ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO

Chia sẻ: Le Trung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
256
lượt xem
61
download

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề cương môn hệ điều hành nâng cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ---------------- ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO I. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 1. Họ và tên: GVC.ThS. Ninh Xuân Hương 2. Địa chỉ liên lạc: Khoa Công Nghệ Thông Tin Đại Học Mở TPHCM 3. Điện thoại: E-Mail: huong.nx@ou.edu.vn II. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC 1. Tên môn học: HỆ ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO 2. Mục tiêu, yêu cầu môn học • Cung cấp các kiến thức cơ bản về hoạt động của hệ điều hành hỗ trợ hệ thống phân bố (các máy tính nối mạng và hoạt động như một hệ thống luận lý) • Trình bày, luyện tập cài đặt các dịch vụ thành phần của hệ điều hành như truyền thông, an toàn bảo mật, file phân bố, … • Giới thiệu các dịch vụ trên Windows, Linux 3. Số đơn vị học trình: 4.5 4. Phân bổ thời gian: 45.00.45 (45 tiết lý thuyết, 45 tiết thực hành) 5. Các kiến thức căn bản cần học trước: Mạng Máy Tính, Hệ Điều Hành 6. Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết, Thực hành 7. Giáo trình, tài liệu Tài liệu chính [1] Ninh Xuân Hương - Bài giảng Hệ Điều Hành Nâng Cao (dạng slides) [2] A.S. Tanenbaum- Distributed Systems - Principles and Paradigms Prentice Hall, 2002 [3] Coulouris, Dollimore, Kindberg - Didtributed System: Concepts and Design Edition 4 - Addison - Wesley, 2005 Tài liệu tham khảo [4] Kathy Ivens, et al- Windows Server 2003: The Complete Reference McGraw Hill, 2003 [5] The Offical Redhat Linux - Customization guide / Reference Giude Redhat Inc. 8. Các công cụ hỗ trợ: Projector III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC III.1 Nội dung tổng quát Chương 1 - Giới thiệu hệ điều hành Chương 2 - Các mô hình truyền thông
  2. Chương 3 - Hệ điều hành hỗ trợ hệ thống phân bố Chương 4 - Hệ thống file phân bố Chương 5 - Dịch vụ Web III.2 Nội dung chi tiết Chương 1 - Giới thiệu hệ điều hành 5 tiết LT Mục tiêu yêu cầu: • Trình bày các đặc trưng, cấu trúc của hệ điều hành • Giới thiệu các vấn đề cơ bản hệ thống phân bố Nội dung: 1.1. Giới thiệu hệ điều hành 1.1.1 Định nghĩa hệ điều hành 1.1.2 Cấu trúc hệ điều hành 1.1.3 Các ví dụ 1.2 Giới thiệu hệ thống phân bố 1.3 Hiện thực hệ thống phân bố 1.3.1 Hệ điều hành hỗ trợ hệ thống phân bố 1.3.2 Các dịch vụ cơ bản Tham khảo lý thuyết: [1] chương 1; [2] chương 1, [3] chương 1, chương 2 Tham khảo bài tập: [2] chương 1 Chương 2 - Các mô hình truyền thông 10 tiết LT. 10 tiết TH Mục tiêu yêu cầu: • Trình bày về các mô hình truyền thông • Các hỗ trợ của hệ điều hành trong truyền thông Nội dung: 2.1 Các lớp giao thức mạng 2.1.1 ISO OSI 2.1.2 TCP/IP 2.2 Gọi thủ tục từ xa (RPC) 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Hiện thực RPC 2.3 Truy xuất đối tượng từ xa 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Ví dụ 2.4 Truyền thông trên message 2.4.1 Khái niệm 2.4.2 Ví dụ 2.5 Truyền thông theo luồng 2.5.1 Khái niệm 2.5.2 Ví dụ Tham khảo lý thuyết: [1] chương 2, [2] chương 2, [3] chương 4, chương 5 Tham khảo bài tập: [2] chương 2 Chương 3 - Hệ điều hành hỗ trợ hệ thống phân bố 10 tiết LT. 15 tiết TH Mục tiêu yêu cầu:
  3. • Trình bày nguyên tắc hoạt động của một số dịch vụ cơ sở • Luyện tập cài đặt các dạng access coNtrol, directory service, … Nội dung: 3.1 Process và thread 3.2 An toàn bảo mật 3.3 Đặt tên 3.3.1 Khái niệm 3.3.2 Hiện thực 3.3.2 Ví dụ Tham khảo lý thuyết: [1] chương 3, [2] chương 3, 4, 5, [3] chương 7, 9 Tham khảo bài tập: [2] chương 3, 4, 5, [4] Chương 4 - Hệ thống file phân bố 10 tiết LT. 10 tiết TH Mục tiêu yêu cầu: • Trình bày nguyên tắc hoạt động của hệ thống file phân bố • Luyện tập cài đặt Microsoft DFS, Sun NFS Nội dung: 4.1 Khái niệm về hệ thống file phân bố 4.2 Microsoft Distributed File System 4.3 SUN Network File System Tham khảo lý thuyết: [1] chương 4, [2] chương 10, [3] chương 8 Tham khảo bài tập: [2] chương 10 Chương 5 - Dịch vụ Web 10 tiết LT. 10 tiết TH Mục tiêu yêu cầu: • Trình bày nguyên tắc hoạt động của dịch vụ web là minh họa của hệ thống phân bố trên nền tài liệu • Luyện tập cài đặt, thiết lập cấu hình web server (IIS, Apache) Nội dung: 6.1 Kiến trúc hệ thống dịch vụ Web 6.2 Truyền thông 6.3 Đặt tên 6.4 Chấp nhận lỗi 6.5 An toàn Tham khảo lý thuyết: [1] chương 5, [2] chương 11, [3] chương 19 Tham khảo bài tập: [2] chương 11, [4], [5] IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP • Kiểm tra một lần khi kết thúc môn học. • Hình thức kiểm tra: tự luận – 70% thực hành – 30%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản