ĐẤT VÀ RỪNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
112
lượt xem
30
download

ĐẤT VÀ RỪNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Chỉ được ĐƯỢC trên bản đồ (lược đồ) vùng phân bố của đất phe-ra-lít, đất phù sa, rừng rậm nhiệt đới, rừng ngập mặn. - Nêu được một số đặc điểm của đất phe-ra-lít và đất phù sa; rừng rậm nhiệt đới và rừng ngập mặn. - Biết vai trò của đất, rừng đối với đời sống của con người. - Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và khai thác đất, rừng một cách hợp lí. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẤT VÀ RỪNG

  1. Bài 6 T VÀ R NG
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Ch ư c Ư C trên b n (lư c ) vùng phân b c a t phe-ra-lít, t phù sa, r ng r m nhi t i, r ng ng p m n. - Nêu ư c m t s c i mc a t phe-ra-lít và t phù sa; r ng r m nhi t i và r ng ng p m n. - Bi t vai trò c a t, r ng iv i i s ng c a con ngư i. - Th y ư c s c n thi t ph i b o v và khai thác t, r ng m t cách h p lí. II - DÙNG D Y H C - B n a lý t nhiên VN; B phân b r ng VN (n u có). - Tranh nh th c v t và ng v t c a r ng VN (n u có). - Phi u BT – SGV/91. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : 3 HS tr l i 3 câu h i – SGK/79. 3/ Bài m i :
  3. TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài 1– t nư c ta * Ho t ng 1 : làm vi c theo c p - làm PBT (3’) Bư c 1 : GV y/c HS c SGK và hoàn thành phi u BT – SGV/91. - HS trình bày. Bư c 2 : - M t s HS ch - i di n 1 s HS trình bày trư c B . l p k t qu làm vi c. - Ch trên B a lí TN VN vùng - HS l ng nghe. phân b hai lo i t chính nư c ta. - HS tr l i Bư c 3 : - GV: t là ngu n tài nguyên quí giá nhưng ch có h n. Vì v y, vi c s - Nhóm 4(3’) d ng t c n i ôi v i b o v và c i t o. - nêu m t s bi n pháp b o v và c it o t a phương? 2 – R ng nư c ta - HS tr l i.
  4. * Ho t ng 2 : Làm vi c theo nhóm Bư c 1 : HS trong nhóm c SGK, - Vài HS c quan sát hình 1,2,3 và th o lu n hoàn thành PBT - SGV / 92. Bư c 2 : i di n các nhóm HS trình bày; HS khác b sung; GV s a ch a k t lu n. * Ho t ng 3 : Làm vi c c l p - Vai trò c a r ng iv i i s ng c a con ngư i? - HS trưng bày và gi i thi u tranh nh v TV và V c a r ng VN (n u có). - b o v r ng, Nhà nư c và ngư i dân ph i làm gì? - ìa phương em ã làm gì b o v r ng? --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - Nêu m t s tác d ng c a r ng iv i i s ng c a nhân dân ta?
  5. - V nhà h c bài và c trư c bài 7/82. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản