Chương 4 Đánh giá thực hiện công việc

Chia sẻ: Bùi Dương Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
229
lượt xem
82
download

Chương 4 Đánh giá thực hiện công việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp thông tin phản hồi cho người lao động&nhà quản lý về kết quả thực hiện công việc của người lao động so với các tiêu chuẩn đã được xây dựng = có điều chỉnh cần thiết trong hoạt động của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4 Đánh giá thực hiện công việc

 1. I. Khái niệm và tầm quan trong của công tác đánh giá thực hiện công việc II. Nội dung và yêu cầu đối với công tác đánh giá thực hiện công việc III. Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc IV. Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá V. Vai trò của bộ phận quản trị nhân lực đối với công tác đánh giá công việc
 2. ĐGTHCV là đo lường kết quả công việc thực hiện so   với chỉ tiêu đề ra. Nhằm:  Cung cấp thông tin phản hồi cho người lao   động&nhà quản lý về kết quả thực hiện công việc  của người lao động so với các tiêu chuẩn đã được  xây dựng => có điều chỉnh cần thiết trong hoạt động  của mình.
 3. Dựa vào thông tin ĐGTHCV DN có thể ra quyết định   về vấn đề thăng tiến&tiền lương của nhân viên Nhà quản trị và nhân viên có cơ hội xem xét lại các   phẩm chất liên quan đến công việc cần thiết phải có  của một nhân viên Giúp cho NQT và NV xây dựng kế hoạch điều chỉnh   lại những sai sót trong việc thực hiện công việc của  nhân viên
 4. + Phản ứng của nhân viên:  Không tin cấp trên có đủ năng lực để đánh giá họ  Ngại cấp trên thiếu công bằng và khách quan trong  đánh giá  Sợ bị áp dụng các biện pháp kỷ thuật  Sợ thông tin trong quá trình đánh giá không được  bảo mật  Ngại một số nội dung khó có thể đo lường được  E ngại việc thừa nhận sai sót khó được tăng lương và  khen thưởng
 5. Lo ngại kết quả đánh giá có thể ảnh hưởng   không tốt đến mối quan hệ của họ và nhân viên E ngại nhân viên có thể so bì với nhau, gây mất   đoàn kết nội bộ Họ cho rằng việc đo lường hiệu quả làm việc của   nhân viên là rất khó, đặc biệt có những yếu tố  không thể đo lường chính xác Họ không thích là người phải phán xử và đưa ra   kết luận
 6. Các tiêu chí đánh giá không khách quan,   rõ ràng Chuẩn mực đánh giá không tin cậy  Dùng các phương pháp đánh giá khác   nhau trong tổ chức Mục đích của quá trình đánh giá không   được phổ biến tới mọi nhân viên
 7. Nội dung công tác đánh giá  1. thực hiện công việc 2. Các yêu cầu đối với quá trình  đánh giá thực hiện công việc 3. Các lỗi cần tránh trong đánh  giá
 8. Xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công   việc Tiến hành đo lường sự thực hiện công việc   theo các tiêu thức trong tiêu chuẩn Thông tin phản hồi cho người lao động và   các bộ phận quản lý về kết quả của đánh  giá thực hiện công việc
 9. Tính phù hợp   Tính nhạy cảm  Tính tin cậy  Tính được chấp nhận  Tính thực tiễn
 10. Tiêu chuẩn không rõ   ràng Thiên kiến  Xu hướng trung bình  Xu hướng cực đoan  Định kiến 
 11. Cấu trúc của bảng đánh giá: 3 phần Phần 1 Đặc điểm của đợt đánh giá gồm: Tên  nhân viên: Chức danh công việc: Tên người đánh giá: Bộ phận: Ngày đánh giá: Phần 2: Kết quả đánh giá Phần 3: kết luận
 12. Phương pháp so sánh cặp  Phương pháp bảng điểm  Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa  Phương pháp xếp hạng luân phiên  Phương pháp cho điểm  Phương pháp bản tường thuật 
 13. Xác định tiêu chí đánh giá  Chuẩn bị đánh giá  Lựa chọn và thiết kế phương pháp   đánh giá Tiến hành đánh giá  Phỏng vấn đánh giá 
 14. Trách nhiệm chính trong việc xác định lịch trình và   thực hiện các hoạt động đánh giá là thuộc về người  lãnh đạo trực tiếp hoặc người được giao trách nhiệm  thực hiện cuộc phỏng vấn đánh giá  Có vai trò quan trọng trong các công việc như:     ­ Xác định người đánh giá và lựa chọn phương pháp  đánh giá phù hợp,      ­  Tiến hành các hoạt động đào tạo,      ­  Kiểm soát các hoạt động đánh giá ở tất cả các  phòng ban, bộ phận      ­  Tổ chức tổng hợp các kết quả đánh giá và đề ra  biện pháp khắc phục các sai lỗi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản