intTypePromotion=1
ADSENSE

Đặc điểm cận lâm sàng, vi sinh vật gây bện ở người cao tuổi nhiễm trùng tiểu tại khoa nội điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Thống Nhất

Chia sẻ: ViHera2711 ViHera2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

42
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiễm trùng đường tiết niệu là nhiễm trùng ở bàng quang và ở thận được đặc trưng bởi sự hiện diện một số lượng đáng kể vi khuẩn và bạch cầu trong nước tiểu. Nhiễm trùng tiểu có thể tái đi tái lại nhiều lần đặc biệt ở người cao tuổi. Bài viết nghiên cứu một số đặc điểm cận lâm sàng, vi sinh vật gây bệnh ở bệnh nhân nhiễm trùng tiểu cao tuổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đặc điểm cận lâm sàng, vi sinh vật gây bện ở người cao tuổi nhiễm trùng tiểu tại khoa nội điều trị theo yêu cầu Bệnh viện Thống Nhất

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 20 * Số 6 * 2016 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG, VI SINH VẬT GÂY BỆNH Ở NGƯỜI CAO TUỔI<br /> NHIỄM TRÙNG TIỂU TẠI KHOA NỘI ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU<br /> BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT<br /> Hoàng Ngọc Vân*, Hoàng Thị Tuyết*, Phạm Kim Ơi*, Nguyễn Thị Cẩm Tú*, Đặng Thị Thùy Quyên*,<br /> Đỗ Thị Thắm*, Hồ Thị Thanh Tâm*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu: Nhiễm trùng đường tiết niệu là nhiễm trùng ở bàng quang và ở thận được đặc trưng bởi sự hiện<br /> diện một số lượng đáng kể vi khuẩn và bạch cầu trong nước tiểu. Nhiễm trùng tiểu có thể tái đi tái lại nhiều lần<br /> đặc biệt ở người cao tuổi.<br /> Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm cận lâm sàng, vi sinh vật gây bệnh ở bệnh nhân nhiễm trùng tiểu cao<br /> tuổi.<br /> Phương pháp nghiên cứu: Tiến cứu mô tả cắt ngang.<br /> Kết quả: Xét nghiệm máu: Tỷ lệ tăng bạch cầu: 42%; tỷ lệ tăng CRP: 85,5%; tỷ lệ tăng procalcitonin 59,7%.<br /> Nước tiểu có: Bạch cầu: 73,9%; hồng cầu: 50,7%; protein: 44,9%; nitrit: 39,1%; glucose: 36,2%. Vi sinh vật gây<br /> bệnh: Ecoli: 53,6%, Staphylococcus: 11,6%; Klebsiella spp 8,7%; Pseudomonas. aeruginosa 8,7%; Nấm Candida<br /> 10,1%; Enterococus faecalis: 7,2%; Acinetobacter: 5,8%; Proteus mirabilis: 1,4%; Citrobacter Koseri: 1,4%.<br /> Kết luận: Người cao tuổi nhiễm trùng tiểu có sự gia tăng các yếu tố viêm. Vi khuẩn gây bệnh chủ yếu là:<br /> E.coli, Staphylococcus. Klebsiella spp, Pseudomonas. aeruginosa, nấm candida...Trong nước tiểu có nhiều bạch<br /> cầu, hồng cầu, protein, nitrit, glucose.<br /> Từ khóa: Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, đặc điểm cận lâm sàng, vi sinh vật<br /> ABSTRACT<br /> CHARACTERISTICS OF SUBCLINICAL AND MICROORGANISMS OF ELDERLY URINARY TRACT<br /> INFECTIONS IN GENERAL INTANAL MEDICINE AT THONG NHAT HOSPITAL<br /> Hoang Ngoc Van, Hoang Thi Tuyet, Pham Kim Oi, Nguyen Thi Cam Tu, Dang Thi Thuy Quyen,<br /> Do Thi Tham, Ho Thi Thanh Tam<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 20 - No 6 - 2016: 17 - 21<br /> <br /> Background: Urinary tract infection is an infection of the bladder and the kidney. Urinary tract infection is<br /> characterized by large amount of bacteria and leukocytes in urine. Urinary tract infection can be repeated many<br /> times, especially in the elderly.<br /> Objective: To study the characteristics of subclinical, pathogenic microorganisms in elderly urinary tract<br /> infections<br /> Methods: prospective, descriptive cross - comparison<br /> Results: Blood tests: leukocytosis ratio: 42%; CRP rate: 85.5%; Procalcitonin 59.7%. Urine with: Leukemia:<br /> 73.9%; RBC: 50.7%; protein: 44.9%; Nitrite: 39.1%; Glucose: 36.2%. Pathogenic microorganisms: E.coli: 53.6%,<br /> Staphylococcus: 11.6%; Klebsiella spp 8.7%; Pseudomonas. aeruginosa 8.7%; Candida 10.1%; Enterococcus<br /> faecalis: 7.2%; Acinetobacter baumannii: 5.8%; Proteus mirabilis: 1.4%; Citrobacter Koseri: 1.4%.<br /> <br /> * Bệnh viện Thống Nhất<br /> Tác giả liên lạc: BSCKII Hoàng Ngọc Vân ĐT: 0988881789 Email: hoangvan.minh@yahoo.com<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Kỹ Thuật Bệnh Viện Thống Nhất năm 2016 17<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 20 * Số 6 * 2016<br /> <br /> Conclusions: Elderly urinary tract infection had increased inflammatory factors. Bacteria mainly: E.coli,<br /> Staphylococcus, Klebsiella spp, Pseudomonas. aeruginosa, Candida... In urine had more leukemia, RBC, protein,<br /> nitrite, glucose.<br /> Keywords: urinary tract infections, clinical features access, microorganism<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ chia thành 2 nhóm: Nhóm bệnh nhân cao tuổi 69<br /> <br /> Bệnh nhiễm trùng đường tiểu hay còn có tên người, nhóm bệnh nhân
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2