intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Ứng dụng trò chơi trong dạy Toán lớp 3

Chia sẻ: Nguyenthingoclanh Nguyenthingoclanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

997
lượt xem
200
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SKKN: Ứng dụng trò chơi trong dạy Toán lớp 3 nhằm tìm hiểu vấn đề đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học, tìm hiểu đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học, nghiên cứu thực tiễn dạy học toán ở tiểu học, xây dựng các nguyên tắc để sưu tầm và thiết kế trò chơi học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Ứng dụng trò chơi trong dạy Toán lớp 3

 1. www.sangkienkinhnghiem.org bạn bấm ctr + chuột phải lên link bên dưới để vào trang www.sangkienkinhnghiem.org để tải toàn bộ sang kiến kinh nghiệm này.   SÁNG KI   N KINH NGHI   M    NG D   NG TRÒ CH   I    Ế   Ệ   Ứ   Ụ   Ơ    TRONG D   Y TOÁN L   P 3  Ạ   Ớ    Mục lục www.sangkienkinhnghiem.org..............................................................................1 bạn bấm ctr + chuột phải lên link bên dưới để vào trang www.sangkienkinhnghiem.org để tải toàn bộ sang kiến kinh nghiệm này. ......1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY TOÁN LỚP 3....................................................................................................1 Mục lục.................................................................................................................1 A.PHẦN MỞ ĐẦU...........................................................................................3 a.Phương pháp điều tra.........................................................................................6 b.Phương pháp thực nghiệm................................................................................6 B. PHẦN NỘI DUNG...........................................................................................7 CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN.........................................................................7 1.Cơ Sở Lý Luận..................................................................................................7 2.Thực Trạng........................................................................................................ 8 a)Thuận lợi .......................................................................................................... 8 b)Khó khăn............................................................................................................8 + Thực trạng chung của nhà trường:..................................................................8 + Thực trạng của lớp chủ nhiệm:....................................................................... 8 c)Thành công.........................................................................................................9 Đưa trò chơi vào dạy Toán giúp tiết học trở nên sôi động, thu hút được sự chú ý của học sinh rất nhiều. Giúp học sinh có thể tư duy, ghi nhớ nội dung bài học một cách dễ dàng.................................................................................9 d)Hạn chế.............................................................................................................9 e)Mặt Mạnh..........................................................................................................9 f)Mặt Yếu.............................................................................................................9 3.Giải Pháp Biện Pháp....................................................................................... 10 a)Nguyên tắc thiết kế trò chơi:..........................................................................10 a1. Nguyên tắc vừa sức, dễ thực hiện:.........................................................10 a2) Nguyên tắc khai thác và thực hành:............................................................. 10 b)Quy trình tổ chức trò chơi:..............................................................................11 THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TOÁN LỚP 3.................................................. 12 1
 2. A/ TRÒ CHƠI CÓ NỘI DUNG SỐ HỌC VÀ YẾU TỐ ĐẠI SỐ....................12 1. Trò chơi thứ 1: Xếp hàng thứ tự...................................................................12 2. Trò chơi thứ 2: Kết bạn................................................................................ 13 --------------------------------------------...................................................................14 www.sangkienkinhnghiem.org............................................................................14 bạn bấm ctr + chuột phải lên link bên dưới để vào trang www.sangkienkinhnghiem.org để tải toàn bộ sang kiến kinh nghiệm này. ....14 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY TOÁN LỚP 3..................................................................................................14 2. Ý kiến đề xuất:............................................................................................. 14 2
 3. PHẦN MỞ ĐẦU A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý Do Chọn Đề Tài Trong chương trình giáo dục tiểu học hiện nay, môn Toán cùng với các môn học khác trong nhà trường Tiểu học có những vai trò góp ph ần quan trọng đào tạo nên những con người phát triển toàn diện.Toán học là môn khoa học tự nhiên có tính lôgíc và tính chính xác cao, nó là chìa khóa m ở ra s ự phát tri ển của các bộ khoa học khác. Muốn học sinh Tiểu học học tốt được môn Toán thì mỗi người Giáo viên không phải chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã có s ẵn trong Sách Giáo Khoa, trong các sách hướng dẫn và thiết kế bài giảng một cách rập khuôn, máy móc làm cho học sinh học tập một cách th ụ động. Nếu ch ỉ dạy học như vậy thì việc học tập của học sinh sẽ diễn ra th ật đ ơn đi ệu, t ẻ nh ạt và kết quả học tập sẽ không cao. Yêu cầu của giáo dục hiện nay là đòi h ỏi phải đổi mới phương pháp dạy học môn toán ở bậc Tiểu học theo h ướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh. Vì v ậy ng ười giáo viên phải gây được hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Trò chơi học tập là một hoạt động mà các em hứng thú nhất. Các trò chơi có nội dung toán h ọc lý thú và b ổ ích phù hợp với việc nhận thức của các em. Thông qua các trò chơi các em s ẽ lĩnh h ội những tri thức toán học một cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến th ức một cách vững chắc, tạo cho các em niềm say mê, hứng thú trong học tập, trong việc làm. Khi giáo viên đưa ra được các trò chơi toán h ọc một cách th ường xuyên, khoa học thì chắc chắn chất lượng dạy h ọc môn toán s ẽ ngày càng nâng cao. Thế nhưng, trò chơi đảm bảo được yêu cầu bài dạy, trò ch ơi đảm b ảo “ chơi mà học, học mà chơi” luôn làm “đau đầu” giáo viên, nhất là ở bộ môn toán. Rất nhiều giáo viên cho rằng môn toán khó thể tổ chức trò chơi nh ằm ph ục vụ cho kiến thức cần truyền đạt, nhưng khó thể chứ không phải là không thể. Nếu cố gắng suy nghĩ đầu tư, chúng ta có th ể sáng tạo rất nhi ều trò ch ơi nho 3
 4. nhỏ đủ làm HS vui và thích thú học toán. Chẳng h ạn, với bài hát có đo ạn: “… Nào các bạn cùng giơ tay ta đếm cho thật đều. Một với một là hai; hai thêm hai là bốn; bốn với một là năm. Năm ngón tay sạch đều…”. Chúng ta có thể cho HS lớp 1 khi h ọc toán c ộng, hát th ật ch ậm, l ặp l ại 3 l ần kết quả vừa cộng vào (hát như sau: “với một là hai-hai-hai…”) và kết hợp với giơ ngón tay đúng như lời hát. Có thể cho từng nhóm hát, xem nhóm nào có nhiều bạn hát đúng và giơ ngón tay trùng khớp, nhóm đó th ắng. Với bài hát Đếm chuột: “Một con chuột là 1 cái đuôi/ 2 tai và 2 con mắt/ Tính tang là tang tính tình/ Tính bằng đầu, một đầu là 4 cái chân”, các thầy cô có thể biến thành trò chơi khi dạy phép nhân. Rất đơn giản là đổi s ố chuột thì HS ph ải nhân nhẩm thật nhanh để hát được số tai, mắt, chân. (Ví dụ “Ba con chuột là 3 cái đuôi, 6 tai và 6 con mắt… ba đầu là 12 cái chân”). Ở lớp 3, các bài 1/2; 1/3; 1/4; 1/5, giáo viên có thể làm nhiều hình được chia thành các phần bằng nhau, tô màu hoặc đóng khung số phần mình muốn, rồi phát cho cá nhân hay từng nhóm nhiều hình, yêu cầu các em ch ọn s ố ph ần tô màu hay đóng khung đúng theo yêu cầu gắn vào bảng cài, cá nhân hay nhóm nào làm nhanh và đúng nhiều nhất sẽ thắng. Với trò ch ơi “Trúc xanh” quen thuộc, ta có thể sử dụng trong rất nhiều bài như mở các ô số tìm số thập phân bằng nhau; tìm phân số bằng nhau; tìm các ô số có giá trị bằng nhau c ủa đ ơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích;… hoặc bằng mô hình xe lửa, mỗi toa là một bài toán, nhóm nào giải nhanh giải đúng sẽ được lên xe lửa đi trước. Chỉ với một quả bóng nhựa, giáo viên có thể cho HS thảy chuy ền bóng đ ể kiểm tra bảng nhân, bảng chia... HS ôm bóng hỏi “3 nhân 6?” rồi th ảy chuy ền bóng sang bạn khác. HS nhận bóng trả lời: “3 nhân 6 bằng 18” rồi ti ếp tục hỏi và thảy bóng tiếp. Bạn nào nhận bóng mà không trả lời nhanh đ ược là thua. Trong dạng toán tìm số chưa biết (tìm X), ta có th ể thay các ch ữ X b ằng các bông hoa đủ màu sắc. HS nào giải nhanh, tìm ra đ ược bông hoa đó t ượng trưng cho số mấy sẽ được nhận bông hoa đó. Cuối ti ết h ọc m ỗi bông hoa s ẽ được đổi thành vài viên kẹo. Bằng mô hình ngôi nhà gạch, có th ể yêu c ầu HS 4
 5. xây nhà bằng những viên gạch, mỗi viên gạch là một yêu cầu toán h ọc tùy theo bài dạy, có thể sử dụng cả trong tiết ôn tập... Vì vậy, tôi thiết kế trò chơi trong giờ học toán lớp 3, đã đưa vào gi ờ h ọc toán ngay từ đầu năm và thấy kết quả học tập của các em tiến bộ h ẳn lên. Đến giờ học toán, các em không còn cảm thấy căng thẳng nên kết quả học t ập cao hơn. Với thời gian thử nghiệm vừa qua, tôi thấy việc thiết kế trò ch ơi, trong giờ học toán, để góp phần đổi mới phương pháp dạy học toán 3 là rất quan trọng và thiết thực. Rất mong được sự đóng góp ý ki ến, cho tôi ngày m ột hoàn thiện hơn, giảng dạy có chất lượng hơn. 2. Mục Tiêu Nhiệm Vụ Của Đề Tài: Dạy học toán nói chung và sử dụng trò chơi nói riêng, thì mục đích trước hết là nhằm đổi mới phương pháp, góp phần gây hứng thú học tập. Giúp học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, giờ học sôi nổi hơn. Từ đó, củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng thực hành vào thực tiễn. Ngoài ra, dạy học toán còn xác định cơ sở cho việc dạy học toán ở tiểu học. Do vậy, “ Sử dụng trò chơi trong dạy học toán 3”, trên cơ sở nắm vững kiến thức một cách chủ động, sáng tạo. Nhiệm vụ nghiên cứu dựa trên các tiêu chí chính như sau. 1. Tìm hiểu vấn đề đổi mới phương pháp dạy học toán ở tiểu học. 2. Tìm hiểu đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học. 3. Nghiên cứu thực tiễn dạy học toán ở tiểu học. 4. Xây dựng các nguyên tắc để sưu tầm và thiết kế trò chơi học tập. 5. Sưu tầm thiết kế một số trò chơi học tập theo các mạch kiến thức ở bậc tiểu học. 6. Thực nghiệm tổ chức một số trò chơi học tập. 7. Đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp TLSP nhằm nâng cao hứng thú học môn Toán cho HS. Từ đó đề xuất những kiến nghị sư phạm cần thiết. 3. Đối Tượng Nghiên Cứu Học sinh lớp 3H- Trường Tiểu học Phan Chu Trinh. 5
 6. Các trò chơi học tập trong dạy học toán theo định h ướng m ới nh ằm nâng cao chất lượng giờ học, giúp học sinh học môn toán một cách nh ẹ nhàng, tự nhiên, đạt hiệu quả cao, tạo không khí học tập vui tươi, lành mạnh. 4. Giới Hạn, Phạm Vi Nghiên Cứu: Các loại sách tham khảo về dạy học toán 3. Sách toán của giáo viên và học sinh trong chương trình cũ và mới, để thấy được nội dung và phương pháp dạy học mới là cần thiết. 5. Phương Pháp Nghiên Cứu: Dùng phương pháp chủ yếu là đàm thoại trao đổi. Việc nghiên cứu được tiến hành các bước cơ bản như sau: a. Phương pháp điều tra. - Lập đề cương cho đề tài nghiên cứu - Tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, nhất là các giáo viên đang trực tiếp giảng dạy lớp 3. Đồng thời tổ chức gặp mặt các học sinh khối 3, để tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, những tồn tại, vướng mắc của học sinh khi học toán b. Phương pháp thực nghiệm. - Xây dựng đề tài chi tiết - Kiểm tra tính khả thi và tác dụng của các trò chơi được thiết kế và sưu tầm vào lớp học 6
 7. B. PHẦN NỘI DUNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN 1. Cơ Sở Lý Luận. Xuất phát từ đặc điểm học luôn luôn hiếu động, ham chơi thích cái mới l ạ nhưng lại nhanh chóng chán. Đối với trẻ trò chơi là một phát hiện mới, kích thích tò mò, muốn tìm hiểu, khám phá. Do vậy quan đi ểm “Thông qua ho ạt động vui chơi để tiến hành hoạt động học tập” là phù hợp với trường ti ếu học. Trò chơi toán học nhằm mục đích là thông qua trò ch ơi đ ể củng cố kiên thức của bài học, luyện tập lại kiến thức của bài mới, phát hi ện ra ki ến th ức m ới của bài học. Thông qua trò chơi học sinh nắm được kiến thức của bài h ọc một cách nhẹ nhàng. Trong quá trình học toán ở tiếu học, sử dụng trò chơi toán học có nhiều tác dụng như: Giúp học sinh thay đối loại hình hoạt động trong giờ học, làm cho giờ học bớt căng thẳng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Học sinh ti ếp thu ki ến th ức nh ẹ nhàng, gây hứng thú học tập. Kích thích sự tìm tòi, t ạo c ơ h ội để học sinh tự thê hiện mình. Thông qua trò chơi, học sinh vận dụng kiến thức năng n ổ, hoạt bát, kích thích trí tượng tưởng, trí nhớ. Từ đó phát triến tư duy mềm dẻo, h ọc t ập các x ử lý thông minh trong những tình huống phức tạp tăng cường khả năng vận dụng trong cuộc sống để dễ dàng thích nghi với điều kiện mới của xã hội. Ngoài ra thông qua hoạt động trò chơi còn giúp các em phát tri ển được nhiều phẩm chất đạo đức như tình đoàn kết, thân ái, lòng trung th ực, tinh th ần c ộng đồng trách nhiệm. Vì vậy trò chơi toán học rất cần thiết trong giờ toán ở ti ểu học. 7
 8. 2. Thực Trạng. a) Thuận lợi - Lớp học khang trang, sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo cho việc học. Ph ần đa học sinh sống trên cùng địa bàn nên việc quản lý các em cũng nh ư vi ệc liên lạc thông tin hai chiều, có nhiều thuận lợi. Ngoài ra, còn đ ược s ự quan tâm của nhà trường. Đội ngũ giáo viên dày dạn kinh nghiệm. b) Khó khăn - Do điều kiện công việc của phụ huynh nên việc kem cặp, rèn luyện của các em còn hạn chế. Hoàn cảnh kinh tế của một số em vẫn còn khó khăn. Thời gian đầu tư, nghiên cứu cho bài giảng cao, ảnh h ưởng không nh ỏ đến sự đầu tư cho các hoạt động và các công tác khác. + Thực trạng chung của nhà trường: - Qua tìm hiểu một số giáo viên dạy lớp 3, tìm hiểu h ọc sinh, tài li ệu tham khảo ở trường tiểu học Phan Chu Trinh, tôi nhận th ấy: Ph ần đa giáo viên chưa quan tâm nhiều đến việc đưa trò chơi học toán vào giảng dạy. Ho ặc có đưa trò chơi vào giờ học cũng chỉ trong những giờ thao giảng mà thôi. Sở dĩ có tình trạng trên là do các đồng chí giáo viên ch ưa nh ận th ức đ ược hết tác dụng của trò chơi trong giờ học toán. Vì vậy mà giờ h ọc toán còn trầm học sinh còn thụ động trong học tập, một số học sinh yếu kém còn ngại học toán, đến giờ học toán các em không hứng thú dẫn đến k ết qu ả học tập không cao. + Thực trạng của lớp chủ nhiệm: Năm nay tôi được phân công giáo dạy lớp 3H. Lớp tôi có 35 học sinh trong đó có: 14 em nữ, học sinh dân tộc thiểu số là 4 em. Đa ph ần các em không mạnh dạn, tự tin. Từ đầu năm lớp học rất trầm, khi tôi đưa trò ch ơi học toán vào áp dụng trong giờ học thì không khí học tập khác h ẳn, các em học tập tích cực, những em chậm chạp cũng năng động h ơn. Vì v ậy tôi nh ận 8
 9. thấy rằng đưa trò chơi vào giờ học toán ở tiểu học là c ần thi ết, nh ất là trong giờ học toán của lớp 3. c) Thành công Đưa trò chơi vào dạy Toán giúp tiết học trở nên sôi động, thu hút được sự chú ý của học sinh rất nhiều. Giúp học sinh có thể tư duy, ghi nhớ nội dung bài học một cách dễ dàng. d) Hạn chế - Hiện nay, trò chơi toán học còn rất đơn lẻ, nghèo nàn, ít được phổ biến và gặp khó khăn trong việc thiết kế trò chơi vì có ít tài liệu tham kh ảo v ấn đề này. e) Mặt Mạnh Sau thời gian học tập và giảng dạy vừa qua, bản thân tôi cũng nh ận thấy đội ngũ giáo viên nói chung đều rất quan tâm đến việc áp dụng phương pháp dạy học mới vào từng bài dạy, luôn tiếp thu h ọc h ỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp thông qua các tiết dự giờ, các buổi h ội giảng theo chuyên đề. f) Mặt Yếu Nhưng những việc làm đó vẫn chưa đẩy lùi được một số khó khăn nêu trên và chính những khó khăn đó đã dẫn đến một th ực trạng là ch ất lượng sau mỗi giờ học toán còn chưa cao, học sinh cũng chưa thực sự yêu thích môn toán, chưa chú tâm và có những hứng thú khi học toán. Tất cả những điều này nếu không sớm được khắc phục thì sẽ tạo ra những khó khăn khác cho học sinh trong quá trình học tập. Nói tóm lại, dựa trên những căn cứ lý luận và th ực ti ễn nêu trên, chúng tôi thấy việc tăng cường tổ chức các trò chơi học tập để khắc phục tình trạng trên nhằm gây hứng thú học tập cho các em và nâng cao hi ệu quả giờ học là vô cùng cần thiết 9
 10. 3. Giải Pháp Biện Pháp a) Nguyên tắc thiết kế trò chơi: a1. Nguyên tắc vừa sức, dễ thực hiện: - Mỗi trò chơi phải củng cố được một nội dung toán học cụ thể trong chương trình (có thể là kiến thức cần kiểm tra bài cũ, kiến thức bài mới, kiến thức thực hành, luyện tập...) - Chương trình toán 3 được chia thành 5 mạch kiến th ức: S ố h ọc và y ếu t ố đại số, đại lượng và đo đại lượng, yếu tố hình học, y ếu t ố th ống kê, các dạng toán giải. Các trò chơi được xây dựng từ các dạng bài tập có chọn lọc của các tiết học trong 5 mạch kiến thức trên, nhưng có thể mang những cái tên gợi cảm, gây hứng thú, góp phần hình thành, củng cố hoặc hệ thống kiến thức. - Các trò chơi phải giúp học sinh rèn luyện kỹ năng toán học, phát huy trí tuệ, óc phân tích, tư duy sáng tạo. - Trò chơi phải phù hợp với quỹ thời gian (Sử dụng trong giờ học từ 5 đ ến 10 phút), thích hợp với môi trường học tập. - Trò chơi có sức hấp dẫn, thu hút được sự chú ý, tham gia c ủa h ọc sinh, tạo không khí vui vẻ, thoải mái. - Trò chơi cần phải gần gũi, sát thực, phù h ợp với tâm lý l ứa tuổi h ọc sinh lớp 3. Tổ chức trò chơi không quá cầu kỳ, phức tạp. a2) Nguyên tắc khai thác và thực hành: - Sử dụng triệt để yêu cầu, nội dung kiến th ức cơ bản, cũng nh ư đ ồ dùng, phương tiện có sẵn của môn học (ở thư viện, đồ dùng của giáo viên, h ọc sinh...). - Các đồ dùng tự làm của giáo viên khai thác từ những vật liệu g ần gũi xung quanh (Từ các phế liệu như: Vỏ hộp bánh kẹo, đầu gỗ, đầu n ứa, nắp chai, giấy bìa...) sao cho đồ dùng vừa đảm bảo tính khoa h ọc, tính giáo dục, tính thẩm mỹ nhưng ít tốn kém. 10
 11. - Từ các nguyên tắc trên, tôi đã căn cứ vào nội dung kiến th ức trong sách giáo khoa, căn cứ vào thời gian, mục tiêu đề ra ở mỗi tiết học cũng nh ư đối tượng học sinh. b) Quy trình tổ chức trò chơi: Trò chơi toán học thông qua 5 bước:  Giới thiệu tên trò chơi;  Phổ biến luật chơi;  Tiến hành chơi;  Thảo luận rút ra kiến thức;  Đánh giá kết luận. 11
 12. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TOÁN LỚP 3 A/ TRÒ CHƠI CÓ NỘI DUNG SỐ HỌC VÀ YẾU TỐ ĐẠI SỐ 1. Trò chơi thứ 1: Xếp hàng thứ tự * Mục đích chơi: Giúp học sinh củng cố cách so sánh và sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. * Thời gian chơi: 5 phút * Chuẩn bị chơi: Giáo viên - chuẩn bị 2 lá cờ hiệu (Cờ giấy nhỏ, 2 lá có màu khác nhau) Học sinh - mỗi đội 5 mảnh bìa (có kích th ước 10 x 15cm) trong m ỗi mảnh bìa có ghi các số. Ví dụ: Tiết 1: Đọc, viết và so sánh các số có 3 chữ số bài tập số 4, 5 trang 3 sách giáo khoa. Khi tổ chức trò chơi giáo viên có thể chuẩn bị nội dung ghi trong bìa: 537; 162; 573; 621; 126. * Chọn đội chơi: Mỗi đội 5 em; các em tự đặt tên cho đội mình (ví d ụ: tên gọi tương ứng với màu sắc của cờ hiệu như đội Xanh, đội Đỏ). * Cách chơi: Hai đội trưởng lên nhận bìa của tổ và phát bìa cho mỗi bạn ở đội mình. Giáo viên yêu cầu hai đội quan sát, tự so sánh các s ố v ừa nhận trong nhóm với nhau (trong 1, 2 phút). * Quy ước: Khi giáo viên hô hiệu lệnh và giơ 2 lá cờ trên 2 tay về hai phía (sang ngang) yêu cầu các em nghe, giơ biển lên cao và xếp m ỗi đội m ột hàng ngang, bắt đầu từ giáo viên. Khi cô đưa 2 lá c ờ song song v ề phía tr ước các em tập hợp hàng dọc. * Giáo viên bắt đầu hô các cách khác nhau như: “Tập hợp theo thứ tự từ bé đến lớn”; “Tập hợp theo thứ tự từ lớn đến bé” sau hai ba lần thi thay đổi các biển giữa hai đội rồi tiếp tục chơi. * Ban thư ký ghi kết quả và tổng hợp điểm. Mỗi lần xếp hàng đúng thứ tự, nhanh, không ồn ào, xô lấn, làm lộn xộn, cho 10 điểm. Xếp chậm, không 12
 13. thẳng hàng, mất trật tự trừ 2 điểm. Đội nào xếp sai không ghi đi ểm. Sau 5 phút kết thúc trò chơi đội nào nhiều điểm sẽ thắng cuộc. Trò chơi có thể sử dụng ở các tiết: So sánh các số trong phạm vi 10 000 bài tập số 2 trang 101. So sánh các s ố trong ph ạm vi 100 000 bài tập số 4 trang 147. 2. Trò chơi thứ 2: Kết bạn * Mục đích, yêu cầu: - Rèn luyện, củng cố kỹ năng tính nhẩm nhanh các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia (số tròn chục, tròn trăm). - Luyện tác phong nhanh nhẹn, tinh mắt. * Chuẩn bị chơi: Giáo viên chuẩn bị 10 đến 15 tấm bìa hình chữ nhật kích thước 10 x 15cm; có dây đeo. Mỗi tấm đều ghi một phép tính hoặc kết quả tương ứng. Ví dụ: Tiết cộng trừ các số có 3 chữ số (không nhớ) bài tập s ố 1, trang 4 Nội dung ghi trong thẻ như sau: 300 + 400 500 + 40 300 504 700 + 400 700 540 124 100 + 20 + 4 500 + 4 700 - 200 - 20 480 * Thời gian chơi: từ 5 đến 7 phút * Cách chơi: Học sinh xung phong lên rút thẻ của mình, sau đó tất cả đội tập hợp thành vòng tròn, các em đeo thẻtrước ngực, mỗi em tự quan sát số thẻ của mình đứng trước và sau số thẻ của bạn nào trong nhóm mình. Tự tính nhẩm kết quả hoặc phép tính tương ứng với kết quả hoặc phép tính ghi trên thẻ của mình. * Yêu cầu cả đội lặc cò cò, vửa hát vừa vỗ tay cùng cả lớp: “Lặc cò cò cho cái giò nó khỏe, đi xen kẽ cho nó khỏe cái giò”. Khi giáo viên hô “Tìm 13
 14. bạn! Tìm bạn!” các em phải nhanh chóng tìm và chạy về với b ạn đeo th ẻ có kết quả hoặc phép tính tương ứng với thẻ của mình. Những ai tìm đúng, tìm nhanh bạn mình nhất thì ghi được điểm 10. bạn nào tìm sai thì ph ải t ự nh ẩm lại để tìm đúng bạn mình. Sau một lượt giáo viên đổi th ẻ l ẫn l ộn, sau đó cho các em tiếp tục chơi hoặc nhóm khác chơi. Trò chơi có thể áp dụng cho tiết luyện tập bài s ố 2 trang 103 sách giáo khoa, tiết luyện tập bài số 3 trang 148 sách giáo khoa, tiết ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000. -------------------------------------------- www.sangkienkinhnghiem.org bạn bấm ctr + chuột phải lên link bên dưới để vào trang www.sangkienkinhnghiem.org để tải toàn bộ sang kiến kinh nghiệm này.   SÁNG KI   N KINH NGHI   M    NG D   NG TRÒ CH   I    Ế   Ệ   Ứ   Ụ   Ơ    TRONG D   Y TOÁN L   P 3  Ạ   Ớ    ----------------------------------------------- 2. Ý kiến đề xuất: Muốn có kết quả cao trong việc sử dụng trò chơi trong giờ học toán ngoài những mục tiêu chung của bài dạy giáo viên cần chú ý đến những vấn đề sau: - Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học, từ đó lựa chọn thiết kế trò chơi cho phù hợp. - Tổ chức trò chơi sao cho mọi học sinh được chơi nhất là những em còn hay rụt rè thiếu tự tin. - Giáo viên cần khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, sưu tầm các vật liệu đơn giản để làm đồ dùng trong trò chơi. Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 10 năm 2011 NGƯỜI THỰC HIỆN 14
 15. Nguyễn Thị Thúy Anh 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2