intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2015 - THPT Bác Ái (Bài số 2)

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

42
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2015 của trường THPT Bác Ái (Bài số 2) sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Toán và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 11 năm 2015 - THPT Bác Ái (Bài số 2)

MA TRẬN MỤC TIÊU GIÁO DỤC VÀ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC<br /> <br /> Phép biến hình và phép tịnh tiến<br /> Phép quay<br /> Phép dời hình và Phép vị tự<br /> <br /> Tầm<br /> quan<br /> trọng<br /> 40<br /> 30<br /> 30<br /> <br /> Tổng<br /> <br /> Tổng điểm<br /> Theo ma<br /> Thang 10<br /> trận<br /> 80<br /> 5.0<br /> 60<br /> 2.0<br /> 90<br /> 3.0<br /> <br /> 100%<br /> <br /> Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kỹ năng<br /> <br /> Trọng số<br /> 1,2<br /> 2<br /> 3<br /> <br /> 230<br /> <br /> 10,0<br /> <br /> MA TRẬN KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I<br /> <br /> Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kỹ năng<br /> Phép biến hình và phép tịnh tiến<br /> Phép quay<br /> Phép dời hình và Phép vị tự<br /> Tổng<br /> <br /> Mức độ nhận thức - Hình thức câu hỏi<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> TL<br /> TL<br /> TL<br /> TL<br /> Câu 1<br /> Câu 2b)<br /> Câu 2a)<br /> Câu 2c)<br /> Câu 3)<br /> 3<br /> 4<br /> 3<br /> <br /> BẢNG MÔ TẢ<br /> Câu 1: Xác định ảnh của 1 hình qua phép tịnh tiến.<br /> Câu 2:a) Cho mặt phẳng tọa độ, tìm ảnh của điểm qua phép tịnh tiến.<br /> b) Cho mặt phẳng tọa độ, tìm ảnh của đường qua phép tịnh tiến.<br /> a) Xác định ảnh của một hình qua phép quay.<br /> Câu 3: Xác định ảnh của một hình qua phép vị tự.<br /> <br /> Trường THPT Bác Ái, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.<br /> <br /> Tổng<br /> điểm<br /> 5.0<br /> 2.0<br /> 3.0<br /> 10<br /> <br /> SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT BÁC ÁI<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 2) - LỚP 11<br /> NĂM HỌC 2014 – 2015<br /> Môn: Toán - Chương trình chuẩn<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> (Không kể thời gian phát, chép đề)<br /> Đề<br /> (Đề kiểm tra có 01 trang)<br /> <br /> Câu 1: (1 điểm) Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC<br /> <br /> qua phép tịnh tiến theo vectơ AG .<br /> Câu 2: Cho mặt phẳng tọa độ A(3;–2);B(–1;5), và đường thẳng d: 3x+2y +4 =0<br /> <br /> a) (2 điểm) Tìm tạo ảnh của A qua phép tịnh tiến theo v(1; 2) ?<br /> <br /> <br /> b) (2 điểm) Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo AB ?<br /> c) (2 điểm) Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q O ;90 ?<br /> <br /> <br /> 2<br /> 2<br /> Câu 3: (3 điểm) Cho A(1; 2), đường tròn (C) : (x – 2) + (y + 1) = 4. Tìm ảnh của đường<br /> tròn (C) qua V( A;2) ?<br /> 0<br /> <br /> ----Hết----<br /> <br /> Trường THPT Bác Ái, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.<br /> <br /> SỞ GD ĐT TỈNH NINH THUẬN<br /> TRƯỜNG THPT BÁC ÁI<br /> <br /> ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (BÀI SỐ 2) - LỚP 11<br /> NĂM HỌC 2014 – 2015<br /> Môn: Toán - Chương trình chuẩn<br /> <br /> ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM<br /> <br /> a) Xác định ảnh của tam giác ABC :<br />  <br /> T (A) = A’ ta có : AA '  AG<br /> AG<br /> Hay A’ trùng G.<br />  <br /> T (B) = B’ ta có : BB'  AG<br /> AG<br />  <br /> <br /> (C) = C’ ta có : CC '  AG<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> b) T<br /> AG<br /> Vậy : T (ABC) = A’B’C’<br /> AG<br /> Câu 1<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> <br /> Gọi Tv (1;2) (A) = A '( x '; y ') .<br /> <br /> Theo biểu thức tọa độ:<br /> Câu 2<br /> <br /> a)<br /> <br /> x '  x  a<br /> x '  3 1  4<br /> <br /> <br /> y '  y  b<br />  y '  2  2  4<br /> <br /> Vậy A’(4;-4)<br /> <br /> Trường THPT Bác Ái, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.<br /> <br /> 0.5<br /> 1.0<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> b)<br /> <br /> <br /> <br /> AB   4;7 <br /> <br /> 0.25<br /> <br /> M  x M ; y M   d  3 xM  2 y M  4  0<br /> T  d   d '<br /> AB<br />  x M  x M  4<br />  x M  xM  4<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  yM  yM  7<br />  yM  yM  7<br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.5<br /> <br /> d ': 3  xM  4   2  yM  7   4  0<br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br />  3 xM  2 y M  6  0<br /> <br /> 0.5<br /> <br /> QO ;90   d   d    d ; d    900  d  d '<br /> <br /> 0.25<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> <br />  d : 2x  3y  m  0<br /> c)<br /> <br /> C (0;2)  d ; QO ;90   C   C   C   2;0   d<br /> 0<br /> <br />  2.2  2.0  m  0  m  4<br /> Vậy d ': 2 x  3 y  4  0<br /> a) Đường tròn (C) có tâm I( 2;-1), R= 2.<br /> Ta có V( A;2) (I)=I’(x’;y’)<br /> <br /> <br /> <br />  AI '  2 AI<br /> <br />  (x' 1; y' 2)  2(1; 3)<br /> <br /> Câu 3<br /> <br />  x ' 1  2<br />  x '  1<br /> <br /> <br />  y ' 2  6<br /> y'  8<br /> <br /> Vậy I’(-1;8)<br /> R’=|k|. R= |-2|.2=4<br /> Vậy đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua V( A;2) có dạng:<br /> (x+1)2 + (y – 8)2 = 16<br /> Các cách làm khác theo bảng điểm cho ra kết quả đúng vẫn cho điểm!<br /> <br /> Trường THPT Bác Ái, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.<br /> <br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.25<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> 0.5<br /> <br /> 0.5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2