intTypePromotion=1

Đề cương ôn tập môn kinh tế doanh nghiệp

Chia sẻ: Danutc Demon | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
318
lượt xem
31
download

Đề cương ôn tập môn kinh tế doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề cương ôn tập môn Kinh tế doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn kinh tế doanh nghiệp

  1. Đề cương ôn tập môn kinh tế doanh nghiệp Câu 1: khái niệm quá trình sản xuất? kết cấu quá trình sản xuất. nguyên tắc tổ chức quá trình sản xuất? Câu 2: khái niêm kết cấu sản xuất,, các hình thức chuyên môn hóa sản xuất, các loại hình sản xuất? Câu 3: Chu kỳ sản xuất, phương pháp xác định chu kỳ sản xuất?( bài tập) Câu4:phương pháp tổ chức sản xuất dây truyền và phương pháp tổ chức sản xuất theo nhóm? Câu 5: khái niệm, phân loại nơi làm việc? mục đích và nội dung của công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc? Câu 6:khái niệm, phân loại mức độ lao động?phân loại tiêu hao thời gian làm việc và kết cấu mức kỹ thuật thời gian? Phương pháp xây dưngj định mức lao động? Câu7: khái niệm, phương pháp xác định lượng vật tư cần dung và lượng vật tư đự trữ trong kì kế hoăch ? Câu 8: khái niệm vai trò của vốn sản xuất? biện pháp sử dụng vốn hiệu qửa? Câu 9: khí niệm vốn cố định? Phương pháp tính khấu hoa TSCĐ? Câu 10: khái niêm vốn lưu động ? các chỉ tiêu đánh giá quá trình sử dụng lao động VL Đ? Câu 11: Khái niệm tiền lương? Vai trò đồn bẩy kinh tế cảu tiền lương? Các hình thức trả lương theo thời gian và theo sản phẩm? Câu 12: khái niệm giá thành sản phẩm? nội dung khoản mục giá thành sản phẩm? biện pháp giảm giá thành sản phẩm? Câu 13: khái niệm lợi nhuận? nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận? phương pháp xác định lợi nhuận và phân phối lợi nhuận?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2