Bài giảng môn Quản trị học - Chương V

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nhân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:52

0
47
lượt xem
6
download

Bài giảng môn Quản trị học - Chương V

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng về Quản trị học: Chương 5 Tổ chức cung cấp các kiến thức tổng quan về chức năng tổ chức, thiết kế cơ cấu, cán bộ quản trị trong tổ chức, giúp hoạch định chiến lược quản trị nhận sự, sắp xếp cơ cấu nhân sự hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị học - Chương V

 1. CHƯƠNG 5 TỔ CHỨC
 2. NỘI DUNG 1 Tổng quan về chức năng tổ chức 2 Thiết kế cơ cấu 3 Cán bộ quản trị trong tổ chức
 3. 1. Tổng quan về chức năng tổ chức 1.1. Những nội dung cơ bản của chức năng tổ chức * Chức năng tổ chức:  Là quá trình xác định, sắp xếp nguồn nhân lực và trao cho họ các nguồn lực khác nhằm thực hiện thành công các KH của tổ chức.  Là quá trình thiết lập 1 hệ thống vị trí cho các cá nhân và bộ phận đó có thể phối hợp tốt nhất để thực hiện mục tiêu của tổ chức.  Là chức năng tạo khuôn khổ cấu trúc, nhân lực và các nguồn lực khác cho việc triển khai các KH.
 4. 1. Tổng quan về chức năng tổ chức 1.1. Những nội dung cơ bản của chức năng tổ chức * Quy trình tổ chức:  Xác định các công việc, nhiệm vụ, chức năng cần thực hiện để đạt mục tiêu KH.  Tìm (tạo ra) các cá nhân, nhóm, bộ phận, phân hệ, tổ chức để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và công việc.  Giao cho họ nhiệm vụ, trao cho họ (tạo điều kiện để họ có) các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ.  Phát triển cơ chế phối hợp.
 5. 1. Tổng quan về chức năng tổ chức 1.2. Cơ cấu tổ chức và tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức
 6. 1. Tổng quan về chức năng tổ chức 1.2. Cơ cấu tổ chức và tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức * Tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức:  Là công cụ thực thi chiến lược của tổ chức.  Là cơ cấu sắp xếp và bố trí nguồn lực để triển khai các kế hoạch của tổ chức.
 7. 1. Tổng quan về chức năng tổ chức 1.3. Các thuộc tính cơ bản của CCTC  Sự kết hợp giữa chuyên môn hóa và tổng hợp hóa  Sự hình thành các bộ phận và phân hệ  Cấp quản trị và phạm vi kiểm soát  Mối quan hệ quyền hạn - trách nhiệm  Tập trung và phi tập trung  Phối hợp
 8. a. Sự kết hợp giữa chuyên môn hóa và tổng hợp hóa CHUYÊN MÔN HÓA TỔNG HỢP HÓA Khái Một người, 1 phân hệ, 1 bộ phận chỉ thực Một người, 1 phân hệ, 1 bộ hiện 1 công việc, nhiệm vụ, chức năng. phận thực hiện nhiều công niệm việc, nhiệm vụ, chức năng. Ưu -Tăng năng suất LĐ - Dễ đào tạo - Tạo tâm lý tốt cho người LĐ điểm - Có được các chuyên gia giỏi - Tăng khả năng phối hợp - Tăng khả năng sáng tạo - Tạo điều kiện phát triển các nhà quản trị tổng hợp Nhược - Sự nhàm chán, sự quan tâm và động lực thấp. Gây khó khăn cho đào tạo điểm - Làm giảm khả năng phối hợp. - Làm giảm khả năng sáng tạo. Khó có được các chuyên - Khó có được các nhà quản trị tổng hợp gia giỏi giỏi.
 9. a. Sự kết hợp giữa chuyên môn hóa và tổng hợp hóa  Nguyên tắc: - Tăng mức độ THH đến mức cao nhất có thể - Cần đảm bảo kĩ năng thực hiện công việc được giao  Các kĩ thuật: - Mở rộng công việc: mở rộng phạm vi công việc để giảm sự đơn điệu của công việc và tạo ra thách thức lớn hơn đối với người lao động. - Làm phong phú công việc: tăng chiều sâu công việc, mỗi cá nhân chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát công việc của mình. - Luân chuyển công việc: chuyển các cá nhân từ vị trí công việc này sang vị trí khác khi họ đã kiểm soát được công việc ban đầu
 10. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ b1. Tổ chức theo chức năng Giám đốc Trợ lý Giám đốc Trưởng phòng nhân sự Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Marketing Kỹ thuật Sản xuất Tài chính Nghiên cứu Quản lý Lập kế hoạch Lập kế hoạch thị trường Kỹ thuật Sản xuất Tài chính Lập kế hoạch Thiết kế Dụng cụ Ngân quỹ Marketing Kỹ thuật Phân xưởng Kế toán Quảng cáo điện 1 chung Quản lý Kỹ thuật Phân xưởng Kế toán Bán hàng Cơ khí 2 chi phí Kiểm tra Phân xưởng Thống kê và Bán hàng Chất lượng 3 Xử lý số liệu
 11. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ b1. Tổ chức theo chức năng
 12. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ b2. Tổ chức theo sản phẩm/ khách hàng/ địa dư Tổng Giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Marketing Nhân sự Sản xuất Tài chính Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc khu vực khu vực khu vực khu vực phương tiện dụng cụ đo lường đèn chỉ thị vận tải Công nghiệp điện tử Kỹ Kế Kỹ Kế Thuật toán Thuật toán S ản Bán Sản Bán Xuất hàng Xuất hàng
 13. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ b2. Tổ chức theo sản phẩm/ khách hàng/ địa dư
 14. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ Cơ cấu tổ chức theo khách hàng Tổng Giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Tài chính Kinh doanh Nhân sự Giám đốc Giám đốc Phân phối Nghiên cứu sản phẩm thị trường Quản lý giao dịch Quản lý bán buôn Quản lý bán lẻ Với cơ quan nhà nước
 15. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ Cơ cấu tổ chức theo địa dư Tổng Giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Marketing Nhân sự Tài chính Giám đốc Giám đốc Giám đốc khu vực khu vực khu vực Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Kỹ Sản Nhân Kế Bán Thuật Xuất sự toán hàng
 16. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ Cơ cấu tổ chức theo đơn vị chiến lược ở 1 ngân hàng Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngân hàng Cho vay Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng Phát triển bất động sản Hợp tác xã Nông nghiệp Sự nghiệp đô thị và thừa kế
 17. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ Mô hình tổ chức hỗn hợp tại 1 công ty thương mại Tiêu chí hình thành Tổng Giám đốc các bộ phận Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Chức năng Nhân sự Kinh doanh Tài chính Giám đốc Giám đốc Giám đốc Đị a d ư Khu vực Khu vực Khu vực Miền bắc Miền Trung Miền Nam Khách hàng/ Quản lý Quản lý Quản lý giao Sản phẩm Bán buôn Bán lẻ dịch với cơquan Nhà nước
 18. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ b3. Tổ chức ma trận Tổng Giám đốc Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Phó TGĐ Marketing Kỹ thuật Tài chính Sản xuất Trưởng phòng Trưởng phòng Trưởng phòng Trưởng phòng Thiết kế Cơ khí điện Thuỷ lực Chủ nhiệm đề án A Chủ nhiệm đề án B Chủ nhiệm đề án C
 19. b. Sự hình thành các bộ phận và phân hệ b3. Tổ chức ma trận
 20. c. Tầm quản trị và cấp quản trị * Tầm quản trị:  Tầm quản trị: 1 nhà quản trị có thể kiểm soát được 1 cách có hiệu lực và hiệu quả bao nhiêu người (bộ phận)?  Tầm quản trị hữu hiệu không dễ xác định, phụ thuộc vào: - Sự phức tạp của HĐ, công việc của tổ chức - Năng lực của nhà quản trị - Trình độ và ý thức kỉ luật của người LĐ - Công cụ và phương tiện quản trị - Hệ thống thông tin

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản