Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Chia sẻ: Paradise9 Paradise9 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
244
lượt xem
40
download

Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề: tỉ lệ thức-tính chất của dãy tỉ số bằng nhau', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

  1. Chuyên đề: TỈ LỆ THỨC-TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU A. CƠ SỞ LÍ THUYẾT I. TỈ LỆ THỨC 1. Định nghĩa: ac Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai tỉ số (hoặc a : b = c : d).  bd Các số a, b, c, d được gọi là các số hạng của tỉ lệ thức; a và d là các số hạng ngoài hay ngoại tỉ, b và c là các số hạng trong hay trung tỉ. 2. Tính chất: ac Tính chất 1: Nếu  thì ad  bc bd Tính chất 2: Nếu ad  bc và a, b, c, d  0 thì ta có các tỉ lệ thức sau: ac ab dc db , , ,   bd cd ba ca Nhận xét: Từ một trong năm đẳng thức trên ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại. II. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU ac a c ac ac -Tính chất: Từ  suy ra:    bd b d bd bd
  2. -Tính chất trên còn mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau: ace ace abc abc suy ra:       ... bd f bd f bd  f bd  f (giả thiết các tỉ số trên đều có nghĩa). abc * Chú ý: Khi có dãy tỉ số ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các số 2, 3,  235 5. Ta cũng viết a : b : c = 2 : 3 : 5
Đồng bộ tài khoản