Đánh giá, chỉ định cơ quan kiểm tra, cơ quan chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
5
download

Đánh giá, chỉ định cơ quan kiểm tra, cơ quan chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đánh giá, chỉ định cơ quan kiểm tra, cơ quan chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá, chỉ định cơ quan kiểm tra, cơ quan chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

  1. Đánh giá, chỉ định cơ quan kiểm tra, cơ quan chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Nuôi trồng thủy sản Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Nuôi trồng thủy sản hoặc đơn vị được Cục ủy quyền. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Fax, sau đó gửi bản chính đến cục NTTSản Thời hạn giải quyết: 1) Tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Trong thời gian 5 ngày làm việc; 2) Tổ chức kiểm tra, đánh giá: Trong thời gian 15 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ phù hợp;. 3) Ban hành quyết định chỉ định là cơ quan kiểm tra, cơ quan chứng nhận/ thông báo lý do không đạt và yêu cầu khắc phục: Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Thông báo Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan, tổ chức đăng ký được chỉ định gửi hồ sơ về Cục Nuôi 1. trồng thủy sản; Cục Nuôi trồng thủy sản xác nhận hồ sơ/ thông báo bổ sung hồ 2. sơ (nếu có); Cục Nuôi trồng thủy sản tổ chức kiểm tra đánh giá tại cơ quan, tổ 3. chức đăng ký; Cục Nuôi trồng thủy sản ban hành quyết định chỉ định là cơ quan 4. kiểm tra, cơ quan chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững/thông báo lý do không đạt và yêu cầu khắc phục.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Đơn đăng ký được chỉ định là cơ quan kiểm tra, cơ quan chứng nhận nuôi 1. trồng thuỷ sản theo hướng bền vững (mẫu tại phụ lục 4); 2. - Bản kê khai chi tiết về các điều kiện theo quy định; 3. - Các tài liệu liên quan khác (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký được chỉ định là cơ quan kiểm tra, cơ Quyết định 1. quan chứng nhận nuôi trồng thuỷ sản theo hướng 56/2008/QĐ-BNN bền vững. ngà... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  4. Nội dung Văn bản qui định Có tư cách pháp nhân, được phép hoạt động trong Quyết định 1. lĩnh vực kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng, kiểm 56/2008/QĐ-BNN tra chứng nhận chất lượng sản phẩm hàng hoá. ngà... Có ít nhất 2 cán bộ chuyên môn phù hợp (nuôi trồng thuỷ sản, chế biến thực phẩm, thú y, công nghệ sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ do cơ quan Quyết định có thẩm quyền cấp về tham gia khoá đào tạo nuôi 2. 56/2008/QĐ-BNN trồng thuỷ sản theo hướng bền vững (BMP, GAqP, ngà... CoC) và kiểm tra chứng nhận cơ sở nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững (BMP, GAqP, CoC); có thâm niên công tác từ 2 năm trở lên. Có phòng kiểm nghiệm đầy đủ trang thiết bị để thực hiện việc kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực Quyết định phẩm, về môi trường nuôi trồng thủy sản và xét 3. 56/2008/QĐ-BNN nghiệm bệnh thủy sản hoặc có hợp đồng thuê phòng ngà... kiểm nghiệm, xét nghiệm được chỉ định bởi cơ quan thẩm quyền.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản