intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Cần Giờ

Chia sẻ: Mưa Sao Băng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

362
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp "Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Cần Giờ" dưới đây để nắm bắt được nội dung chính của 6 chương của bài khóa luận. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương đồ án, khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Cần Giờ

  1. BM14/QT04/ĐT Khoa: CNSH và MÔI TRƯỜNG ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ: Liên thông (CQ, LT, B2, VLVH) Họ và tên sinh viên: Lê Ngọc Đặng  MSSV : 09B1080014           Lớp: 09 HMT1 Địa chỉ : An Bình – An Thới Đông­ Cần Giờ, Tp.HCM E­mail : lengocdang.cg@gmail.com Ngành : Kỹ thuật môi trường Chuyên ngành : ............................................................................................................ Tên đề  tài: Đánh giá hiện trạng và đề  xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh  hoạt tại huyện Cần Giờ. Giảng viên hướng dẫn: Th.S. Lê Thị Vu Lan NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 1. Tính cấp thiết của đề tài:  2. Tình hình nghiên cứu: 3. Mục đích nghiên cứu: 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 5. Phương pháp nghiên cứu: 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu: 7. Tài liệu tham khảo: 8. Kết cấu của ĐA/KLTN: Chương 1 : MỞ ĐẦU 1.1 Sự cần thiết của đề tài 1.2 Mục đích của đề tài  1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp luận 1
  2. BM14/QT04/ĐT 1.4.2 Phương pháp cụ thể   1.5 Ý nghĩa khoa học của đề tài 1.6 Gới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài Chương 2 : TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN 2.1 Khái niệm về chất thải rắn  2.2 Các nguồn phát sinh chất thải rắn 2.3 Phân loại chất thải rắn 2.4 Tốc độ phát sinh chất thải rắn 2.5 Thành phần của chất thải rắn 2.6 Thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải rắn 2.6.1 Thu gom chất thải rắn 2.6.2 Các phương thức thu gom 2.6.3 Hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn 2.6.4 Sơ đồ hóa hệ thống thu gom 2.6.4.1 Sơ đồ trình tự vận hành với hệ thống xe thùng di động 2.6.4.2 Trình tự vận hành với hệ thống xe thùng cố định 2.6.5 Chọn tuyến đường thu gom, vận chuyển 2.7 Xử lý chất thải rắn 2.7.1 Phương pháp xử lý cơ học 2.7.1.1. Phân loại chất thải 2.7.1.2. Giảm thể tích bằng phương pháp cơ học 2.7.1.3 . Giảm kích thước cơ học 2.7.2 Phương pháp hóa học 2.7.2.1.   Đốt rác 2.7.2.2   Nhiệt phân 2
  3. BM14/QT04/ĐT 2.7.2.3   Khí hóa 2.7.3 Phương pháp xử lý sinh học 2.7.3.1   Ủ rác thành phân compost 2.7.3.2   Ủ hiếu khí 2.7.3.3.Ủ yếm khí 2.7.4 Phương pháp tái chế 2.7.5 Đổ thành đống hay bãi hở Chương 3   :   ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ­ XàHỘI VÀ MÔI TRƯỜNG  HUYỆN CẦN GIỜ, TP. HCM 3.1 Giới thiệu đặc điểm vị tri địa lý 3.1.1 Đặc điểm địa hình 3.1.2 Đặc điểm khí hậu  3.1.3 Hướng gió  3.1.4 Tốc độ gió 3.1.5 Chế độ nhiệt 3.1.5.1  Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm       3.1.5.2  Các cực trị của nhiệt độ 3.1.6 Chế độ mưa       3.1.6.1 Mùa mưa       3.1.6.2 Lượng mưa 3.1.6.3 Chế độ ẩm 3.1.6.4  Độ bốc hơi 3.1.7 Hiện tượng thời tiết đặc biệt 3.1.7.1  Bảo và ấp thấp nhiệt đới 3.1.7.2   Dông tố 3
  4. BM14/QT04/ĐT 3.1.8  Hệ thống thủy văn  3.1.9 Địa chất và thổ nhưỡng 3.2 Hệ thực vật 3.3 Hệ động vật 3.4 Đặc điểm kinh tế, xã hội  3.5 Hiện trạng môi trường trên địa bàn huyện Cần Giờ 3.5.1 Hiện trạng chất lượng môi trường nước  3.5.2 Ảnh hưởng của rác thải tới chất lượng môi trường huyện Cần Giờ 3.6 Định hướng quy hoạch phát triển huyện Cần Giờ đến năm 2020 3.6.1 Mục tiêu­nhiệm vụ 3.6.2 Các giải pháp quy hoạch phát triển đô thị 3.6.3 Các dự án ưu tiên đầu tư phát triển (nhằm cải tạo môi trường) tại huyện  Cần Giờ Chương 4 : HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI  HUYỆN CẦN GIỜ 4.1 Thành phần và khối lượng chất thải rắn tại huyện Cần Giờ  4.1.1 Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại huyện cần Giờ 4.1.2 Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 4.2 Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV dịch vụ Công ích 4.3 Hiện trạng hệ thống thu gom và vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện Cần  Giờ 4.3.1 Quy trình thu gom 4.3.2 Vận chuyển và trung chuyển 4.3.3 Các hình thức xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Cần Giờ Chương 5 :ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI  HUYỆN CẦN GIỜ 5.1 Tình hình quản lý rác thải tại huyện Cần Giờ 5.1.1 Thực trạng phát thải rác tại huyện Cần Giờ 5.1.2 Hiện trạng quản lý rác thải ở Cần Giờ 4
  5. BM14/QT04/ĐT 5.1.3 Đánh giá hệ thống quản lý rác thải sinh hoạt tại huyện Cần Giờ 5.2. Khảo sát nhận định của người dân tại xã An Thới Đông 5.3 Đánh giá hệ thống quản lý rác tại huyện Cần Giờ 5.3.1 Môi trường pháp lý 5.3.2 Cơ cấu tổ chức 5.3.3 Quy trình kỹ thuật 5.3.4 Tài chính Chương 6  :ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH  HOẠT TẠI HUYỆN CẦN GIỜ 6.1 Các yêu cầu chung của phương thức quản lý chất thải rắn 6.2 Dự báo phát sinh chất thải rắn huyện Cần Giờ đến năm 2020 6.2.1 Dự báo dân số huyện Cần Giờ đến năm 2020 6.2.2 Dự báo tốc độ phát sinh CTR tại huyện Càn Giờ đến năm 2020 6.2.3 Dự báo về nhu cầu vận chuyển 6.3 Đế xuất giải pháp phân loại rác tại nguồn 6.4 Các biện pháp hoàn thiện công tác thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải tại  huyện Cần Giờ 6.4.1 Các biện pháp hoàn thiện công tác thu gom 6.4.2 Các biện pháp hoàn thiện công tác vận chuyển­trung chuyển 6.4.3 Kế hoạch chôn lấp chất thải  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  Kết luận  Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 9. Kế hoạch thực hiện đồ án/ khóa luận tốt nghiệp trong ........ tuần: Ý kiến giảng viên hướng dẫn TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện (Ký và ghi rõ họ tên) 5
  6. BM14/QT04/ĐT Lê Ngọc Đặng ThS. Lê Thị Vu Lan 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2