intTypePromotion=1

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT29

Chia sẻ: Le Trong Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
3
download

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT29 giúp các bạn biết được đáp án đúng của đề thi môn Lý thuyết chuyên môn nghề ngành Lập trình máy tính. Từ đó, giúp các bạn nắm bắt kiến thức tốt hơn để có sự chuẩn bị cho kỳ thi một cách hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá II (năm 2008 - 2011) nghề Lập trình máy tính môn thi lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: DA LTMT - LT29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> Câu<br /> 1<br /> <br /> ĐÁP ÁN<br /> ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)<br /> NGHỀ: Lập trình máy tính<br /> MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ<br /> Mã đề thi: DA LTMT - LT29<br /> Nội dung<br /> Cơ sở dữ liệu<br /> <br /> Điểm<br /> 2.5<br /> <br /> A. Ngôn ngữ SQL<br /> 1. Select nhanvien.ho, nhanvien.tennv<br /> From nhanvien, phongban<br /> Where nhanvien.mapb=phongban.mapb And nhanvien.ho=”Nguyễn” And<br /> nhanvien.tenlot=”Thanh” And nhanvien.tennv=”Tùng’ And<br /> nhanvien.manv=nhanvien.ma_NQL ;<br /> 2. Select nhanvien.ho, nhanvien.tennv, dean.tenda<br /> From nhanvien, phancong, dean<br /> Where nhanvien.manv=phancong.manv And phancong.mada= dean.mada;<br /> 1. Select phongban.tenpb, dean.tenda, average(nhanvien.luong)<br /> From nhanvien,dean,phancong,phongban<br /> Where nhanvien.manv=phancong.manv and phancong.mada= dean.mada<br /> And nhanvien.mapb=phongban.mapb And dean.mapb=phongban.mappb<br /> Group by phongban.tenpb, dean.tenda;<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> B. Ngôn ngữ đại số<br /> 1.<br /> <br /> T1 <br /> <br /> nhanvien<br /> <br /> T 2  <br /> <br /> T3<br /> <br /> 2.<br /> <br />  phongban<br /> <br /> Nhanvien<br /> ( ho  " Nguyen<br /> <br /> <br /> <br /> ( ho , tennv )<br /> <br /> T 1  ( nhanvien<br /> <br /> . mapb<br /> <br /> " ^ tenlot<br /> <br />  phongban<br /> <br />  " Thanh<br /> <br /> . mapb<br /> <br /> " ^ tennvv<br /> <br />  " Tung<br /> <br /> " ^ manv<br /> <br /> 0.4<br /> <br />  ma _ NQL<br /> <br /> (T 2 )<br /> <br />  phancong ) <br /> <br /> nhanvien . manv  phancong . manv<br /> <br /> dean<br /> <br /> 0.3<br /> <br /> phancong . mada  dean . mada<br /> <br /> T 2   ( ho ,tennv , tenda ) (T 1)<br /> <br /> 3.<br /> <br /> T 1  (( nhanvien<br /> <br />  phancong<br /> <br /> nhanvien . manv  phancong . manv<br /> <br /> ) <br /> <br /> dean<br /> <br /> phancong . mada  dean . mada<br /> <br /> T 2   ( tenpb , tenda , average ( luong )) (T 1)<br /> <br /> 1/7<br /> <br /> ) <br /> <br /> phongban<br /> dean . mapb  phongban . mapb<br /> <br /> 0.3<br /> <br /> 2<br /> <br /> Cấu trúc dữ liệu & giải thuật<br /> <br /> 2.5<br /> <br /> 1. Viết chương trình đổi một số dạng thập phân sang dạng nhị phân áp dụng kiểu<br /> dữ liệu ngăn xếp (stack)<br /> #include ; #include ;<br /> typedef int mang[20];<br /> mang a;<br /> int n, t, d, x;<br /> void push( mang a, int &t, int x){<br /> if (t>=n) printf (“ stack tran”);<br /> else {<br /> t=t+1;<br /> a[t]=x;<br /> }<br /> }<br /> int pop(mang a, int &t){<br /> if (t link =NULL;<br /> }<br /> else<br /> {<br /> p -> link = moi;<br /> p= moi;<br /> p -> link =NULL;<br /> }<br /> }<br /> }<br /> <br /> 4/7<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> int tong1()<br /> {<br /> int d=0;<br /> p=head;<br /> while (p !=NULL)<br /> {<br /> d=d+p->infor.soluong;<br /> p=p->link;<br /> }<br /> return d;<br /> }<br /> int tong2()<br /> {<br /> int d=0;<br /> p=head;<br /> while (p !=NULL)<br /> {<br /> if (p->infor.thanhtien infor.soluong;<br /> p=p->link;<br /> }<br /> return d;<br /> }<br /> void main()<br /> {<br /> clrscr() ;<br /> printf ( ” nhap so nut ”) ;scanf (“ %d”, &n);<br /> nhap();<br /> prinft(“ tong so luong tat ca cac mat hang la %d”, tong1())<br /> prinft(“ tong so luong cac mat hang co thanh tien < 500 la %d”, tong2());<br /> getch();<br /> }<br /> <br /> 5/7<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> 0.4<br /> <br /> 0.1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2