intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT49

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT49

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng nghề sắp tới, mời các bạn tham khảo Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT49 sau đây. Tài liệu hữu ích cho giáo viên và sinh viên nghề Nguội sửa chữa máy công cụ cùng những ai quan tâm đến vấn đề trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT49

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT49<br /> Câu<br /> Nội dung<br /> I. Bắt buộc<br /> 1<br /> Đối tượng là gì? Cho ví dụ<br /> Đối tượng :<br /> Là một thực thể có thể lưu trữ một trạng thái và một số hành<br /> vi để đánh giá hoặc tác động lên trạng thái này cần thiết ở<br /> hiện tại.<br /> Ví dụ :<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đối tượng Cúc được mô tả như sau :<br /> - Thuộc tính : tuổi, địa chỉ…<br /> - Đặc điểm : đầu, thân hình, hai tay, hai chân…<br /> - Hành vi : đi, ngồi, nhảy…<br /> Trình bày thuật toán giải phương trình ax + b = 0 bằng 2<br /> cách:<br /> - Lưu đồ (flow chart)<br /> - Ngôn ngữ lập trình C<br /> Lưu đồ:<br /> <br /> 1/3<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ngôn ngữ lập trình C:<br /> printf(“a = “); scanf(“%f”, &a);<br /> printf(“b = “); scanf(“%f”, &b);<br /> if(a = = 0)<br /> if(b == 0)<br /> printf(“Phuong trinh vo so nghiem”);<br /> else<br /> printf(“Phuong trinh vo nghiem”);<br /> else<br /> printf(“Phuong trinh co nghiem x =%.2f”, - b/a);<br /> a. Đếm số sinh viên lớp “Cao đẳng nghề khóa 2”.<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> Select count(MASV), MALOP<br /> From Sinhvien<br /> Where TENLOP=“Cao đẳng nghề khóa 2”;<br /> Group by MALOP;<br /> b. Lập danh sách HOTEN,NGAYSINH của các sinh viên<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> học lớp “Cao đẳng nghề khóa 2”.<br /> Select HOTEN,NGAYSINH<br /> From Sinhvien<br /> Where TENLOP=“Cao đẳng nghề khóa 2”;<br /> c. Đưa ra danh sách những khoa có số lượng lớp lớn hơn<br /> <br /> 2/3<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> 25.<br /> Select count(MALOP), MAKHOA<br /> From Lop<br /> Group by MAKHOA<br /> Having count(MALOP)>25;<br /> Cộng I<br /> II. Tự chọn<br /> <br /> Cộng II<br /> Cộng I+Cộng II<br /> <br /> 3/3<br /> <br /> 7 điểm<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2