Dạy toán ở tiểu học

Chia sẻ: Lan Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
126
lượt xem
18
download

Dạy toán ở tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1- Kiến thức về khối lượng được phân bố thế nào ở Tiểu học. Cá1- Kiến thức về khối lượng được phân bố thế nào ở Tiểu học. Cách trình bày ở từng khối lớp. ch trình bày ở từng khối lớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dạy toán ở tiểu học

 1. Dạy học đại lượng khối lượng cho học sinh Tiểu học
 2. Anh chị cần biết gì để chuẩn bị cho việc dạy đại lượng khối lượng ở Tiểu học?
 3. Khi dạy đại lượng khối lượng ở Tiểu học chúng ta cần biết: 1- Kiến thức về khối lượng được phân bố thế nào ở Tiểu học. Cách trình bày ở từng khối lớp. 2- Các kiến thức về khối lượng, hệ thống đơn vị đo khối lượng (tên gọi, ký hiệu…) tự dạy đại lương đo khối lượng. 3- Trình
 4. 1- Kiến thức về khối lượng được phân bố thế nào ở Tiểu học. Cách trình bày ở từng khối lớp.
 5. Đại lượng khối lượng ở Tiểu học: Lớp 1: Chưa có. Lớp 2: Ki-lô-gam. Lớp 3: Gam. Lớp 4: Yến, tạ, tấn; Bảng đơn vị đo khối lượng. Lớp 5: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng; Viết số đo khối luợng dưới dạng số thập phân.
 6. 2- Các kiến thức về khối lượng, hệ thống đơn vị đo khối lượng (tên gọi, ký hiệu…)
 7. Trình tự dạy đại lượng đo khối lượng Hình thành biểu tượng về khối lượng; đơn vị đo khối lượng; dụng cụ đo khối lượng. Hình thành bảng đơn vị đo khối lượng, thực hiện các phép tính với đơn vị đo khối lượng; đổi các đơn vị đo khối lượng.
 8.  Để hình thành biểu t ượng v ề kh ối lượng và đ ơn v ị đ o kh ối lượng đ ầu tiên mà HS đ ược h ọc là Kilogam (kg) cho HS, GV có th ể làm the o các b ước s au: B ước 1 : Giới thiệu đ ại lượng m ới:
 9. Cân đĩa Đĩa c ân Kim c ân Quả cân th ường dùng 2kg 5kg 1kg Đòn c ân Đế c ân 1000g 500g Hộp qu ả cân v ới nh200g qu ả 100g ững cân 50g c ó kh ối lượng khác nhau
 10. Cân đ ồng h ồ Đĩa c ân Mặt đ ồng h ồ Kim c ân Đế c ân
 11. B ước 2 : Nê u s ự c ần thiết ph ải c ó đ ơn v ị đ o:  Đơn v ị đo Kilo g am
 12.  Nếu m ột đ ơn v ị m ới khô ng p h ải là đ ơn v ị đ ầu tiê n c ủa đ ại lượng kh ối lượng thì c ó th ể g iới thiệu v ới c 4nh ư s au: tập: B ướ HS : Luy ện B ướcChoNêu rõập c ân the o tiễnnphải có 1 : HS t nhu cầu thực đ ơ v ị đơn vị mới. tập đ ọc và viết c ác m ới, danh s ố c ó đ ơn v ị m ới tập s o s ánh và làm tính v ới c ác  gam. s ố đo c ó đ ơn v ị đo m ới…
 13. B ước 4 : Luyện tập: B ước 3 : Giới thiệu c ác h viết, c ác h kí hiệu và quan ệ Bủ HS 2t: v ị cân viớiếđ ơnn v ị v ới ọơ ậ hCho a đ ơnập m ớHSớ“tiácpđxúc” đã ớđc tn p c ước Cho i v c ơ v ị m h i, .  Nếvc dvà i: ết“B ảng đ ơn s ốđc ólường” v ị có đ ọ ị m ớ vi các danh v ị o đ ơn thì u ạy bài 400g th ểm ới; thip u o ớánh và ư s au: v ới danh giới tậ ệ s v s i HS nh làm tính Để c ân các v ật nh ẹ ng ười ta c òn dùng s ố c ó đ ơn v ị m ới, tập đ ổi c ác danh s ố đ ơn v ị gam, viết đ ầy đ ủ là “gam” viết từ đ ơn v ị c ũ ra đ ơn v ị m ới (và ng ược tắt là “g”; 1 g nh ẹ h ơn 1 kg 1000 lần lại) v.v… hay là: 1 kg = 1000 g (hoặc 1000 g = 1kg)
 14. B ước Viết cho đ ủ b ảng đ ơn v ị đo kh ối 1: lượng Lớn hơn ki-lô-gam kg Bé hơn ki-lô-gam tấn tạ yến kg hg dag g 1 1tạ 1yến 1kg 1hg 1dag 1g tấn 1 =10yến =10kg =10hg =10dag =10g = 10 dag =10t 1 tấn = 1 t = 1 yến = 1 kg = 1 hg ạ = 10 10 10 10 10 ạ
 15. Lớn hơn ki-lô-gam kg Bé hơn ki-lô-gam tấn tạ yến kg hg dag g 1 1tạ 1yến 1kg 1hg 1dag 1g tấn 1 =10yến =10kg =10hg =10dag =10g = dag 10 =10t ạ 1 tấn = 1 t = 1 yến = 1 kg = 1 hg = 10 10 10 10 10 ạ b) Nh ận xé t: B ước Hai đ ơn v ị đo kh ối lượng liền 2 nhau:n v ị lớn g ấp10 lần đ ơn v ị - Đơ - Đ. n v ị bé b ằng 1 bé ơ đ ơn v ị lớn. 10
 16. Một s ố ví d ụ v ề đ ại lượng kh ối lượng giúp HS luy ện tập B ước 3: Luy ện t ập đ ọc , viết, đ ổi đ ơn v ị, s oBài 5: Quan sát tranhđ ốitrả lời: danh s ánh v à làm tính… và v ới các Bài 2: Mẹ mua về 26 kg vừa gạo nếp Bài 1: 3: Giải bài toán theo tóm tắt s ố Bài vừa gạo tẻ, trong đó có 16 kg gạo tẻ. Bài 4: Có 28 kg gạo đựng kg - 4trong9 kg = … sau: – 4 kg = … 8 đều kg + 7 bao. Hỏi 3 kg + 6 kg mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo Hỏi mẹ 5 bao đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 15nếp ? kg + 7 kg =45 kg gạo 2 kg - 5 kg = … kg Lần đầu bán: … 16 kg + - 10 Hộp đường cân nặng 38 kg gạo táo cân nặng 3 quả 200g sau bán: Lấn 700g bao nhiêu gam? bao nhiêu gam? Cả 2 lần bán: … kg gạo ? Gói mì chính cân nặng Quả lê cân nặng bao 210g bao nhiêu gam? nhiêu 400g gam?
 17. Hướng d ẫn HS giải c ác bài t ập v ề đ ổi đ ơn v ị trong các danh s ố đ ơn:  Khi dạy, nên yêu cầu HS mỗi khi đổi cân nói lại mối quan hệ giữa các đơn vị và tập chuyển đổi theo hai chiều (từ đơn vị lớn ra đơn vị bé và ngược lại)  Cơ sở của việc đổi đơn vị đo là mối tương quan tỉ lệ nghịch giữ số đo và đơn vị đo: “Với cùng một giá trị của đại lượng, khi đơn vị đo tăng lên (hoặc giảm đi)bao nhiêu lần thì số đo sẽ giảm đi (hoặc tăng lên) bấy nhiêu lần.
 18. , Ví d ụ: 4,3256 tấn = … kg (? ) Từ tấn đ ến kg ph ải qua ba lần c huy ển s ang đ ơn v ị liền s au (tấn  tạ y ến  kg ) nê n ph ải d ời d ấu p h ẩy s ang p h ải b a c h ữ s ố: Ta có thể hướng dẫn học sinh làm trên bảng như sau: Lớn hơn ki-lô-gam kg Bé hơn ki-lô-gam tấn tạ yến kg hg dag g Vậy 4,3256 tấn = 4325,6 kg
 19. Ví d ụ : 4kg 5g = ....g =.....kg (? ) Hỏi 4 kg = ? g ; 4kg = 4000 g ; 4000g + 5g = 4005 g Vậy 4kg 5g = 4005g . Hỏi 5g = ? kg ; 5g = 5/1000 kg = 0,005 kg ; 4 + 0,005 = 4,005 Vậy: 4kg 5g = 4005 g = 4,005 kg

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản