Danh sách tài sản cố định tại nơi xử dụng

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
13
download

Danh sách tài sản cố định tại nơi xử dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NƠI SỬ DỤNG Năm :……………. Phòng ban :.................................................................... STT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Số hiệu TSCĐ Năm sử dụng Tỷ lệ khấu hao (%) Số năm sử dụng Nguyên giá Hao mòn năm nay Hao mòn luỹ kế Giá trị còn lại Cộng Tổng cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh sách tài sản cố định tại nơi xử dụng

  1. Bộ, Sở : ………. Đơn vị : ………… DANH SÁCH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI NƠI SỬ DỤNG Năm :……………. Phòng ban :.................................................................... STT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ Số hiệu Năm sử Tỷ lệ Số năm Nguyên giá Hao mòn Hao mòn Giá trị TSCĐ dụng khấu sử dụng năm nay luỹ kế còn lại hao (%) Cộng Tổng cộng
Đồng bộ tài khoản