Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và thực hiện nghị quyết của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Chia sẻ: Cua Bao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
9
lượt xem
0
download

Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và thực hiện nghị quyết của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm 3 phần chính: Phần 1 thực trạng công tác ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyêt của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố hà nội, phần 2 mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyêt của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố hà nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, phần 3 tổ chức thực hiện. Mời các bạn tham khảo tài liệu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và thực hiện nghị quyết của cấp ủy cơ sở trong đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Đồng bộ tài khoản