Bài giảng về môn Quản trị học: Chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
61
lượt xem
16
download

Bài giảng về môn Quản trị học: Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng về Quản trị học: Chương 6 Lãnh đạo gồm khái niệm tổng quan về chức năng lãnh đạo của nhà quản lý, quản lý nhóm, xung đột và quản lý xung đột. Bài giảng hay dành cho sinh viên và nhà quản trị tham khảo xây dựng kế hoạch quản trị nhân sự hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng về môn Quản trị học: Chương 6

 1. CHƯƠNG 6 LÃNH ĐẠO
 2. NỘI DUNG 1 Tổng quan về chức năng lãnh đạo của nhà quản lý Một số MH nghiên cứu về nhu cầu, 2 động lực, động cơ của con người 3 Quản lý nhóm 4 Xung đột và quản lý xung đột
 3. 1. Tổng quan về chức năng lãnh đạo của nhà quản lý 1.1. Một số khái niệm * Lãnh đạo: Định nghĩa Đặc điểm Nghĩa rộng Là làm cho người khác -Phải định hướng được thực hiện mục tiêu của cho người khác mình 1 cách tự nguyện, - Thu phục nhân tâm để không do bắt buộc hay có sự tự nguyện của hàm ơn. người khác nhằm thực hiện mục tiêu của ch Nghĩa hẹp -Là 1 nội dung của quá - Phải có kế hoạch. trình quản lý. - Là gây ảnh hưởng và định hướng hành vi của con người.
 4. 1. Tổng quan về chức năng lãnh đạo của nhà quản lý 1.1. Một số khái niệm * Người lãnh đạo: Là người đứng đầu 1 hệ thống, chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống đó. ->> Nhận xét: mọi người đều có xu hướng thực hiện chức năng lãnh đạo, lãnh đạo là xu hướng tất yếu của nhà quản lý.
 5. 1. Tổng quan về chức năng lãnh đạo của nhà quản lý 1.2. Những HĐ cơ bản của chức năng lãnh đạo
 6. 1. Tổng quan về chức năng lãnh đạo của nhà quản lý 1.3. Những tiền đề cơ bản để thực hiện chức năng lãnh đạo  Xác định rõ mục đích, mục tiêu  Xác định rõ đối tượng tác động  Nắm được động cơ, động lực của con người  Có quyền lực, có khả năng gây ảnh hưởng và dẫn dắt hành động của con người
 7. 2. Một số MH nghiên cứu nhu cầu, động cơ, động lực của con người
 8. 2.1. MH phân cấp nhu cầu của Maslow * Lưu ý: khi nhu cầu bậc thấp chưa thỏa mãn, sẽ trở thành mối đe dọa đối với năng suất và sự phát triển của doanh nghiệp.
 9. 2.2. MH về MQH giữa nhu cầu, động cơ động lực và hành động của con người Nhu cầu là một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ do sự thiếu hụt 1 mặt nào đó trong đời sống con người.
 10. 2.3. MH xác định động cơ, động lực theo các yếu tố cấu thành M=E.V.I  M: động cơ, động lực  E: kì vọng hoặc mục tiêu  V: giá trị của kì vọng  I: - I1 công cụ thực hiện để đạt mục tiêu - I2 công cụ để trả công
 11. 2.4. MH xác định động cơ, động lực theo tính chất động cơ, động lực
 12. 2.5. MH 2 nhóm yếu tố của Herzberg
 13. 3. Quản lý nhóm 3.1. Khái niệm nhóm  Nhóm: là một tập hợp các cá nhân kết lại vì mục đích chung. -> Điểm mấu chốt là: mức độ tương tác giữa các thành viên trong nhóm là từ ít đến nhiều -> Các nhóm không chỉ đơn thuần là sự tập hợp các bộ phận -> Các nhóm có đặc điểm có thể dự đoán trước được -> Hoạt động của tổ chức chính là hoạt động của các nhóm
 14. 3. Quản trị nhóm 3.2. Các giai đoạn phát triển của nhóm và hành động của nhà quản lý GIAI ĐOẠN HÀNH ĐỘNG CỦA NHÀ QUẢN LÝ 1. Hình thành -Thực hiện giới thiệu, làm quen - Cho các thành viên đủ tự do khởi xướng nhưng đủ hướng dẫn để cảm thấy an toàn 2. Sóng gió -Mang lại cảm giác an toàn - Giải quyết mâu thuẫn 3. Chuẩn hóa -Làm rõ các giá trị chuẩn mực nhóm - Giúp các thành viên thực hiện vai trò và chịu trách nhiệm nhiều hơn 4. Thực hiện -Khích lệ - Cân bằng các nhu cầu của nhóm, cá nhân 5. Kết thúc - Lập kế hoạch cho sự kết thúc - Giúp nói lời tạm biệt và đối mặt với những thách thức tiếp theo
 15. 4. Quản trị nhóm 3.3. Những thách thức trong việc quản lý nhóm  Suy nghĩ theo nhóm  Sự ỷ lại  Quyết định tập thể không hẳn đã tốt  Thời cơ: chi phí cơ hội  Sự can thiệp
 16. 4. Xung đột và quản lý xung đột 4.1. Khái niệm Xung đột là sự đối đầu phát sinh từ sự không nhất trí do các bên có những mục tiêu, tư tưởng hay tình cảm trái ngược nhau.
 17. 4. Xung đột và quản lý xung đột 4.2. Nguồn gốc của xung đột
 18. 4. Xung đột và quản lý xung đột 4.3. Các hình thức xung đột  Quan hệ giữa các cá nhân  Quan hệ trong nội bộ nhóm  Quan hệ giữa các nhóm  Quan hệ giữa các tổ chức
 19. 4. Xung đột và quản lý xung đột 4.4. Quá trình giải quyết xung đột  Lựa chọn những xung đột cần, có thể giải quyết  đánh giá các bên tham gia  Xác định nguồn gốc xung đột  Chuẩn bị trước phương án giải quyết  Tiến hành giải quyết xung đột  Giám sát, đánh giá sự thực hiện
 20. 4. Xung đột và quản lý xung đột 4.5. Phương pháp giải quyết xung đột Rất tư lợi Cạnh tranh Cộng tác Thỏa hiệp Không tư lợi Lảng tránh Hòa giải Không hợp tác Sẵn sàng hợp tác

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản