intTypePromotion=3

Đề cương "Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm"

Chia sẻ: Le Duc Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
1.348
lượt xem
452
download

Đề cương "Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề cương "Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương "Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm"

  1. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xácđịnh kết quả tại Công ty TNHH thép Nam Đô Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xácđịnh kết  quả tại Công ty TNHH thép Nam Đô Mã số đề tài: K0083 Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Tâm) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  2. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xácđịnh kết quả tại Công ty TNHH thép Nam Đô ĐỀ CƯƠNG Tên đề tài : Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH thép Nam Đô. CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I. Sự cần thiết của của công tác hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm . 1.Quá trình tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý. 1.1.Thành phẩm và quá trình tiêu thụ thành phẩm 1.2.Tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm trong nền kinh tế thị trường 1.3.Yêu cầu quản lý hoạt động tiêu thụ 2. Xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất . 3.Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. II. Tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 1. Phương pháp xác định giá xuất kho thành phẩm 2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 2.1. Một số đặc điểm của hoạt động tiêu thụ ụ Các phương thức tiêu thụ thành phẩm ẩ Các phương thức thanh toán 2.2. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm . 2.3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm. 2.3.1. Tài khoản sử dụng: 2.3.2. Hạch toán tiêu thụ: ụ Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp kê khai thường xuyên ờ Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ III. Tổ chức kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm 1. Kế toán chi phí bán hàng 2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm VI. Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng để hạch toán quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Tâm) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  3. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xácđịnh kết quả tại Công ty TNHH thép Nam Đô 1. Hình thức Nhật ký chung 2. Hình thức Nhật ký -Sổ cái 3. Hình thức Chứng từ - Ghi sổ 4. Hình thức Nhật ký - Chứng từ CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THÉP NAM ĐÔ 1. Khái quát chung về công ty thép Nam Đô. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 1.3. Cơ cấu bộ máy quản lý 1.4. Tổ chức công tác kế toán 2. Kế toán xuất kho thành phẩm tại công ty TNHH thép Nam đô 3. Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty thép Nam Đô 3.1. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm và phương thức thanh toán tại công ty TNHH thép Nam Đô 3.2. Chứng từ ,tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng 3.3. Trình tự luân chuyển chứng từ và hạch toán doanh thu bán hàng 3.4. Hạch toán các khoản phải thu khách hàng 3.5. Hạch toán thuế giá trị gia tăng 3.6. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu - Chiết khấu thương mại - Hàng bán bị trả lại 4.Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thép Nam đô 4.1 Hạch toán chi phí bán hàng 4.2.Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 4.3.Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY THÉP NAM ĐÔ. 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty Thép Nam Đô . 3.2.Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiêu thụ 3.2.1.Yêu cầu của việc hoàn thiện Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Tâm) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  4. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xácđịnh kết quả tại Công ty TNHH thép Nam Đô 3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiêu thụ tại công ty thép Nam Đô Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Tâm) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  5. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xácđịnh kết quả tại Công ty TNHH thép Nam Đô Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp không những là thước đo phản ánh trình độ quản lý mà còn là sự sống còn, nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp trong quá trình hoạt động của mình phải có những bước đi thích hợp, có tầm nhìn chiến lược từ việc tô chức từ việc quản lý tới việc tiếp cận thị trường. Cũng như các doanh nghiệp khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp sản xuất là một doanh nghiệp mà việc hạch toán kinh tế là cực kỳ quan trọng để lấy thu bù đắp chi phí sao cho có lãi. Thực tế trong những năm vừa qua cho thấy, với sự phát triển của cơ chế thị trường và sự cạnh tranh gay gắt, bên cạnh những doanh nghiệp sản xuất làm ăn có hiệu quả, mở rộng và không ngừng nâng cao vị thế của mình trên thị trường trong nước và nước ngoài thì vẫn tồn tại không ít những doanh nghiệp sản xuất hoạt động kém hiệu quả, thu nhập không bù đắp được chi phí và có nguy cơ đứng trước sự phá sản, giải thể. Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều song nhìn nhận đánh giá một cách tổng quát khách quan thì nguyên nhân của sự đổ vỡ, phá sản trong các doanh nghiệp là do sự yếu kém trong khâu tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý tiêu thụ của mình... Vì vậy với mục tiêu cao nhất của mình là lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải áp dụng rất nhiều dụng những biện pháp khác nhau như tổ chức tốt bộ máy quản lý, áp dụng công nghệ hợp lý, tổ chức tốt công tác marketing... Trong số những biện pháp đó, kế toán với chức năng theo dõi, giám đốc và phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh nói chung, quá trình tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ nói riêng đã trở thành một biện pháp, một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Xuất phát từ sự cần thiết và tầm quan trọng cũng như yêu cầu đặt ra với kế toán trong việc hạch toán khâu tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ, được nghiên cứu thực tế về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thép Nam Đô đựoc sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo TS Đặng Thị Loan tôi đã mạnh dạn đi sâu và nghiên cứu về đề tài “ Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xácđịnh kết quả tại Công ty TNHH thép Nam Đô” vói mục tiêu tìm hiểu kỹ về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Tâm) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn
  6. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xácđịnh kết quả tại Công ty TNHH thép Nam Đô xuất nói chung và tại Công ty thép Nam Đô nói riêng, trên cơ sở đó đề ra một số phương pháp hoàn thiện công tác hạch toán. Nội dung của đề tài bao gồm: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Thép Nam Đô Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty thép Nam Đô. Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - Ban biên tập: ● http://thuvienluanvan.com Hotline trực tiếp: 093.658.3228 - 0979.170.170 ● http://timluanvan.com Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302 (Mr. Tâm) ● http://luanvanviet.com Email: Timluanvan@gmail.com - Thuvienluanvan@gmail.com ● http://choluanvan.com Thương mại Việt Co., Ltd – Website: http://tmv.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản