intTypePromotion=3

Chuyên đề tốt nghiệp: Phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk

Chia sẻ: Phạm Thị Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

0
54
lượt xem
14
download

Chuyên đề tốt nghiệp: Phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Chuyên đề tốt nghiệp: Phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk nhằm đánh giá thực trạng phát triển sản xuất chăn nuôi ở xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk; phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất chăn nuôi và đề ra những giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi ở xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN XàKRÔNG BUK,  HUYỆN KRÔNG PĂK, TỈNH ĐĂK LĂK Họ và tên: Phạm Thị Thơ Lớp: Kinh tế Nông nghiệp Khóa: 2011 – 2015
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN XàKRÔNG BUK,  HUYỆN KRÔNG PĂK, TỈNH ĐĂK LĂK Họ và tên: Phạm Thị Thơ Lớp: Kinh tế Nông nghiệp Khóa: 2011 – 2015         Người hướng dẫn: TS. Đỗ Thị Nga
 3. LỜI CẢM ƠN Sau một tháng rưỡi thực tập tại xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk   Lăk, ngoài sự  nỗ lực của bản thân, em  đã nhận được sự  quan tâm giúp đỡ  tận   tình về nhiều mặt của các cá nhân và tổ  chức, em đã hoàn thành đề  tài thực tập   của mình. Cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến :       Quý  thầy  cô  giáo  trường  ĐHTN,  khoa Kinh Tế   đã  đem  hết lòng  nhiệt   huyết cũng như kiến thức của mình để giảng dạy và giúp đỡ em  trong suốt thời   gian học tập tại trường.     Đặc biệt là cô TS. Đỗ Thị Nga đã tận tình hướng dẫn, tận tình giúp đỡ em   trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Các cấp lãnh đạo, các cô chú, anh chị  trong  Ủy ban nhân dân xã Krông   Buk, cùng người dân tại xã đã tận tình giúp đỡ và cung cấp những thông tin cần   thiết để em hoàn thành báo cáo này. Gia đình và bạn bè đã động viên, tạo mọi điều kiện để  em có thể  hoàn   thành bài báo cáo một cách tốt nhất.   Em xin chân thành cảm ơn!                        Đắk Lắk, tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực hiện Phạm Thị Thơ
 4. MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ...........................................................................................1 1.1. Lý do chọn đề tài...............................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu..........................................................................................3 PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU................................................4 2.1. Cơ sở lý luận.....................................................................................................4 2.1.1. Một số khái niệm............................................................................................4 2.1.2. Nội dung của phát triển chăn nuôi..................................................................4 2.1.3. Đặc điểm, Vai trò của chăn nuôi....................................................................5 2.1.4. Tầm quan trọng của ngành chăn nuôi.............................................................7 2.2. Cơ sở thực tiễn..................................................................................................9 2.2.1. Thực trạng của chăn nuôi trên thế giới..........................................................9 2.2.2. Thực trạng chăn nuôi ở Việt Nam..................................................................9 2.3. Phương hướng đẩy mạnh phát triển chăn nuôi ở nước ta.............................13 PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...............................13 3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu................................................13 3.1.1. Đối tượng nghiên cứu...................................................................................13 3.1.2. Phạm vi nghiên cứu......................................................................................13 3.2. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu..........................................................................13 3.2.1. Điều kiện tự nhiên........................................................................................13 3.2.2. Điều kiện kinh tế ­ xã hội............................................................................13 3.2.3. Tình hình phân bổ và sử dụng đất trên địa bàn huyện.................................17 3.2.4. Thực trạng phát triển kinh tế ­ xã hội..........................................................18 3.2.5. Đánh giá tổng quan về đặc điểm của địa bàn nghiên cứu...........................20 3.3. Phương pháp nghiên cứu.................................................................................21 3.3.1. Phương pháp chọn địa điểm nghiên cứu......................................................21 3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu và thông tin..................................................21 3.3.3. Phương pháp xử lí số liệu và thông tin........................................................22 3.3.4. Phương pháp phân tích..................................................................................22
 5. 3.3.5. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu........................................................................22 PHẦN 4:  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.....................................................................25 4.1.Thực trạng phát triển chăn nuôi tại xã Krông Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk  Lăk........................................................................................................................... 25 4.1.1. Quy mô chăn nuôi của xã..............................................................................25 4.1.2. Cơ cấu trong chăn nuôi của xã ....................................................................26 4.1.3. Kết quả và hiệu quả chăn nuôi của nông hộ trên địa bàn xã Krông Buk,  huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk..............................................................................28 4.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới phát triển chăn nuôi trên địa bàn xã Krông Buk,  huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk..............................................................................31 4.2.1. Ảnh hưởng của yếu tố giống và thức ăn trong phát triển chăn nuôi...........31 4.2.2. Ảnh hưởng của yếu tố nguồn nhân lực và kĩ thật trong phát triển chăn nuôi. ................................................................................................................................. 34 4.2.3. Ảnh hưởng của yếu tố chuồng trại và thú y, phòng bệnh trong phát triển  chăn nuôi.................................................................................................................35 4.2.4. Ảnh hưởng của yếu tố vốn và khoa học, công nghệ trong phát triển chăn  nuôi ................................................................................................................................. 36 4.2.5. Thị trường tiêu thụ sản phẩm......................................................................37 4.2.6. Phân tích SWOT............................................................................................38 4.3.Đề xuất một số giải pháp để phát triển chăn nuôi của xã Krông Buk ...........38 4.3.1. Cải thiện giống và đưa giống mới vào trong chăn nuôi trong nông hộ.......38 4.3.2. Đổi mới và dự trữ thức ăn trong chăn nuôi..................................................39 4.3.3. Nâng cao năng lực cho nguồn lực cho chăn nuôi..........................................41 4.3.4. Đảm bảo vệ sinh và công tác thú y trong chuồng trại.................................41 4.3.5. Tăng nguồn vốn đầu tư và áp dụng khoa học, công nghệ trong chăn nuôi..... ................................................................................................................................. 42 4.3.6. Ổn định thị trường tiêu thụ cho chăn nuôi....................................................43 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ..................................................................44 5.1. Kết luận...........................................................................................................44 5.2. Kiến nghị.........................................................................................................45
 6. 5.2.1. Đối với nhà nước..........................................................................................45 5.2.2. Đối với xã Krông Buk...................................................................................46 5.2.3. Đối với hộ chăn nuôi....................................................................................46 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................47
 7. DANH MỤC BẢNG BIỂU  Bảng 1: Diện tích cơ cấu các nhóm đất loại đất xã Krông Buk...........................16 Bảng 2: Thành phần dân tộc..................................................................................17 Bảng 3: Số hộ chăn nuôi đại diện cho xã Krông Buk...........................................21 Bảng 4: Số lượng vật nuôi qua các năm trên địa bàn xã Krông Buk.....................25 Bảng 5 : Cơ cấu giá trị của đàn vật nuôi trên địa bàn xã.......................................26 Bảng 6: Số lượng đầu vật nuôi theo nhóm hộ......................................................28 Bảng 7:  Kết quả chăn nuôi phân theo nhóm hộ....................................................29 Bảng 8: Hiệu quả chăn nuôi phân theo nhóm hộ...................................................30 Bảng 9: Diện tích trồng cỏ ở các nhóm hộ............................................................33 Bảng 10: Tình hình nhân khẩu lao động của các nhóm hộ....................................34 Bảng 11: Diện tích chuồng trại của các nhóm hộ.................................................35 Bảng 12: Tình hình vốn của các nhóm hộ.............................................................37 Bảng 13: Thức ăn tự chế cho lợn theo từng giai đoạn .........................................40
 8. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Dịch nghĩa 1 ATVSTP An toàn vệ sinh thực phẩm 2 CN Công nghiệp 3 FAO Tôt chức an ninh lương thực thế giới 4 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 5 QĐ Quyết định 6 TCN Thủ công nghiệp 7 USAD Bộ nông nghiếp Hoa Kì 8 TMDV Thương mại dịch vụ 9 TTCN  Tiểu thủ công nghiệp 10 TTP Hiệp hội Châu Á Thái bình Dương 11 TW Trung ương 12 XD Xây dựng
 9. PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1.  Lý do chọn đề tài Từ  xưa tới nay người dân Việt Nam ta đã gắn liền với nông nghiệp, nông   thôn. Hiện nay, dân sô Việt Nam có 90.493.352 người có khoảng 66,9%  dân cư  tập trung ở nông thôn và lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các ngành  kinh tế năm 2014 ước tính 53,0 triệu người, tăng 0,8 triệu người (+1,56%) so với   năm 2013 (Tổng cục thống kê, 2014). Lao động từ  15 tuổi trở lên đang làm việc  của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 46,6% tổng số  lực lượng lao  động toàn xã hội làm việc trong ngành sản xuất nông nghiệp cho thấy nông  nghiệp vẫn còn giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nó chiếm  20% trong tổng GDP của cả  nước trong 20% (Tổng cục thống kê, 2014). Sản  xuất nông nghiệp không chỉ  cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người,   đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế  biến lương thực,   thực phẩm mà còn sản xuất ra những mặt hàng có giá trị  xuất khẩu, tăng thêm  nguồn thu ngoại tệ. Nên cùng với sự  phát triển của nền kinh tế  thị  trường, khu   vực kinh tế  nông thôn có nhiều khởi sắc và chuyển biến rõ rệt.  Trong ngành  trồng trọt các hoạt động trồng ngũ cốc cũng chuyển ra các loại hạt và trồng các   loại cây làm thức ăn chăn nuôi. Chăn nuôi cung cấp các loại có giá trị kinh tế cao   như  thịt, cá, trứng, sữa, mật ong…. Nhằm đáp  ứng các nhu cầu tiêu dùng thiết  yếu hàng ngày của người dân. Chăn nuôi là ngành cung cấp nhiều sản phẩm làm   nguyên liệu quý cho các ngành công nghiệp chế  biến thực phẩm. Trong nông  nghiệp chăn nuôi là nguồn cung cấp phân bón hữu cơ cho trồng trọt không chỉ có  tác động tăng năng suất cây trồng mà còn có tác dụng cải tạo đất, tái tạo hệ sinh  vật và bảo vệ  cân bằng sinh thái. Mặc dù vai trò của trồng trọt có giảm sút  nhưng vai trò của chăn nuôi nói chung càng ngày càng tăng. Theo thống kê cuối   năm 2014 đàn trâu cả nước năm nay có 2,5 triệu con, giảm 1,9% so với năm 2013   do điều kiện bãi chăn thả bị thu hẹp; đàn bò có 5,2 triệu con, tăng 1,5%, riêng chăn  nuôi bò sữa tiếp tục tăng nhanh, tổng đàn bò sữa năm 2014 của cả  nước là 227,6  nghìn con, tăng 22,1% so với năm 2013; đàn lợn có 26,8 triệu con, tăng 1,9%; đàn  
 10. gia cầm có 327,7 triệu con, tăng 3,2% (Đàn gà 246 triệu con, tăng 4,9%). Sản  lượng thịt hơi các loại năm nay ước tính đạt khá, trong đó sản lượng thịt trâu đạt  86,9 nghìn tấn, tăng 1,6%; sản lượng thịt bò đạt 292,9 nghìn tấn, tăng 2,6%; sản  lượng thịt lợn đạt 3,4 triệu tấn, tăng 3,1%; sản lượng thịt gia cầm đạt 875 nghìn   tấn, tăng 5,3% (Tổng cục thống kê, 2014). Trong cơ  cấu ngành nông nghiệp thì  chăn   nuôi   là   xu   hướng   chuyển   dịch   trong   cơ   cấu   ngành   nông   nghiệp.   Nông  nghiệp Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển tuy nhiên vẫn tồn tại rất nhiều   khó khăn và thách thức, đặt biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi. Ngành chăn nuôi của  nước ta đang đối đầu với nhiều khó khăn như dịch bệnh, giá cả thức ăn tăng cao,   nhập khẩu thịt gia súc, gia cầm từ  các nước phát triển... Vì vậy phát triển chăn  nuôi là vấn đề rất được quan tâm.  Chăn nuôi nông hộ còn nhiều hạn chế như: Năng suất, hiệu quả thấp; dịch  bệnh diễn biến ngày càng phức tạp; khả  năng kiểm soát môi trường thấp; các   chính sách, nguồn lực nhiều năm qua chưa tập trung nhiều cho chăn nuôi nông   hộ. Chăn nuôi là một ngành sản xuất chính, chủ yếu có từ lâu đời và chủ yếu từ  các hộ  gia  đình  ở  nước ta. Chăn nuôi được coi là nguồn thu chính cho nông   nghiệp giúp họ  nâng cao đời sống và vươn lên làm giàu vì vậy phát triển chăn   nuôi là vẫn đề rất được quan tâm. Xã Krông Buk là một xã thuộc huyện Krông Păk , tỉnh Đăk Lăk, với đặc  điểm địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu ôn hòa, thảm thực vật phong phú  đa dạng nên có thể tạo ra nguồn thức ăn  ổn định tạo cho Krông Buk  có những   điều kiện cơ  bản để  phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên những năm gần, đây việc  khai thác các nguồn tiềm năng trên cho phát triển chăn nuôi chưa hiệu quả, tốc   độ  tăng trưởng đàn vật nuôi thấp và không đều qua các năm. Bên cạnh đó còn  nhiều khó khăn về giống, vốn, kĩ thuật chăm sóc, thị trường tiêu thụ… Nên chăn   nuôi ở xã hiện nay chủ yếu chăn nuôi theo hộ gia đình, mang tính chất tự túc, tự  phát, chăn nuôi theo phương thức lấy công làm lãi, nhằm tận dụng sản phẩm phụ  trong trồng trọt, sinh hoạt, lấy phân, tận dụng lao động nhàn rỗi do vậy hiệu quả  kinh tế  chưa cao. Vậy thực trạng chăn nuôi của nông hộ   ở  đây như  thế  nào?  Hiệu quả  đạt được như  thế  nào? Làm thế  nào để  phát triển chăn nuôi  ở  địa   phương trong thời gian tới?  Từ các vấn đề trên em chọn nghiên cứu đề tài “ Phát 
 11. triển sản xuất chăn nuôi tại xã Krông Buk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk  Lăk’’ 
 12. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng phát triển sản xuất chăn nuôi  ở  xã Krông Buk, huyện   Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk; - Phân tích các yếu tố  ảnh hưởng tới phát triển sản xuất chăn nuôi ở  xã Krông  Buk, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk; - Đề xuất những giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi ở xã Krông Buk, huyện   Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.
 13. PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1. Cơ sở lý luận 2.1.1. Một số khái niệm Phát triển là một quá trình thay đổi liên tục làm tăng trưởng theo hướng có   lợi cho cuộc sống của con người và phân phối công bằng thành quả  tăng trưởng  cho xã hội (Weitz , 1995). Theo ngân hàng thế  giới (WB) phát triển trước hết là sự  tăng trưởng về  kinh tế, nó bao gồm cả những thuộc tính quan trọng và liên quan khác, đặc biệt là  sự bình đẳng về cơ hội, sự tự do về chính trị  và các quyền tự do của con người   (World Bank, 1992). Phát triển được hiểu là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế. Phát  triển kinh tế được xem như  là quá trình biến đổi cả  về  lượng và về  chất, nó là   sự kết hợp một cách chặt chẽ quá trình hoàn thiện của hai vấn đề  kinh tế và xã   hội của mỗi quốc gia (Vũ Thị Ngọc Phùng, 2006) Từ  hai khái niệm trên ta có thể  rút ra được khái niệm: Phát triển chăn nuôi  là quá trình thay đổi liên tục của chăn nuôi làm tăng trưởng liên tục về quy mô, số  lượng, cơ  cấu, hiệu quả  chăn nuôi của đàn vật nuôi trên một địa bàn nhất định  theo hướng có lợi cho cuộc sống của người chăn nuôi. 2.1.2. Nội dung của phát triển chăn nuôi Trong phát triển chăn nuôi mục đích đặt ra đối với quá trình chăn nuôi ở các  nhóm hộ khác nhau do vậy việc vận dụng các chỉ tiêu để đánh giá phát triển chăn   nuôi cũng khá đa dạng. Các hộ nông dân trước tiên chăn nuôi đối với họ là để đáp  ứng nhu cầu của hộ, sau đó là tạo việc làm trong thời gian nông nhà hay rảnh rỗi,   tiếp theo đó là tăng thu nhập đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt thường ngày sau đó   mới tới lợi nhuận tích lũy. Phát triển là một xu hướng luôn luôn tồn tại trong mọi  hoạt động kinh tế  và đối với chăn nuôi cũng vậy. Vì thế  việc nỗ  lực tìm cách   phát triển chăn nuôi toàn diện mọi mặt về cả quy mô, cơ  cấu, hiệu quả kinh tế  được coi là quyết định sự  tồn tại của chăn nuôi. Nội dung của việc xác đinh sự  phát triển của chăn nuôi trên địa bàn xã xuất phát từ những ba nội dung chính sau:
 14. Một là sự tăng trưởng về quy mô, số lượng và giá trị của đàn vật nuôi là sự tăng   lên về  số  đầu vật nuôi trong một khoảng thời gian nhất đinh nó không chỉ  đơn   thuần là tăng số  lượng mà kèm theo đó là cả  sự  gia tăng về  giá trị  kinh tế, các   nguồn lực đầu tư đầu vào như giống, thức ăn, thuốc thú y và một số chi phí khác.  Hai là sự  thay đổi cơ  cấu của từng loại vật nuôi trong đàn vật nuôi là sự  thay đổi giá trị của từng loại vật nuôi trong tổng giá trị  chăn nuôi của xã. Nó sẽ  cho ta thấy được chiều hướng thay đổi của các loại vật nuôi và người dân chọn  chăn nuôi con gì mang lại hiệu quả cho mình là cao nhất và theo hướng các loại   vật nuôi đòi hỏi kinh nghiệm, kĩ thật cao hơn, thời gian sinh trưởng ngắn mà đem  lại hiệu quả kinh tế cao. Ba là hiệu quả chăn nuôi tăng lên nội dung này phản ánh hiệu quả chăn nuôi   của người chăn nuôi được lợi như thế nào khi đầu tư các nguồn lực như vốn, lao   động, điện tích đất cho chăn nuôi. Đánh giá kết quả, hiệu quả chăn nuôi của nông hộ  thông qua một số tiêu  chí định lượng như: quy mô, doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của lao động trong  chăn nuôi. 2.1.3. Đặc điểm, vai trò của phát triển chăn nuôi 2.1.3.1. Đặc điểm của chăn nuôi Chăn nuôi là một trong hai ngành chính của sản xuất nông nghiệp song lại  có những đặc điểm rất riêng rất khác với ngành trồng trọt đó là: Thứ nhất đối tượng tác động của ngành chăn nuôi là các cơ thể sống động   vật, có hệ  thần kinh cao cấp, có những quy luật sinh vật nhất định. Để  tồn tại   các đối tượng này luôn luôn cần  đến một lượng thức  ăn tối thiểu cần thiết  thường xuyên. Không kể là cá đối tượng này có nằm trong quá trình sản xuất hay   không. Từ  đặc điểm này, đặt ra cho người sản xuất ba vấn đề  như  sau: một là   bên cạnh việc đầu tư cơ bản cho đàn vật nuôi phải đồng thời tính toán phần đầu  tư thường xuyên về thức ăn để duy trì và phát triển đàn vật nuôi này. Hai là phải   đánh giá chu kì sản xuất và đầu tư cho chăn nuôi một cách hợp lý trên cơ sở tính   toán cân đối giữa chi phí sản xuất và sản phẩm tạo ra, giữa chi phí đầu tư  xây  dựng cơ bản và giá trị đào thải để lựa chọn thời điểm đào thải, lựa chon phương   thức đầu tư  mới hay duy trì tái tạo phục hồi, Ba là, do có hệ thần kinh, nên vật  
 15. nuôi thường rất nhạy cảm với môi trường sống, do đó đòi hỏi phải có sự  quan  tâm chăm sóc hết sức ưu ái, phải có biện pháp kinh tế, kĩ thuật phòng bệnh, đồng   thời tạo điều kiện ngoại cảnh thích hợp cho vật nuôi phát triển. Thứ hai, chăn nuôi có thể mang tính chất sản xuất như công nghiệp hoặc di   động phân bán mang tính chất như sản xuất nông nghiệp. Chính đặc điểm này đã  làm xuất hiện ba phương thức chăn nuôi khác nhau là phương thức chăn nuôi tự  nhiên, phương thức chăn nuôi công nghiệp và chăn nuôi sinh thái. Thứ ba, chăn nuôi là ngành sản xuất đồng thời cho nhiều sản phẩm. Do vậy   tùy theo mục đích sản xuất để  quyết định sản phẩm nào là chính sản phẩm nào   là phụ và lựa chọn phương hướng đầu tư. Trong chăn nuôi thức ăn là nguồn nguyên liệu cơ  bản. Nó yêu cầu liên tục  không được dừng trong một chu kì sinh trưởng của vật nuôi nên nguồn nguyên  liệu thức ăn, đặc điểm và tính hữu hiệu của thức ăn chăn nuôi sẽ quyết định tính  chất, đặc điểm và năng suất sản phẩm ngành chăn nuôi. Do vậy phát triển sản   xuất chăn nuôi đảm bảo cung cấp đầy đủ thức ăn chăn nuôi là một nội dung và là  cơ sở quan trọng của phát triển ngành chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi bao gồm nhiều loại có nguồn gốc khác nhau, về cơ cấu,   thức ăn phải đảm bảo đầy đủ  và cân đối giữa các yếu tố: chất thô, chất bột,   đạm và muối khoáng vv.. tùy theo phương thức chăn nuôi mà cơ  cấu giữa các  yếu tố  này khác nhau cho phù hợp. Vì vậy việc khai thác và sản xuất thức ăn  chăn nuôi cần phải chú ý đảm bảo đủ  cả  lượng và chất của từng loại thức ăn  cho từng loại gia súc nuôi nhằm tái sản xuất nhanh đàn gia súc các loại (Tuyết  Hoa Niê Kđăm, 2006).  2.1.3.2. Vai trò của chăn nuôi Chăn nuôi là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của sản xuất ông  nghiệp. Ở nước ta chăn nuôi cung cấp khoảng 27% tổng sản phẩm nông nghiệp  (Tổng cục thống kê, 2014). Việc nâng cao đời sống vật chất của các tầng lớp   nhân dân, cải thiện điều kiện dinh dưỡng và chất lượng bữa ăn phụ  thuộc đáng   kể vào sự phát triển của ngành chăn nuôi. Theo Cục Chăn nuôi, mức tiêu thụ sản  phẩm chăn nuôi bình quân/người/năm 2014  ước đạt: 50,0 kg thịt hơi các loại 
 16. (tăng 1,4% so 2013), 88,7 quả  trứng (tăng 2,7%), 5,8 lít sữa (tăng 14,2%) (Chăn   nuôi Việt Nam, 2014).  Ngành chăn nuôi cung cấp cho con người các loại thực phẩm có giá trị dinh   dưỡng. Ngành chăn nuôi thúc đẩy các ngành công nghiệp chế biến phát triển. Các   cơ sở chế biến được hình thành và phát triển dựa trên cơ sở phát triển của ngành  chăn nuôi. Ngành chăn nuôi cung cấp các nguyên liệu cho công nghiệp để  sản  xuất ra các mặt hàng tiêu dùng và xuất khẩu có giá trị. Các sản phẩm phụ lò mổ  được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như : bào chế thuốc, sản xuất bột   máu, bột xương dùng trong chăn nuôi. Hiện nay chăn nuôi nước ta nói chung loại hình chủ yếu là chăn nuôi hộ gia  đình. Loại hình này ở các nước phát triển có vai trò rất to lớn và quyết định trong  sản xuất nông nghiệp, đại bộ  phận nông sản phẩm cung cấp cho xã hội là từ  trong các hộ  gia đình. Kinh tế  hộ   ở  nước ta cũng có vai trò hết sức quan trọng   trong sự nghiệp đất nước, vai trò của nó thể hiện rõ nét ở cả về kinh tế, xã hội,   môi trường. Về mặt kinh tế chăn nuôi góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển  các loại cây trồng vật nuôi có giá trị hàng hóa cao. Mặt khác qua thúc đẩy chuyển dịch cơ  cấu kinh tế, chăn nuôi hộ  gia đình   góp phần thúc đẩy công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến và dịch vụ sản   xuất ở  nông thôn. Thực tế cho thấy rằng các hộ chăn nuôi ở  những nơi có điều  kiện bao giờ cũng có quy mô và khai thác sử dụng một cách hiệu quả các nguồn   lực trong nông nghiệp nông thôn so với nông hộ bình thường ở điều kiện không  tốt. do vậy phát triển kinh tế nông hộ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng và phát  triển của nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Về mặt xã hội, phát triển chăn nuôi hộ góp phần làm tăng số hộ giàu trong  nông thôn, tạo thêm việc làm và tăng thêm thu nhập cho lao động. Mặt khác phát  triển  chăn nuôi hộ  còn phát triển  kết cấu hạ  tầng trong nông thôn, tạo tấm   gương cho các hộ nông dân về cách tổ chức quản lý kinh doanh. Phát triển chăn  nuôi hộ  góp phần giả  quyết các vấn đề  xã hội và đổi mới bộ  mặt nông thôn  nước ta.
 17. Về mặt môi trường, do sản xuất kinh doanh tự chủ, vì lợi ích thiết thực. lâu  dài của mình mà các hộ  luôn có ý thức khai thác hợp lý và quan tâm bảo về  các  yếu tố  môi trường, trước hết là phạm vi không gian sinh thái và sau đó nữa là   phạm vi từng vùng. Các hộ ở trung du, miền núi đã góp phần quan trọng vào việc   trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai.  Những việc này đã tích cực cải tạo và bảo vệ môi trường sinh thái trên các vùng   đất nước. 2.1.4. Tầm quan trọng của ngành chăn nuôi Cung cấp thực phẩm :  con người cần có những chất dinh dưỡng để duy trì sự  sống. Ngoài   nước   và   không  khí,   con  người   cần  những  nguyên  liệu   cung  cấp  năng  lượng, cung cấp những chất cần thiết để  cấu tạo nên cơ  thể… để  con người   sinh trưởng và phát triển. Một trong những nguồn nguyên liệu là thịt, trứng, sữa, cá.. có giá trị  dinh  dưỡng  cao,  không  những cung  cấp thêm  chất bể  mà  còn  thay  thế   một  phần  lương thực. ­ Cung cấp phân bón : Phân do gia súc thải ra hàng ngày là phân hữu cơ  có  tác dụng làm tăng độ xốp và độ phì của đất. phân này có hàm lượng cao về Nitơ,   phôt phat và kali… đóng góp tích cực và việc thâm canh tăng năng suất cây trồng.   Lượng phân do gia súc, gia cầm thải ra trung bình  ở  gà là 50 ­60kg/con/năm, vịt   75­90 kg/con/năm, ngỗng 125­150 kg/con/năm, trâu/bò 4500 kg/con/năm, lợn là  1000 kg/con/năm. ­ Cung cấp sức kéo : Hiện nay mặc dù máy móc hiện đại nhưng sức kéo  vẫn được sử dụng nhiều  ở vùng cao như ngựa, lừa, trâu bò, trong việc khai thác   gỗ, cày bừa, kéo xe vận chuyển ở nông thôn …ngay cả những nước tiên tiến vẫn   dùng sức kéo của các động vật như voi, lạc đà, ngựa.. ­ Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp và y học : + Da, xương, sừng, móng : Dùng trong công nghiệp và thủ công nghiệp tạo  ra các sản phẩm như giày, dép, bóng, keo dán, đồ mỹ nghệ… + Lông dùng để làm chăn gối, lên và các loại áo ấm
 18. + Ngành y học đã sử dụng mật gấu để sử dụng làm một số loại thuốc chữa   bệnh. + Trứng gà dùng để chế vacxin, thuốc bóng ảnh.. ­ Tận dụng các phế  phụ  phẩm của các ngành công nông nghiệp như  cám,   tấm, bổi, bột cá, bã nắm, bã bia, bã đậu, bột thịt, bột xương, bột máu, vỏ dứa, vỏ  dưa, bã mía, rỉ mật… ­ Phục vụ quốc phòng như bao súng, bao đạn, ngựa dùng để cưỡi, chó đánh   hơi, voi để kéo, thịt nuôi quân… ­ Cung cấp hàng xuất khẩu như  con giống được bán nước ngoài, da để  là   giày, áo, mũ để xuất khẩu ; thịt hộp xuất khẩu, trứng muối xuất khẩu, vỏ trứng   đà điểu dùng làm đồ  trang sức để  xuất khẩu (Phạm Quang Hùng và cộng sự,   2012).
 19. 2.2. Cơ sở thực tiễn 2.2.1. Thực trạng chăn nuôi trên thế giới Theo báo cáo mới nhất của FAO, giá lương thực toàn cầu tháng 10/2014  giảm tháng thứ  7 liên tiếp, là đợt giảm dài nhất kể  từ  năm 2009. Giá sữa và thịt  giảm trong bối cảnh sản lượng tăng. Chỉ  số  giá lương thực giảm 6,9% so cùng   kỳ  2013. Chỉ  số giá sữa trung bình tháng 10/2014 giảm 1,9% so tháng 9/2014 và  giảm 26,6% so tháng 10/2013. Chỉ  số  thịt của FAO trong tháng 10/2014 giảm  1,1% xuống còn 208,9 điểm, giảm 2 tháng liên tiếp từ  mức kỷ  lục 212 điểm   trong tháng 8/2014. Chỉ số giá ngũ cốc tháng 10/2014 tăng 0,2% lên 178,4 điểm.   Sau 5 tháng giảm mạnh, giá lúa mì và ngũ cốc (hạt to) toàn cầu tăng nhẹ  trong  tháng 10/2014 do thu hoạch tại Mỹ chậm lại và sản lượng tại Úc giảm. FAO đã  nâng dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu 2014­2015 thêm 4,1 triệu tấn lên kỷ  lục   mới 722,6 triệu tấn và giảm dự  báo ngô 5 triệu tấn xuống còn 1,303 tỉ  tấn. Giá  nguyên liệu TACN tăng nhẹ  so tháng trước nhưng giảm mạnh so với cùng kỳ  năm 2013 do thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến đậu tương, ngô ở châu Mỹ, Úc. Giá   ngô thế giới phục hồi trở lại từ tháng 10/2014 lên mức 167,05 USD/ tấn do nhu   cầu cầu sản xuất TACN tăng mạnh cùng với thời tiết bất lợi làm chậm tiến độ  thu hoạch ngô ở một số bang trồng chính tại Mỹ (Chăn nuôi Việt Nam, 2014). USDA dự báo sản lượng và thương mại thịt toàn cầu 2015 cho thấy sự sụt   giảm trong sản xuất thịt bò thế  giới là 1,4% trong năm 2015 so với mức tăng  trưởng 1,1% trong sản xuất thịt heo và 1,5% đối với thịt gà (Chăn nuôi Việt Nam,   2014). 2.2.2. Thực trạng chăn nuôi ở Việt Nam Trong lịch sử, nền nông nghiệp nước ta vốn  đã là nền nông nghiệp lúa   nước, chăn nuôi chưa được chú trọng phát triển như  là một ngành sản xuất độc   lập, mà mới được coi là một hoạt động sản xuất phụ  nhằm hỗ  tợ  cho ngành   trồng trọt. Mục đích của chăn nuôi là lấy thịt, trứng, sữa không được người dân  nhắc đến dường như người ta chỉ hướng tới mục tiêu cung cấp sức kéo làm đất  và cung cấp phân bón cho cây trồng.
 20. Sau ngày hòa bình và thống nhất đất nước, nền kinh tế bước vào giai đoạn  phục hồi và phát triển – vị trí của chăn nuôi đã được nhìn nhận và đánh giá đúng   với mục tiêu phấn đấu đưa chăn nuôi thành một ngành sản xuất chính trong nông   nghiệp. Nhờ đó, ngành chăn nuôi nước ta đã có bước chuyển biến tích cực so với   năm 1975 giá trị  sản xuất ngành chăn nuôi (tính theo giá cố  định 1994) năm 200  tăng gấp 3,3 lần. Tỷ trọng giá trị  sản xuất chăn nuôi trong giá trị  sản xuất nông   nghiệp tăng từ  14,62% năm 1975 lên 19,7% năm 2000 (Tuyết Hoa Niê Kđăm,   2006). Điều đáng ghi nhận, trước đây chăn nuôi chủ yếu dùng để cày kéo thì hiện  nay đang chuyển sang mục tiêu lấy thịt lấy sữa theo mô hình chăn nuôi theo  phương thức công nghiệp. Ngoài biến đổi số  lượng thì còn có sự  biến đổi về  việc đưa giống mới trong sản xuất chăn nuôi, thay đổi phương thức chăn nuôi từ  chăn thả tự nhiên theo phương thức thâm canh. Ngành sản xuất và chế biến thức  ăn gia súc ra đời và phát triển, nhiều cơ sở thức ăn theo phương thức công nghiệp   đã phát triển góp phần thúc đẩy phương thức chăn nuôi công nghiệp mạnh trong   những năm gần đây. Một số  sản phẩm chăn nuôi trong nước đã trở  thành một  mắt hàng xuất khẩu chiến lược có giá trị kinh tế cao như xuất khẩu lợn sữa, lợn   thịt.  Và tới nay năm 2014 ngành chăn nuôi đã đạt được những thành tựu nhất   định và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong nền kinh tế  của Việt Nam   được thể hiện qua một số con số nhất định sau: Mặc dù sản uất năm 2014 diễn ra trong bối cảnh chịu tác động bất lợi   nhưng kết quả chăn nuôi cho thấy cơ cấu sản xuất chăn nuôi chuyển đổi nhanh  theo hướng hộ chăn nuôi lớn, hộ chuyên nghiệp, trang trại. xuất hiện ngày càng   nhiều mô hình liên kết trong sản xuất. Tăng trưởng của ngành đạt kết quả  khả  quan. Cụ  thể: theo tổng cục thống kê, đàn trâu cả  nước đạt 2,5 triệu con, giảm   1,9% so với cùng thời điểm 2013 chủ  yếu  ở  các tỉnh vùng đồng bằng trung du.  Đàn bò có 5,2 triệu con tăng 1,4% do chính sách hỗ  trợ  chăn nuôi bò được triển   khai ở nhiều địa phương cộng với giá thịt bò hơi ổn định người chăn nuôi bò có  lãi. Tổng đàn bò sữa đạt 217,7 ngàn con, tăng 2,15 so với 2013 chủ  yếu do dịch   bệnh được khống chế, thức ăn chăn nuôi khá ổn định. Tổng đàn gia cầm cả nước  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản