu tố văn hóa – xã hội  Dân số  Văn hóa  Thái độ với công việc  Phong cách và lối sống  Hôn nhân và gia đình  Tôn giáo … 4
  5. 5/1/2013 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 9 2.2.1. Môi trường vĩ mô  Yếu tố chính trị - pháp luật  Vai trò của Chính phủ  Thiết lập khuôn khổ pháp lý  Thúc đẩy tăng trưởng, phát triển..  Duy trì sự ổn định …  Cơ chế, chính sách  Cơ chế bảo hộ sản xuất  Sự tác động của chính trị đối với kinh doanh 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 10 2.2.1. Môi trường vĩ mô  Yếu tố công nghệ  Số lượng pháp minh, sáng chế  Bùng nổ thông tin  Chu kỳ biến đổi công nghệ  Vòng đời sản phẩm … 5
  6. 5/1/2013 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 11 2.2.1. Môi trường vĩ mô  Yếu tố tự nhiên  Khí hậu, địa hình…  Tài nguyên thiên nhiên  Phát triển bền vững  Tài nguyên mới: “chất xám” … 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 12 2.2.1. Môi trường vĩ mô  Yếu tố quốc tế  Toàn cầu hóa, “ thế giới phẳng”  Tập đoàn đa quốc gia  Khủng hoảng kinh tế TG, “ chiến tranh tiền tệ” … 6
  7. 5/1/2013 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 13 2.2.2. Môi trường vi mô.  Khái niệm Là những yếu tố, lực lượng, thể chế…nằm bên ngoài tổ chức mà nhà quản lý khó có thể kiểm soát được, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động và kết quả của tổ chức  Đặc điểm  Tácđộng độc lập lên tổ chức  Thường là môi trường đặc thù của từng tổ chức 2.2. Môi trƣờng bên ngoài 14 2.2.2. Môi trường vi mô. 7
  8. 5/1/2013 2.3. Môi trƣờng bên trong 15  Tài chính  Marketing  Nguồn nhân lực  Sản xuất  Nghiên cứu và phát triển  Cơ cấu tổ chức  Văn hóa tổ chức  Môi trường làm việc  … Mô hình chuỗi giá trị 16 8
  9. 5/1/2013 Ma trận các chức năng quản lý Nguồn Sản Tài Marketing R&D nhân … xuất chính lực Lập kế hoạch X X X X X X Tổ chức X X X X X X Lãnh đạo X X X X X X Kiểm tra X X X X X X 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản