Công văn 5636/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
3
download

Công văn 5636/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5636/BTC-CST của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng mặt hàng malt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5636/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 5636/BTC-CST --------------------- V/v thuế GTGT mặt hàng malt Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố Bộ Tài chính nhận được công văn số 109/CV-TT/09 ngày 8/4/2009 của Công ty TNHH TM- DV Thái Tân hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng malt chưa rang, về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì mặt hàng malt chưa rang thuộc mã 1107.10.00.00 thuế GTGT là *, 5. Tuy nhiên, qua trao đổi với Bộ Công thương, Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và một số chuyên gia thì malt là hạt đã được nảy mầm, sau đó được sấy khô trong các lò khí nóng ở nhiệt độ từ 80oC đến 120oC. Như vậy, bản chất của malt nhập khẩu là mặt hàng đã rang (mức độ rang hay chưa rang theo HS chỉ là chế biến ở nhiệt độ cao thấp khác nhau để tạo màu cho bia, là loại nông sản đã chế biến). Do đó mặt hàng malt mà các doanh nghiệp nhập khẩu thực chất đều là malt đã rang, thuế suất thuế GTGT là 10% (theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008). Để tránh việc các doanh nghiệp cũng như các cơ quan thực thi hiểu và áp dụng không đúng mặt hàng này, ngày 13/4/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2009/TT-BTC về việc sửa đổi đồng nhất mức thuế suất thuế GTGT mặt hàng malt chưa rang và đã rang là 10%. Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan được biết./. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ Vũ Văn Trường
Đồng bộ tài khoản