intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT45

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT45

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT45 sau đây nhằm giúp các bạn sinh viên đang chuẩn bị bước vào các kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề có thêm kinh nghiệm để làm bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT45<br /> <br /> 1/4<br /> <br /> Câu<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> I. Phần bắt buộc<br /> 1<br /> <br /> Phương thức hủy bỏ :<br /> <br /> 0, 5 điểm<br /> <br /> Là phương thức đặc biệt của lớp, phương thức này tự động gọi<br /> đến khi kết thúc sự tồn tại của thực thể. Thông thường, phương<br /> thức này bao hàm các thao tác : thu hồi vùng nhớ đã cấp phát,<br /> đóng tập tin đã mở trong phương thức thiết lập…<br /> Đặc tính:<br /> 0,5 điểm<br /> - Cùng tên với tên của lớp<br /> - Không nhận giá trị trả về<br /> - Phía trước có thêm dấu ngã<br /> Ví dụ: ta có lớp TEST, có phương thức hủy bỏ TEST<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> class TEST{<br /> int v;<br /> public:<br /> TEST();<br /> ~TEST();<br /> }<br /> 2<br /> <br /> Lập danh sách HOTEN,NGAYSINH của các sinh viên học lớp 1 điểm<br /> “Cao đẳng nghề khóa 2”.<br /> Select HOTEN,NGAYSINH<br /> From Sinhvien<br /> Where TENLOP=“Cao đẳng nghề khóa 2”;<br /> Đếm số sinh viên lớp “Cao đẳng nghề khóa 2”.<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> Select count(MASV), MALOP<br /> From Sinhvien<br /> Where TENLOP=“Cao đẳng nghề khóa 2”;<br /> Group by MALOP;<br /> Đưa ra danh sách những khoa có số lượng lớp lớn hơn 20.<br /> Select count(MALOP), MAKHOA<br /> From Lop<br /> Group by MAKHOA<br /> Having count(MALOP)>20;<br /> <br /> 2/4<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> Lưu đồ tính tổng biểu thức trên<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> Thuật toán tính tổng biểu thức trên bằng ngôn ngữ C:<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> printf(“n = “); scanf((“%d”,&n);<br /> i=1; S=0; dau =1;<br /> while (i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2