Danh Pháp Của Ankan - Bùi Quang Chính

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
645
lượt xem
205
download

Danh Pháp Của Ankan - Bùi Quang Chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Danh Pháp Của Ankan - Bùi Quang Chính " là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh Pháp Của Ankan - Bùi Quang Chính

  1. DẠNG 3 DANH PHÁP CỦA ANKAN PHÁ LOẠI 1: Cho công thức và gọi tên LOẠ thứ LOẠI 2: Cho tên gọi đổi ra công thức cấu tạo LOẠ đổi thứ Bài tập 1: Viết công thức cấu tạo của các chất sau: a) 4 – tert – butylheptan b) 2, 3, 3 – trimetylhexan c) 2 – metyl – 4 – (1 – metylpropyl) octan d) 3 – clo – 2 – metylhexan e) 2 – metyl – 4 – isopropylheptan Giáo viên: Bùi Quang Chính Giá viê Chí 1
  2. Bài tập 2: Hãy gọi tên các chất sau đây Bài tập 3: Hãy viết công thức cấu tạo của các chất sau đây và chỉ ra công thức nào đúng, công thức nào sai. 1. 2 – etyl, 3,4 – Đimetyl, hexan. 2. 2,3 – đimetyl, 2 – etyl, 4 – isopropyl, hexan. 3. 3 – secbutyl, 4 – etyl, heptan. 4. 2 – tertbutyl, 4 – isopropyl, hexan. 5. 2 – etyl, 2,3 – đimetyl, 4 – isopropyl, hexan. 6. 2 – metyl, 2,3 – đietyl, 4 – isopropyl, heptan. 7. 3 – etyl, 2,3 – đimetyl, 4 – isopropyl, hexan. 8. 3 – etyl, 2,3 – đimetyl, 4 – isopropyl, heptan. 9. 4 – secbutyl, 5 – etyl, octan. 10.4 – secbutyl, 3 – etyl, hexan. Giáo viên: Bùi Quang Chính Giá viê Chí 2
Đồng bộ tài khoản