intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 2 - THPT Đông Thọ - Đề 3

Chia sẻ: Kiều Vi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
25
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 2 - THPT Đông Thọ - Đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 2 - THPT Đông Thọ - Đề 3 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề kiểm tra. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 2 - THPT Đông Thọ - Đề 3

  1. SỞ GD&ĐT TUYÊN QUANG ĐỀ THI KIỂM TRA 45 PHÚT GIẢI TÍCH  TRƯỜNG THPT ĐÔNG THỌ LỚP 12 CHƯƠNG 2 Đề 3 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh:..................................................................... L ớp: ............................. Chọn phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi rồi điền vào ô trống sau: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Trả  B D D A A B A A C A B C B B B C D A C A lời Câu 21 22 2 24 25 3 Trả  A B B B D lời Câu 1: Cho f(x) =  esin2x . Đạo hàm f’(0) bằng: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 2: Đạo hàm của hàm số  y = log 3 1 + x  là : ( ) 1 1 1 1 A.  y ' = .      B.  y ' = . C.  y ' = .                    D.  y ' = . (1 + x )ln 3 x (1 + x )ln 3        2 x ln 3 2( x + x )ln 3 3 7 Câu 3:  Giá trị của  log1 a  (a > 0, a   1) bằng: a 2 5 7 A. 4 B.  C.  D. ­ 3 3 3 Câu 4. Cho     >  . Kết luận nào sau đây là đúng? A.   >  B.   +   = 0 C.    0 và a   1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: A.  loga x  có nghĩa với  x B. logaxy = logax.logay C.  loga x = n loga x  (x > 0,n   0) n D. loga1 = a và logaa = 0 Câu 10:  Rút gọn biểu thức  b( ) 2 : b−2 3  (b > 0), ta được: 3 −1 A. b 4 B. b C. b3 D. b2 Câu 11: Cho f(x) =  x 2 3 x 2 . Đạo hàm f’(1) bằng: 3 8 A.  B.  C. 2 D. 4 8 3 1 Câu 12:  42 log2 3+3log8 5  bằng: A. 50 B. 45 C. 75 D. 25                                                Trang 1/2 ­ Mã đề thi 209
  2. Câu 13: Bạn An gửi tiết kiệm một số tiền ban đầu là 1000000 đồng với lãi suất 0,58%/tháng (không  kỳ  hạn). Hỏi bạn An phải gửi bao nhiêu tháng thì được cả  vốn lẫn lãi bằng hoặc vượt quá 1300000   đồng ? A. 45 tháng        B.46 tháng        C. 47 tháng                      D. 48 Tháng Câu 14:  Cho a > 0 và a   1, x và y là hai số dơng. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: x loga x A.  loga = B.  logb x = logb a.loga x y loga y 1 1 C.  loga = D.  loga ( x + y ) = loga x + loga y x loga x 4 −0,75 − Câu 15: Tính: K =  �1 � + �1 � , ta được: 3 �16 � �8 � � � �� A. 12 B. 24 C. 18 D. 16 Câu 16:  Hàm số nào dới đây đồng biến trên tập xác định của nó? x x B. y =  � e� ( ) D. y =  � 2� x A. y =  ( 0,5) x �π � C. y =  2 �3 � �� �� Câu 17:  Cho  x , y  là hai số thực dương và  m, n  là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là sai? B.  ( x n ) = x nm m C.  ( xy ) = x n . y n D.  x m . y n = ( xy ) n m+n A.  x m .x n = x m +n Câu 18:  Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến trên các khoảng nó xác định? 3 A. y =  3 x B. y = x4 C. y = x­4 D. y  = x − 4 4 Câu 19:  log1 32  bằng: 8 4 5 5 A. 3 B.  C. ­ D.  5 12 4 Câu 20: Cho lg2 = Tính lg25 theo a? A. 2(1 ­ a)               B. 2 + a          C. 2(2 + 3a)   D. 3(5 ­ 2a) Câu 21:  Giá trị của  loga 5 a(a > 0 và  a 1 ) bằng 1 1 A.  ­ B.  ­ 3 C. 3 D.  5 3 ex Câu 22: Cho f(x) =  . Đạo hàm f’(1) bằng : x2 A. e2 B. ­e C. 4e D. 6e 1 Câu 23:  64 2 log2 10  bằng: A. 400 B. 1000 C. 1200 D. 200 Câu 24: Hàm số y =  log5 ( 4x − x 2 )  có tập xác định là: A. (2; 6) B. (0; 4) C. (0; + ) D. R Câu 25: Nếu   log7 x = 8log7 ab − 2log7 a b  (a, b > 0) thì  x bằng : 2 3 A.  a4b6 B.  a6b12 C.  a8b14 D.  a2b14 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­                                                Trang 2/2 ­ Mã đề thi 209
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2