intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT22

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
24
lượt xem
1
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT22 giúp các bạn biết được đáp án đúng của đề thi. Từ đó, giúp các bạn nắm bắt kiến thức tốt hơn để có sự chuẩn bị cho kỳ thi một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: LẬP TRÌNH MÁY TÍNH<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT22<br /> Câu<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> I. Phần bắt buộc<br /> 1<br /> <br /> 7 điểm<br /> <br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> 2.5 điểm<br /> <br /> A. Ngôn ngữ SQL<br /> <br /> 1.5 điểm<br /> <br /> 1. Select nhanvien.manv,nhanvien.hoten<br /> From nhanvien,phongban,chucvu<br /> Where nhanvien.mapb=phongban.mapb and<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> <br /> nhanvien.macv=chucvu.macv and phongban.tenpb=”Kinh<br /> doanh” and chucvu.luongcaonhat Between 300 And 500;<br /> 2. Select manv,hoten,ngaysinh, nu,luong<br /> From nhanvien<br /> Where mapb In(10,30,50)<br /> Order by mapb ASC,luong DESC ;<br /> 3. Selectt Nhanvien.manv,nhanvien.hoten,nhanvien.luong*12<br /> AS luongcanam<br /> From nhanvien,chucvu<br /> Where nhanvien.macv=chucvu.macv and chucvu.tencv=”Trưởng<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> <br /> 0.5 điểm<br /> <br /> phòng”<br /> 1 điểm<br /> <br /> B. Ngôn ngữ đại số<br /> 1. T1=Nhanvien*Phongban*chucvu<br /> T 2   ( tenpb"Kinh doanh" ^ luongcaonhat<br /> <br /> Between 300 And 500)<br /> <br /> (T1)<br /> <br /> 0.3 điểm<br /> <br /> T 3  ( manv,hoten) (T 2)<br /> <br /> 2. T1 =  ( mapb In (10 ,30,50 )) ( Nhanvien)<br /> T2 =<br /> <br /> <br /> <br /> 0.3 điểm<br /> (T 1)<br /> ( manv , hoten, ngay sinh, nu ,luong )<br /> <br /> 1/8<br /> <br /> 3. T1=nhanvien*chucvu<br /> T2 =  (tencv"Truong Phong ") (T 1)<br /> T3 =<br /> <br /> <br /> <br /> ( manv , hoten, luong*12 )<br /> <br /> 0.4 điểm<br /> <br /> (T 2)<br /> <br /> 2/8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.5 điểm<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật<br /> 1. Trình bày ý tưởng và giải thuật của thuật toán sắp xếp trộn<br /> (merge-sort)<br /> <br /> 1 điểm<br /> <br /> *) Ý tưởng:<br /> - Ban đầu có hai dãy khóa a và b đã được sắp xếp<br /> - Trộn hai dãy a, b thành một dãy c vẫn được sắp xếp<br /> - Mỗi lần đưa một phần tử vào dãy mới ta phải so sánh 2<br /> phần tử đầu 2 dãy khóa con, nếu thấy khóa nào nhỏ hơn ta 0.5 điểm<br /> đưa phần tử đó vào dãy khóa mới.<br /> Thực hiện quá trình trên cho đến khi một trong hai dãy rỗng, khi<br /> đó ta chỉ việc đưa toàn bộ số phần tử của dãy còn lại vào sau dãy<br /> mới.<br /> *) Giải thuật:<br /> void merge-sort (mang a, mang b, mang c , int n, int m)<br /> {<br /> int i=0, j=0, k=0, tg;<br /> while ((i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2