intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý tài nguyên đất đai

Chia sẻ: Vtu Vtu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

334
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý tài nguyên đất đai cung cấp kiến thức chuyên ngành cho sinh viên để đi sâu hơn trong việc xác định tiềm năng của đất đai, mối quan hệ giữa đất đai và sử dụng đất đai. Trong học phần này cũng giúp sinh viên sử dụng phần lý thuyết đã học để thực tập thực tế về cách đánh giá tiềm năng và xây dựng các bản đồ quản lý tài nguyên đất đai. Từ đó sẽ có kiến thức để quản lý nguồn tài nguyên đất đai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Quản lý tài nguyên đất đai

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Học phần: TT. Quản lý tài nguyên đất đai (Land resource management Practice) - Mã số: MT 386 ; Số tín chỉ: 01 - Cấu trúc học phần: Số tiết TH: 30 ; 1. Thông tin giảng viên Tên giảng viên : PGS.TS. Lê Quang Trí Đơn vị : Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường &TNTN Điện thoại : 0918025643 E-mail: Lqtri@ctu.edu.vn Tên người cùng tham gia giảng dạy: Ths. Phạm Thanh Vũ Đơn vị : Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & TNTN Điện thoại : 0918364662 E-mail:Ptvu@ctu.edu.vn 2. Mã số HP tiên quyết: (mã số học phần tiên quyết phải có qui định tiên quyết trong CTĐT) 3. Nội dung: 3.1. Mục tiêu: Giúp sinh viên nắm bắt được các vấn đề cơ bản về đất đai và nguồn tài nguyên đất đai giữa lý thuyết và thực hành. 3.2 Mô tả học phần: Học phần này cung cấp kiến thức chuyên ngành cho sinh viên để đi sâu hơn trong việc xác định tiềm năng của đất đai, mối quan hệ giữa đất đai và sử dụng đất đai. Trong học phần nay cũng giúp sinh viên sử dụng phần lý thuyết đã học để thực tập thực tế về cách đánh giá tiềm năng và xây dựng các bản đồ quản lý tài nguyên đất đai. Từ đó sẽ có kiến thức để quản lý nguồn tài nguyên đất đai. 3.3. Phương pháp giảng dạy: Sau khi nắm vững lý thuyết sẽ tiến hành thực tập. Trong đó quan trọng nhất là bài tập về đánh giá đât đai và quy họach sử dụng đất trong quản lý nguồn tài nguyên đất đai. 3.4. Đánh giá học phần: Các thành phần khác: bài tập 50%; Thi cuối kỳ 50% 4. Đề cương chi tiết: Số tiết Bài 1: Khảo sát nguồn tài nguyên đất đai 05 Bài 2: Chọn lọc và mô tả các kiểu sử dụng 05 Bài 3: Chọn lọc chất lương đất đai 05 Bài 4: Xác định các yêu cầu về đất đai 05 Bài 5: Xây dựng bảng phân cấp yếu tố cho các kiểu sử dụng 05 Bài 6: Phân hạng và phân vùng khả năng thích nghi 05 5. Tài liệu của học phần 1.Giáo trình đánh giá đất đai = Land evaluation / Lê Quang Trí.- Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2004 2.Giáo trình thực tập đánh giá đất đai / Biên soạn: Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ.- Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2006 3. Tổng hợp phương pháp đánh giá đất đai và phương pháp phân tích hệ thống canh tác kết hợp với các kỹ thuật đánh giá đa mục tiêu cho quy hoạch sử dụng đất đai / Lê Quang Trí.- Cần Thơ ; ĐH Cần Thơ/ Khoa Nông nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=334

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2