intTypePromotion=3

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách

Chia sẻ: Nguyên Nguyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
408
lượt xem
17
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức và kinh nghiệm sẽ được các em tích lũy qua việc giải bộ Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách dưới đây. Vận dụng kiến thức và kỹ năng được học để thử sức mình với các đề thi này nhé! Chúc các em thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 10 năm 2017-2018 - Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH<br /> Họ và Tên …………………………………………<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 2<br /> MÔN TIN HỌC 10<br /> Điểm<br /> Lớp:……………<br /> <br /> PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)<br /> Câu 1: Mạng WAN (diện rộng) là mạng kết nối các máy tính:<br /> A. Ở một khoảng cách gần.<br /> B. Giữ các máy tính trong 1 phòng.<br /> C. Ở 1 khoảng cách xa.<br /> D. Giữ các máy tính trong 1 xí nghiệp.<br /> Câu 2: Chọn phát biểu nêu đúng nhất bản chất của Internet trong các phát biểu sau?<br /> A. Là mạng lớn nhất trên thế giới<br /> B. Là mạng có hàng triệu máy chủ<br /> C. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất<br /> D. Là mạng toàn cầu và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP<br /> Câu 3: Trình duyệt web là chương trình giúp người sử dụng thực hiện giao tiếp với gì?<br /> A. HTTP<br /> B. WWW<br /> C. HTML<br /> D. TCP/IP<br /> Câu 4: Một kết nối Internet mà máy tính được cài đặt môdem, nối qua đường điện thoại và hợp đồng với<br /> nhà cung cấp dịch vụ Internet. Đây là cách kết nối gì?<br /> A. Sử dụng môdem qua đường điện thoại<br /> B. Sử dụng đường truyền riêng<br /> C. Sử dụng môđem qua đường truyền riêng<br /> D. Sử dụng đường truyền ADSL<br /> Câu 5: Giao thức là:<br /> A. Bộ quy tắc mà các máy tính trong mạng phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin<br /> B. Bộ quy tắc mà các máy tính chủ trong mạng phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin<br /> C. Bộ quy tắc mà các máy tính con trong mạng phải tuân thủ trong việc trao đổi thông tin<br /> D. Một khái niệm khác<br /> Câu 6: Trong mạng bố trí Kiểu hình sao:<br /> A. Thiết bị kết nối bị hỏng thì mạng ngừng hoạt động. B. 1 máy hỏng thì mạng vẫn hoạt động bình thường.<br /> C. 1 máy bị hỏng thì mạng ngừng hoạt động<br /> D. Cả A và B đều đúng.<br /> Câu 7: Hãy cho biết tên miền của website www.edu.net.vn do nước nào quản lý?<br /> A. Mỹ.<br /> B. Pháp.<br /> C. Việt Nam.<br /> D. Trung Quốc.<br /> Câu 8 Giao thức truyền tin siêu văn bản là:<br /> A. WAP<br /> B. HTML<br /> C. HTTP<br /> D. WWW<br /> Câu 9: Trong quá trình truyền tin sau khi đã nhận đủ các gói tin thì giao thức nào thực hiện việc sắp xếp<br /> các gói tin theo đúng thứ tự cần thiết và nối chúng thành một khối thống nhất?<br /> A. TCP/IP<br /> B. IP<br /> C. TCP<br /> D. HTTP<br /> Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về mạng kết nối kiểu đường thẳng<br /> A. Kết nối tương đối đơn giản<br /> B. Dễ mở rộng mạng<br /> C. Số máy tính trong mạng không ảnh hưởng tới tốc độ truyền dữ liệu<br /> D. Tất cả các máy tính kết nối vào một cáp trục do đó tiết kiệm cáp<br /> Câu 11: Siêu văn bản là văn bản được tích hợp bởi các phương tiện sau:<br /> A. Văn bản, hình ảnh, video và liên kết tới các siêu văn bản khác<br /> B. Văn bản, âm thanh, video, và liên kết với các siêu văn bản khác<br /> C. Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,.. và liên kết với các siêu văn bản khác<br /> D. Văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,…<br /> Câu 12: Trang Web tĩnh là trang web:<br /> A. Thay đổi được nội dung trang web<br /> B. Cho phép người dùng giao tiếp với máy chủ<br /> C. Cho phép người dùng thay đổi hệ thống<br /> D. Không thay đổi được nội dung trang web<br /> Câu 13: Sau khi đăng ký hộp thư điện tử sẽ được tạo ở đâu?<br /> A. Trên máy chủ của nhà cung cấp<br /> B. Trên máy tính cá nhân vừa đăng ký<br /> C. Trên trang chủ của website thư điện tử<br /> D. Trên trang web vừa mới duyệt<br /> Câu 14: Khi duyệt web để bảo vệ máy tính trước virus ta cân có<br /> A<br /> <br /> Phần mềm quét vius<br /> <br /> B Phần mềm tăng tốc máy tính<br /> <br /> C<br /> <br /> Phần mềm download nhanh<br /> <br /> D Ổ cứng dung lượng lớn<br /> <br /> Câu 15: Tên miền được phân cách bởi:<br /> A. Dấu chấm<br /> B. Dấu chấm phẩy<br /> Ghi đáp án vào bảng tương ứng<br /> Câu<br /> Đáp án<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> C. Dùng ký tự WWW<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> D. Dấu phẩy<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)<br /> Câu 1: Internet là gì ? Nêu những ứng dụng cụ thể? Cho ví dụ<br /> Câu 2: Nêu sự giống nhau và khác nhau của mạng không dây và mạng có dây.<br /> Bài làm<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………………….....<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................…………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………….............................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................……………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………….........................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ..................................................................................………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………….....................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................…………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………….................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ..........................……………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………….............................................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................................................................<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………………….....<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................…………………<br /> …………………………………………...<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………………….....<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................................................................................................................…………………<br /> …………………………………………...<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH<br /> Họ và Tên …………………………………………<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 2<br /> MÔN TIN HỌC 10<br /> Điểm<br /> Lớp:……………<br /> <br /> PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)<br /> Câu 1: Các máy tính trong mạng:<br /> A. Muốn kết nối với nhau cần sử dụng chung một bộ giao thức.<br /> B. Không nhất thiết phải sử dụng cùng một bộ giao thức.<br /> C. Chỉ cần có máy chủ là các máy tính trong mạng có thể trao đổi thông tin.<br /> D. Chỉ cần có kết nối.<br /> Câu 2: Khi sử dụng hộp thư điện tử, mỗi thuê bao có một địa chỉ riêng có dạng như thế nào?<br /> A.@ B. @<br /> C. @<br /> D. Cả a, b, đều đúng<br /> Câu 3: Ai là chủ sở hữu của Internet<br /> A. “Hội đồng về kiến trúc Internet”<br /> C. Bill Gates<br /> B. Các tổ chức khoa học, chính phủ<br /> D. Không ai là chủ sở hữu của Internet<br /> Câu 4: Muốn truy cập đến các trang web thì người sử dụng phải dùng đến gì?<br /> A. Các hiển thị web<br /> B. Các tổ chức web<br /> C. Các trình duyệt web<br /> D. Giao thức.<br /> Câu 5: Giao thức máy tính sử dụng trong mạng Internet là:<br /> A. HTML<br /> C. FTP<br /> B. HTTP<br /> D. TCP/IP<br /> Câu 6: WWW là từ viết tắt của?<br /> A. World Wide Web<br /> B. Word Windows Web<br /> C. Word Area NetWork<br /> D. Web Wide World<br /> Câu 7: Trang web tĩnh là trang web:<br /> A. Chỉ có văn bản và hình ảnh không có các đoạn phim<br /> B. Chỉ có văn bản và hình ảnh tĩnh<br /> C. Có nội dung cố định, không thể tùy biến theo yêu cầu từ phía máy khách<br /> D. Nội dung không có sẵn trên máy phục vụ<br /> Câu 8: Trong mô hình mạng bố trí kiểu vòng. Khi 1 máy tính A bị hỏng thì:<br /> A. Mô hình mạng đó ngừng hoạt động<br /> B. Mô hình mạng vẫn hoạt động bình thường.<br /> C. Chưa khẳng định được mô hình mạng có ngừng hoạt động hay không.<br /> D. Tất cả đều sai<br /> Câu 9: Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?<br /> A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp;<br /> B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng rađiô, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh<br /> C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối đến điện thoại di động<br /> D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào<br /> Câu 10: Trang web có mấy loại?<br /> A. 1<br /> B. 2<br /> C. 3<br /> D.4<br /> Câu 11: Máy tính được nối với nhau theo dạng hình tròn và thông tin trên mạng chạy theo một chiều<br /> thống nhất . Đây là mạng gì ?<br /> A. Mạng hình sao<br /> B. Mạng vòng<br /> C. Mạng đường thẳng<br /> D. Tất cả a, b đều đúng<br /> Câu 12: Để tìm kiếm và thâm nhập các tài nguyên trên Internet, người ta sử dụng hệ thống ?<br /> A. HTTP<br /> B. TCP/IP<br /> C. WWW<br /> D. HTML<br /> Câu 13: Trang chủ là gì?<br /> A. Là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập hoặc sau khi khởi động trình duyệt web<br /> B. Là một hoặc nhiều trang web trong hệ thống WWW được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập<br /> C. Là chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW<br /> D. Là dãy ký tự thể hiện đường dẫn tới một tệp trên mạng Internet<br /> Câu 14: Phát biểu nào sau đây về website là phù hợp nhất:<br /> A. Là một máy chủ cung cấp dịch vụ web<br /> B. Là một trang chủ<br /> C. Là một hoặc một số trang web được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập<br /> D. Là trang web không cung cấp chức năng tìm kiếm<br /> <br /> Câu 15: Ba kiểu bố trí cơ bản của các máy tính trong mạng là:<br /> A. Đường thẳng; Hình sao; Kiểu vòng.<br /> B. Đường thẳng; Hình sao; LAN<br /> C. Đường thẳng; Kiểu vòng; LAN.<br /> D. Đường thẳng; Kiểu vòng; WAN<br /> Ghi đáp án vào bảng tương ứng<br /> Câu<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15<br /> <br /> Đáp án<br /> <br /> PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)<br /> Câu 1: Thông tin trên Internet thường được tổ chức như thể nào?<br /> Câu 2: Nêu sự giống nhau và khác nhau của mạng LAN và WAN.<br /> Bài làm<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………………….....<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................…………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………….............................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ..............................................................................................................……………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………….........................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ..................................................................................………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………….....................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ......................................................…………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………….................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ..........................……………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ……………….............................................................................................................................................................<br /> ...................................................................................................................................................................................<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………………….....<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> ................................................................<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………………………….....<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> .....................................................................................................................................................................................<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG THPT NGUYỄN SỸ SÁCH<br /> Họ và Tên …………………………………………<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 2<br /> MÔN TIN HỌC 10<br /> Điểm<br /> Lớp:……………<br /> <br /> PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)<br /> Câu 1: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?<br /> A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.<br /> B.Mạng máy tính bao gồm: Các máy tính, các thiết bị mạng đảm bảo việc kết nối, phần mềm cho phép thực<br /> hiện việc giao tiếp giữa các máy.<br /> C.Mạng máy tính gồm: Các máy tính, dây mạng, vỉ mạng.<br /> D.Mạng máy tính gồm: Các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, Hub/ Switch,…<br /> Câu 2 : Trình duyệt web là:<br /> A. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW<br /> B. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống TCP/IP<br /> C. Chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống Website<br /> D. Hệ thống HTTP<br /> Câu 3: Trong các địa chỉ sau đây , địa chỉ nào viết đúng ?<br /> A. Lananh@.com<br /> B. Lananh@.yahoo C. Lananh@yahoo.com D. Yahoo.com@.Lananh<br /> Câu 4: Hãng nào là chủ sở hữu của Internet ?<br /> A. Hãng Microsoft. B. Hãng IBM<br /> <br /> C. Không có ai là chủ sở hữu. D. Google<br /> <br /> Câu 5: Điều kiện để các máy tính trong mạng giao tiếp được với nhau khi chúng được dùng chung:<br /> A. 1 mạng.<br /> B. 1 giao thức.<br /> C. 1 loại cáp.<br /> D. 1 phần mềm.<br /> Câu 6: Tìm phát biểu sai về mạng kết nối kiểu hình sao dưới đây:<br /> A. Cần ít cáp hơn các mạng kết nối kiểu đường thẳng và mạng kết nối kiểu vòng.<br /> B. Dễ mở rộng mạng<br /> C. Các máy tính được nối cáp vào một thiết bị trung tâm là Hub.<br /> D. Nếu Hub bị hỏng thì toàn bộ mạng ngừng truyền thông<br /> Câu 7: Trang web nào trong các trang web sau đây được sử dụng phổ biến nhất trong việc tìm kiếm tài<br /> liệu từ Internet ?<br /> A. Www.vnn.vn<br /> B. Www.google.com<br /> C. Www.tintuc.com<br /> D. Www.manguon.com<br /> Câu 8: Trang web động là trang web<br /> A. Có âm thanh, hình ảnh động<br /> B. Chưa có sẵn mà máy phục vụ phải làm công việc tạo trang web theo yêu cầu sau đó gửi về cho máy<br /> người dùng<br /> C. Viết bằng các cặp thẻ động của ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML)<br /> D. Được xây dựng bằng các cặp thẻ động<br /> Câu 9: Tên miền được phân cách bởi:<br /> A. Dấu chấm<br /> B. Dấu chấm phẩy<br /> C. Dùng ký tự WWW<br /> D. Dấu phẩy<br /> Web<br /> của<br /> mạng<br /> giáo<br /> dục<br /> của<br /> Bộ<br /> Giáo<br /> dục<br /> và<br /> Đào<br /> tạo<br /> là<br /> www.edu.net<br /> vậy<br /> trang<br /> chủ<br /> của<br /> website là<br /> Câu 10:<br /> A www.edu.net<br /> <br /> B www.edu.net/tainguyen<br /> <br /> C www.edu.net/tintuc<br /> <br /> D www.edu.net/tuyensinh<br /> <br /> Câu 11: Khi gửi E-mail:<br /> A. Có thể đính kèm các tệp và nội dung thư<br /> B. Chỉ gửi được những gì ta gõ trong cửa sổ soạn nội dung E-mail<br /> C. Không gửi được tệp hình ảnh<br /> D. Không gửi được tệp âm thanh<br /> Câu 12: Mạng LAN (cục bộ) là mạng kết nối các máy tính:<br /> A. Giữ thành phố này với thành phố khác.<br /> B. Giữ các quốc gia với nhau.<br /> C. Ở 1 khoảng cách gần.<br /> D. Ở 1 khoảng cách xa.<br /> Câu 13: Dữ liệu cần truyền đi trong mạng được tổ chức dưới dạng nào?<br /> A. Các lớp tin<br /> B. Các gói tin<br /> C. Các nhóm tin<br /> D. Các tổ hợp tin<br /> Trong<br /> Internet<br /> thì<br /> các<br /> máy<br /> tính<br /> nhận<br /> ra<br /> nhau<br /> là<br /> nhờ<br /> Câu 14:<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản