DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KINH DOANH - phụ lục 3

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
207
lượt xem
13
download

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KINH DOANH - phụ lục 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'danh sách doanh nghiệp đăng ký kinh doanh - phụ lục 3', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KINH DOANH - phụ lục 3

  1. Phụ lục VII-3 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH (THÀNH PHỐ).... PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ KINH DOANH tháng........năm.......... I- DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI Người đại diện theo pháp luật Số Vốn Địa chỉ STT Tên Doanh Mã Ghi Họ và Số Cơ Ngày nghiệp trụ sở GCN đăng ký ngành chú tên tháng CMND/ quan nghề chính Chứng cấp, năm ĐKKD ĐKKD thực cá sinh ngày cấp nhân 1 2 3 4 5 6
  2. I I - DO A N H N GH I Ệ P Đ Ă N G KÝ TH A Y Đ Ổ I N Ộ I D UN G Đ Ă N G K Ý K I N H D O AN H Người đại diện theo pháp luật Số Vốn Địa chỉ Nội STT Tên Doanh Mã Họ và Số Cơ quan Ngày nghiệp trụ sở GCN đăng ký ngành dung cấp, tên tháng CMND/ nghề chính đăng ký Chứng năm ngày ĐKKD thay đổi ĐKKD thực cá cấp sinh nhân 1 2 3 4 5 ... ....., ngày..... tháng...... năm200.... TRƯỞNG PHÒNG (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Nơi nhận: - Cục Thuế tỉnh/thành phố - Cục Thống kê tỉnh/thành phố - Các Sở.... - Phòng ĐKKD (hoặc KT-KH) quận/huyện.... - UBND phường/xã/thị trấn....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản